Sunteți pe pagina 1din 1

Anatomia sistemului circulator

Sistemul circulator este format din inimă şi vase de sâ nge: artere , vene şi
capilare.
Inima: - localizată în cutia toracică , între cei 2 plă mâ ni,
- ″pompă ″ a organismului, de mă rimea pumnului drept,
- are o greutate de ~300g ,
- are formă de pară cu vâ rful îndreptat spre stâ nga,
- se sprijină pe diafragmă .
Inima este învelită de un sac cu pereţii dubli = PERICARD, muşchiul inimii =
MIOCARD ( ţesut muscular de tip striat cardiac), ENDOCART ((interior|)
Inima este formată din 4 că mă ruţe : 2 atrii şi 2 ventricule
Este împă rţită de un perete longitudinal în partea stâ ngă ( sâ nge cu O2 ) şi
partea dreaptă ( sânge cu CO2).
Atriile şi ventriculele comunică între ele prin nişte orificii = ORIFICII
ATRIO – VENTRICULARE.
Vasele de sânge
Reprezintă o reţea de tuburi prin care circulă sâ ngele.
Tipuri de vase de sâ nge :
1 ARTERE = vase care duc sâ ngele de la inimă în organism, pornesc din
ventricule
Artera aortă – cea mai mare arteră din corp, duce sâ ngele oxigenat la organe,
pleacă din ventricului stâ ng . Pe traseul să u se curbează formâ nd câ rja aortică .
Artera pulmonară - duce sâ nge cu CO2 la plă mâ ni, porneşte din ventriculul drept.
2. VENELE = vase care aduc la inimă sâ nge din tot organismul, în atrii.
Venele cave - 2 , aduc sâ nge cu CO2 din organism , în atriul drept.
Vene pulmonare - aduc sânge oxigenat de la plă mâ ni şi se deschid în atriul stâ ng
şi sunt în numă r de 4.
3. CAPILARELE = sunt cele mai fine vase de sâ nge.