Sunteți pe pagina 1din 1

Instituţia de învăţământ UNIVERSITATEA „DANUBIUS” GALAŢI

superior
Facultatea FACULTATEA DE DREPT
Departamentul DEPARTAMENTUL DE DREPT PUBLIC ŞI DREPT PRIVAT
Ciclul de studii LICENȚĂ
Forma de învăţământ IF, IFR, ID
Programul de studii DREPT
An universitar 2019-2020

TEME PENTRU LUCRĂRILE DE LICENȚĂ1

LA DISCIPLINA

DREPTUL COMUNICAȚIILOR ȘI AL NOILOR TEHNOLOGII

1. Tehnologia informațiilor și comunicațiilor. Comunicarea pe internet;


2. Afaceri electronice. Modele de afaceri electronice;
3. Afaceri electronice. Instrumente de plată electronică;
4. Identificarea electronică. Semnatura electronică. Sigiliul electronic;
5. Dispute privind numele de domeniu pe Internet. Cazuri privind mărci. Cazuri privind
numele personale. Cazuri privind indicațiile geografice;
6. Drepturi de proprietate intelectuală în cyberspațiu. Protecția programelor informatice;
7. Drepturi de proprietate intelectuală în cyberspațiu. Protecția operelor de artă digitală;
8. Drepturi de proprietate industrială în cyberspațiu. Protecția semnelor distinctive.
Mărci. Indicații geografice;
9. Infracțiuni informatice. Hărțuirea electronică. Violarea vieții private;
10. Infracțiuni informatice. Fraude comise prin sisteme informatice și mijloace de plată
electronice.

Lect. univ. dr. Angelica STAICU


chirila_angelica@univ-danubius.ro

1
Aceste teme sunt propuse de către conducătorul științific al lucrării de licență. Studenții pot
formula propuneri pentru alte teme de licență care vor fi stabilite împreună cu îndrumătorul științific și se
corelează cu programul de pregătire universitară de licență, cu domeniul de competență al îndrumătorului
științific al lucrării de licență.

S-ar putea să vă placă și