Sunteți pe pagina 1din 11

1.

Chestionar – cadre didactice

La acest chestionar au răspuns 43 de cadre didactice.

1. Mediul de lucru?

16%

Urban
Rural

84%

2. Vechimea în profesie?

12%

9%
35%
0 - 2 ani
2 - 5 ani
5 - 10 ani
10 - 15 ani
12%
15 - 20 ani
Peste 20 ani

14%
19%
3. În ce măsura situaţia actuală v-a afectat profesional?

2%

47% Deloc
Puţin
Foarte mult
51%

4. Ce modalităţi de comunicare folosiţi cu preşcolarii pe perioada pandemiei?

2%

47% Platforme educaţionale


Retele de socializare
Telefonic
51%
5. Cât de des aţi comunicat cu preşcolarii pe perioada pandemiei?

40%
Zilnic
De 2 - 3 ori pe săptămână
O dată pe lună
Deloc
61%

6. În ce măsură a fost afectată comunicarea preşcolarilor pe perioada pandemiei?

2%
9%

33%

Deloc
În mică măsură
În mare măsură
Foarte mult

56%
7. Cu cine consideraţi că ar trebui să comunice cel mai mult copii în această
perioadă şi cât timp?

35

30

25

20 0 - 30 min
30 - 60 min
60 - 120 min
15
Peste 120 min

10

0
Părinţii Bunicii Prietenii Cadre didactice

8. După părerea dumneavoastră, cum ar putea fi stimulate dezvoltarea limbajului


preşcolarului în această perioadă?

21%

Comunicând - discutând cât mai


mult cu copii
Membrii familiei să comunice şi să
discute cât mai mult cu copii
Membrii familiei să iniţieze jocuri
specifice dezvoltării limbajului
61% 19% Citindu-i poveşti
9. După părerea dumneavoastră, cine ar putea să contribuie la dezvoltarea
comunicării?

2%
5%

Părinţii
Fraţi - Surori
Bunicii

93%

10. Recomandaţi părinţilor să le corecteze preşcolarilor greşelile de exprimare?

7%

16%

Întotdeauna
Uneori
Se vor corecta singuri

77%
11. Recomandaţi apelarea la serviciile logopedice online, pe perioada pandemiei,
preşcolarilor care au nevoie?

5%

Da
Nu

95%

2. Chestionar – părinţi

La acest chestionar au răspuns 43 de părinţi.

1. Sexul copilului

49% Masculin
51% Feminin
2. Locuiţi în mediul?

18%

Urban
Rural

83%

3. Vârsta copilului

24%

38%

3 ani
4 ani
5 ani
6 ani

14%

24%
4. Cu cine a comunicat copilul dumneavoastră în ultima lună?

5%
9%

12%
Părinţi
Fraţi - Surori
Bunici
Colegii de grădiniţă
Cadrele didactice de la grădiniţă

74%

5. Ce forme de comunicare foloseşte copilul?

12%

Verbal
Scris
Online

88%
6. Cât timp comunicaţi zilnic cu copilul dumneavoastră?

5%
7%

0 - 30 min
30 - 60 min
60 - 120 min
Peste 120 min

88%

7. Cu cine comunică online copilul dumneavoastră în această perioadă?

25%

38%
Bunicii
Prietenii
Rudele apropiate
3% Colegii
Cadre didactice

18%

18%
8. După părerea dumneavoastră, cum aţi putea contribui la stimularea dezvoltării
comunicării copilului?

12%
Online, prin activităţi realizate de
către cadrele didactice pe platformele
educaţionale
33%

Comunicând - discutând cât mai mult


cu copilul

Iniţiind jocuri specifice dezvoltării


limbajului

Citindu-i poveşti

Facilitând comunicarea online cu alte


56%
persoane

9. Cine ar putea contribui la dezvoltarea limbajului, ca formă a comunicării în


această perioadă?

14%

Părinţii
19% Fraţi - Surori
Rude
Cadre didactice
Logopezi

64%
2%
10. Ca părinte, sunteţi preocupaţi să corectaţi eventualele greşeli de exprimare
atunci când apar?

5%

14%

Da, întotdeauna
Da, uneori
Nu, consider că se va corecta
singur pe viitor
Nu, niciodată

81%

11. Aţi apela la serviciile logopedice în format online pe perioada pandemiei?

30%

37%

Da
Nu
Nu m-am gândit la acest aspect

33%

S-ar putea să vă placă și