Sunteți pe pagina 1din 3

Kinetologie Speciala

Denumirea disciplinei Kinetologie Speciala


Codul AK3535 Semestrul 5 Numar credite 5

Facultatea Stiinte Aplicate Numarul orelor pe semestru/activitati


Profilul Educatie Fizica si Sport Total C S LP Consult
Specializarea Kinetoterapie 42 28 - 14 -

Categoria formativa a disciplinei: DF-fundamentala; DG-generala; DS-de specialitate DS


Categoria de optionalitate a disciplinei: DI-impusa; DO-optionala; DL-liber aleasa (facult) DI

Discipline Obligatorii (conditionate) -


anterioare Recomandate -

Obiective Cunoasterea metodelor speciale in kinetoterapie


Curs Cunoasterea obiectivelor de tratament in kinetoterapie bazate pe neurofiziologia miscarii
Prezentarea programelor de kinetoterapie corespunzatoare obiectivelor de tratament
Continut Metode speciale in kinetoterapie: mecanoterapia, scripetoterapia, suspensoterapia, arcuri,
Curs manipulari, tractiuni, hidrokinetoterapia, sportul terapeutic, terapia ocupationala
Obiective si programe de tratament kinetoterapeutic: relaxarea, postura, amplitudinea de
miscare, forta musculara, rezistenta musculara, coordonarea, controlul muscular, echilibrul,
corectarea deficitului respirator, antrenamentul la effort, sensibilitatea
(vezi anexa1)
Obiective Familiarizarea cu metodele si tehnicile kinetoterapeutice grupate pe obiective de tratament
Lucrari practice Alcatuire de programe de tratament kinetoterapeutic
Continut Prezentarea metodelor speciale de kinetoterapie
Lucrari practice Exersarea tehnicilor kinetoterapeutice
Alcatuire de programe de tratament kinetoterapeutic pe obiective

Forma de evaluare (E, C, CV) E


Raspunsuri la examen/colocviu/lucrari practice -
Stabilirea notei finale Activitati aplicative (la LP pe parcursul esm) 10%
(procentaje) Teste pe parcursul semestrului 20%
Scrierea si sustinerea de referate 70%
Bibliografia T. Sbenghe, Kinetologie profilactica, terapeutica si de
recuperare, Ed medicala, Bucuresti, 1987
T. Sbenghe, Recuperarea medicalaa sechelelor
posttraumatice ale membrelor, Ed Medicala, Bucuresti, 1981
T. Sbenghe, Recuperarea medicala a bolnavilor respiratori,
Ed Medicala, Bucuresti, 1983
T. Sbenghe, Bazele teoretice si practice ale kinetoterapiei, Ed
Medicala, Bucuresti, 1999
(vezi anexa 2)
Lista materialelor didactice necesare Retroproiector, sala kinetoterapie

Coordonator disciplina Grad didactic, titlu, prenume, nume Semnatura


Comanescu Ileana Ivona lector
Limba de predare Limba Romana
Anexa 1

Continut programa

1. Suspensoterapia, manipulari 2 ore


2. Tractiuni 2 ore
3. Hidrokinetoterapie 2 ore
4. Gimnastica aerobica, sportul terapeutic 2 ore
5. Terapia ocupationala 2 ore
6. Relaxarea 2 ore
7. Postura corecta 2 ore
8. Cresterea mobilitatii articulare 2 ore
9. Cresterea fortei musculare 2 ore
10. Cresterea rezistentei 2
ore
11. Cresterea coordonarii, controlului si echilibrului 2 ore
12. Corectarea deficitului respirator (posturi) 2 ore
13. Corectarea deficitului respirator (reeducarea respiratorie, gimnastica corectoare) 2 ore
14. Reeducarea sensibilitatii 2 ore

TOTAL 28 ore

Anexa 2

Bibliografie selectiva

1. Tudor SBENGHE: Kinetologie profilactica, terapeutica si de recuperare.


Ed. Medicala, Bucuresti 1987
2. Tudor SBENGHE: Recuperarea medicala a sechelelor postraumatice ale membrelor.
Ed. Medicala, Bucuresti 1981
3. Tudor SBENGHE: Recuperarea medicala a bolnavilor respiratori.
Ed. Medicala, Bucuresti 1983
4. Ion STROESCU: Recuperarea functionala in practica reumatologica
Ed. Medicala, Bucuresti 1979
5. Adriana Sarah NICA: Compendiu de medicina fizica si recuperare
Ed. Universitara Carol Davila, 1998
6. Krusen Kottke ELLWOOD: Hahdbook of phisical medicine and rehabilitation
W.B. Saunders Companny, 1966
7. Carolyn KISNER&Lynn Allen COLBY: Terapeutic exercise
F.A Devis Company, 1990
8. Helen L. HOPKINS&Helen.D.SMITH: Occupational therapy
J.B.Lippincott Comp., 1993
9. Darlene HERTLING, Randolph M KESSLER: Management of common musculoskeletal
disorders. Physical therapy. Priciples and methods
1990, J.B. Lippincott Company
10. Tudor SBENGHE: Bazele teoretice si practice ale kinetoterapiei
Ed. Medicala, Bucuresti, 1999
11. Elena Luminita SIDENCO: Recuperarea miinii cu programe fizical-kinetice si de terapie
ocupationala
Ed. APP, Bucuresti, 2000
12. Kate SHEEHY : La physioterapie pour tous
Editions Solar, Paris, 1999
13. Dr Gh. MORARU, Vasile PÂNCOTAN: Recuperarea kinetica in reumatologie
Ed. Imprimeriei de Vest, 1999
14. Daiana POPA : Terapia ocupationala pentru bolnavii cu deficiente fizice
Editura Universitatii Oradea, 1999
15. Mariana CORDUN : Kinetologie medicala
Editura Axa, 1999
16. Clement BACIU : Aparatul locomotor (anatomie functionala, biomecanica, semiologie clinica,
diagnostic functional)
Editura Medicala , Bucuresti, 1981
17. Ion STROESCU si colab : Recuperarea functionala in practica reumatologica
Editura Medicala, Bucuresti, 1979
18. Liviu Sebastian BRATUCU: Anatomie functionala si biomecanica
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj, Facultaea de Educatie Fizica si
Sport, 1994
19. Dumitru DUMITRU : Ghid de reeducare functionala
Editura Sport-Turism, Bucuresti,1981
20. Iaroslav KISS : Fiziokinetoterapia si recuperarea medicala
Editura Medicala, Bucuresti, 1999