Sunteți pe pagina 1din 2

PLAN DE INTERVENŢIE SPECIALIZAT - L OGOPEDIE

 Nume și prenume: B. L. A
 Locul și data nașterii : 08.09.2014
 Domiciliul legal: MEDGIDIA , JUD. CONSTANȚA
 Naţionalitatea: română Etnia :română

Realităţile beneficiarului :

 Autism infantil ; Întîrziere în dezvoltarea limbajui expresiv; Ecolalie;

 Dislalie monomorfă ; Stereotipii verbale ; Tulburări de psihomotricitate; Tulburări de ritm;

 În curs de adaptare , cu implicare oscilantă în terapie ; copilul necesită corectarea


pronunției, dezvoltarea limbajului verbal/comunicării, precum și formarea
comportamentului lexico-grafic.

A. Deprinderi de autoservire : Foarte bine dezvoltate .... Bine dezvoltate.... Satisfăcător dezvoltate
.X... Nesatisfăcător dezvoltate...
B. Deprinderi de autonomie personală in mediul ambiant : Foarte bine dezvoltate ....Bine
dezvoltate.... Satisfăcător dezvoltate ..X... Nesatisfăcător dezvoltate..
C.Nivel de autonomie si integrare socială : Foarte bine dezvoltate ..... Bine dezvoltate...
Satisfăcător dezvoltate ..X....Nesatisfăcător dezvoltate..
Obiective specifice Îndeplinit Parțial Neînde Observaţii
îndeplinit plinit
*Pe termen scurt : DA
-Explorarea polisenzorială a mediului înconjurător;
-Ascultarea, înțelegerea și transmiterea limbajului
(non)verbal.
*Pe termen mediu : DA În curs de
-Dezvoltarea motricității aparatului fono-articulator; automatizare.
-Corectarea pronunției.

*Pe termen lung Nu În funcție de


- Stimularea lingvistică; progresul
- Dezvoltarea capacităților de comunicare orală/scrisă. copilului.

Acţiuni Responsabili
1. Exerciții de executare comenzi verbale/imitative. Logoped
2. Exerciții de recunoaștere a semnalelor sonore ; ritmoterapie.
3. Exerciţii de respiraţie nonverbală și verbală.
4. Exerciții de diferențiere fonematică .
6. Exerciţii de consolidare/automatizare a pronunției .
7.Exerciţii de exprimare la nivel de silabă, cuvânt/ comunicare dialogată.
8. Exerciții de dezvoltare a structurii propoziționale .
9. Exerciții de antrenament lexico-grafic.
Evaluare periodică
Copilul ascultă, înțelege mesajul,dar modul/timpul de reacție este lent ; pronunță cuvinte/propoziții în stil
telegrafic; exersează ,,citirea imaginilor,, în context situațional; și-a insușit schema corporală; cunoaște
litere și face asocieri imagine-literă; cunoaște cifre și mânuiește corect instrumentele de scris ; necesită
amplu suport imagistic.

Întocmit, Perioada 1.11.2018 Vizat


Logoped Reevaluare 1.02.2019 Coordonator/

Am luat la cunoștință : Părinte /reprezentant legal

S-ar putea să vă placă și