Sunteți pe pagina 1din 2

Examen : 12.05.

2020
Disciplina: Managementul clasei de elevi
Postuniversitar 1
An universitar 2019-2020

Student: Alupoaei Paula Lorena

A:. Răspundeţi prin cel puţin o fraza şi cel mult două fraze la următoarele întrebări:
1. Care este rolul ideii de management al clasei de elevi la nivel de organizaţie scolară virtuală? (1,5 p)

Managementul clasei de elevi la nivel de organizație școlară virtuală vizează activitatea unor
persoane care determină şi direcţionează activitatea celorlalţi, prin urmărirea realizării de
acţiuni în cele mai bune condiţii, prin conştientizarea şi asumarea de responsabilităţi asupra
realizărilor şi insucceselor; este procesul de ghidare a unui grup spre realizarea unor obiective
organizaţionale, cu tehnici anume, prin utilizarea şi coordonarea activităţilor, printr-un
ansamblu de decizii, prin utilizarea raţională a resurselor; este arta conducătorului de a atinge
scopurile prin mobilizarea eforturilor tuturor membrilor organizaţiei.
În esenţă, managementul educaţional poate fi conceput ca arta de a lucra cu patru elemente:
ideile (perspectiva, obiectivele, programele, strategiile de acţiune), relaţiile (structura
organizatorică, legăturile între elemente şi acţiuni, sarcini, echilibrul autoritate/libertate,
centralizare/descentralizare), oamenii (motivarea, delegarea autorităţii, stimularea, formarea,
evaluarea), resursele (identificare, diversificare, procurare, adaptare, funcţionare, integrare,
perfecţionare).

2. Care este rolul ideii de management al clasei de elevi la nivel de clasă şcolară virtuală ? (1,5 p)

Managementul clasei de elevi la nivel de clasă școlară se referă la o activitate de


„orchestrare” sau de coordonare a unui întreg set de secvenţe de învăţare astfel încât aceasta
să fie cât mai eficientă şi mai productivă. De multe ori, educatorii descriu un bun
management al clasei ca o acţiune de creare a unui mediu pozitiv de învăţare, şi nu doar în
sensul spaţiului fizic ci, prin extensie şi la ceea ce numim „sintalitatea” colectivului de elevi.
Managementul clasei de elevi este un domeniu teoretico-aplicativ care încearcă să adapteze la
realitatea educaţională un set de principii şi de reguli manageriale ce-şi au originea în cadrele
economice ale activităţii umane.

B : Când spun :

3. ,,management al clasei de elevi ʺ mă gândesc la : (1,50 p)

(a) ...Domeniu de cercetare în științele educației


(b) ...Perspective de abordare a clasei de elevi
(c) ... Scopul asigurării conduitelor corespunzătoare pentru desfășurarea procesului de predare-învățare-
evaluare

4. ,,actor socio-educaţional ʺ mă gândesc la : (1,50 p)

(a)...Profesor
(b)...Director
(c)...Familie
5. ,,demers calitativ al unui manager educaţional ʺ mă gândesc la : (1,50 p)

(a) ...Stabilirea de reguli


(b) ...Îndrumarea elevilor în activități școlare si extrașcolare
(c) ...Motivarea elevilor prin diverse forme de întăriri pozitive si negative

6. ,,management al clasei de eleviʺ mă gândesc la : (1,50 p )

(a)...Managementul conținutului
(b)...Managementul problemelor disciplinare
(c)...Managementul relațiilor interpersonale

S-ar putea să vă placă și