Sunteți pe pagina 1din 2

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.

net/publication/266393791

Infectiile digestive cu Salmonella enterica subspecia enterica rezistente la


antibiotice - o problema de sanatate publica

Data · October 2014

CITATIONS READS

0 48

3 authors, including:

Bogdan-Ioan Coculescu
Center for Military Medical Scientific Research of Bucharest, Ministry of National Defence and Titu Maiorescu University, Faculty of Medicine
105 PUBLICATIONS   108 CITATIONS   

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

Pathophysiological changes of inflammatory syndrome in multiple sclerosis after instituting therapeutic plasmapheresis View project

Facultatea de Medicină View project

All content following this page was uploaded by Bogdan-Ioan Coculescu on 05 October 2014.

The user has requested enhancement of the downloaded file.


Infectiile digestive cu Salmonella enterica subspecia enterica
rezistente la antibiotice – o problema de sanatate publica
Bogdan Ioan Coculescu, Victor Lorin Purcarea, Elena Pahontu
Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila”, Bucuresti, Romania

Rezumat
Prezenta lucrare este continuarea unei fractiuni dintr-o tema de doctorat axata în principal pe caracterizarea
moleculară a pattern-urilor de antibiorezistenţă constitutivă şi dobândită la tulpini de Salmonella producătoare de
betalactamaze cu spectru extins (BLSE) si in care s-au urmărit: decelarea sensibilităţii/ rezistenţei la antibiotice şi
chimioterapice testate pentru tulpinile luate în lucru, prezenţa/absenţa multirezistenţei la antibiotice a tulpinilor analizate,
identificarea şi caracterizarea moleculară cu ajutorul metodei PCR a structurilor genetice codante pentru β-lactamaze
existente la nivelul tulpinilor de Salmonella enterica serovar Typhimurium izolate din focare digestive şi rezistente la
antibiotice si supravegherea de laborator a cazurilor de rezistenţă la Salmonella.
Utilizarea adecvată a terapiei antimicrobiene în caz de rezistenţă la antibiotice a fiecărei tulpini patogene
enterice izolate şi corelarea acesteia cu evoluţia bolii diareice acute, respectiv a toxiinfecţiilor alimentare, este
obligatorie. Sindromul diareic infecţios are multiple etiologii, una dintre acestea (Salmonella spp.) fiind investigată şi
evidenţiată în lucrarea de faţă datorită utilizării mijloacelor adecvate de analiză şi al unui algoritm de abordare complexă
a diagnosticului.
Infecţiile digestive determinate de bacili gram negativi producători de ESBL ridică probleme deosebite în
practica medicală prin scăderea sensibilităţii la antibiotice datorită achiziţionării unor modalităţi variate de realizare a
rezistenţei, printre care şi producerea de ESBL.
Importanţa studiului şi supravegherii sindromului diareic infecţios este reliefată de altfel la nivel mondial, devenind o
prioritate a tuturor ţărilor lumii.
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) şi Comisia Europeană (DG SANCO) susţin în acest sens o serie de
programe ca: WHO-NET, respectiv, Global Salm Surv (Global Salmonella Surveillance) în paralel cu cele 2 sisteme
europene de supraveghere în domeniu: ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) fost EARSS
(European Antimicrobial Resistance Surveillance System - Sistemul European de Supraveghere a Rezistenţei la
Antibiotice) şi ESAC (European Surveillance of Antimicrobial Consumption is a European - Sistemul European de
Supraveghere a Consumului la Antibiotice).
La fel de importantă este şi asigurarea calităţii investigaţiilor de laborator, o strategie importantă a Programelor
Europene de Control Extern (de exemplu, UK NEQAS - United Kingdom National External Quality Assessment Service),
posibilă prin participarea laboratoarelor clinice în sistemul de supraveghere/monitorizare a rezistenţei la antibiotice
(EARSS).

Cuvinte-cheie: infectii digestive, Salmonella enterica, antibiotice

View publication stats