Sunteți pe pagina 1din 7

Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți


Facultatea Ştiinţe Reale Economice şi ale Mediului
Catedra Ştiinţe fizice şi inginereşti

Lucrare de laborator nr. 1


La disciplina „Organe de mașini”
Tema: „Studierea și alegerea rulmenților”

A efectuat: studentul grupei


A verificat: conf. Univ., doct.

Bălţi, 2020
Scopul lucrării:

- De făcut cunostință cu tipurile rulmenților, cu caracteristici si marcarea convențională


a lor, cu consecutivitatea calculului (alegerii) la durabilitate.
- De ales rulmeții pentru un sistem concret

Aparate și materialale necesare:

- Masa de lucru trebuie să fie utilată cu: o garnitură de rulmenți, un șubler, o riglă de
măsurat, un catalog cu caracteristicile rulmenților.

Construcția și clasificarea rulmenților

Rulmenții sunt organe de mașini complexe, utilizarea pentru rezemarea pieselor de


rotație (arbori,roți dințate,piese rotative). Elementele constructive componente ale
rulmenților (fig.1) sunt: inelul interior și inelul exterior, corpurile de rulare și colivia. Pe
inele sunt executate căile de rulare. Corpurile de rulare sunt amplasate în colivie la distanță
egală între ele. Corpurile de rulare utilizate în rulmenți sunt prezentate în fig.1.

În raport cu alte organe de rezemare cum sunt lagările cu alunecare, rulmenții au


următoarele avantaje: pierderi mai mici la frecare; gabarit axialmai redus; ungerea mai
simplă și consum mic de lubrifianți; interschimbabilitate,precizie necesară a poziției
arborelui în mișcare; fabricare în serie.
Figura 1

Rulmenții se clasifică conform indicilui constructiv și funcțional .Schema generală a


clasificării rulmenților este prezentată în fig.2.

Conform indiciliului constructiv rulmenții se împart:

-după forma corpului de rostogolire în rulmenți cu bile și în rulmenți cu role (cilindrice


scurte și lungi eclicoidale, și în formă de ace, conice și în formă de butoi);

-după numărul rîndurilor corpurilor de rulare (rulmenți cu un singur rînd de corpuri de


rulare, cu două rînduri, cu patru rînduri și cu mai multe rînduri);

-după dimensiunile de gabarit se împart în seriile de dimensiuni supraușoară, foarte ușoară,


ușoară, mijlocie, grea, grea lată și medie lată;

-după forma alezajului inelului interior în rulmenți cu alezaj cilindric și conic;

-după precizia de execuție, în rulmenți cu precizie normală,ridicată, înaltă, deosebit de înaltă


și foarte înaltă;

Conform indiciului funcțional rulmenții se împart:

-după direcția prelucrării sarcinii rulmenții se împart în radiali,radiali-axiali, axiali și axiali-


radiali;

-după posibilitatea auto reglării poziției relative a axelor inelului interior și exterior
(rulmenți fără auto reglare și cu reglare).
Tipul de bază a rulmenților

Conform clasificării date, se se pot distinge zece tipuri de bază ale rulmenșilor.

Rulmenți radiali cu bile pe un rând (fig.2,a) sunt cei mai simpli și ieftini.Preiau cu
predominanță sarcini radiale, însă pot solicita sarcini axiale reduse (până la 30% din sarcina
radială neutilizată)

Rulmenții oscilanți cu bile pe 2 rânduri (fig.2,b) preiau sarcini radiale și permit o


dezaxare unghiulară considerabilă a axei arborilui față de inelul exterior (până la2-
3o).Rulmenții pot solicita sarcini axiale neînsemnate.
Rulmenții radiali cu role scurte (fig.2,c) solicită doar sarcini radiale, însă au o
capacitate portantă mai înaltă decît cei cu bile (în mediu cu 70-80%).Sunt receptivi la
dezaxarea arborilor.În cazul cînd este necesară fixarea axială a arborilor se utilizează
variante constructive ale acestui tip de rulmenți cu gulere axiale și șaibe de fixare .

Rulmenți oscilanți cu role în formă de butoi pe 2 rînduri, permit o dezaxare


considerabilă a arborelui (până la 2...3∘). și preiau sarcini radiale mari.

Rulmenți radiali cu ace au o capacitate de încărcare înaltă și solicită doar sarcine


radiale. Se folosesc în cazul de gabarite reduse în cazul montării. Au o comportare
satisfăcătoare la mișcarea relativă în cazul mișcării oscilante.

Rulmenți radiali cu role lungi și înfășurate preiau sarcini radiale mari în condițiile
unor gabarite radiale limitate și de șoc (care sunt micșorate grație flexibilității rolelor
înfășurate).

Rulmenți radiali-axiali cu bile preiau concomitent sarcini radiale și axiale.


Rulmenți radiali-axiali cu role conice preiau concomitent sarcini radiali și axiali
unilaterale cu o capacitate de încărcare la viteze medii și joase de pînă la 1,9 mai mare decît
în rulmenți radiali axiali cu bile .

a b c d e

Figura 2

Rulmenți axiali cu bile preiau sarcini axiale unilaterale.Se utilizează în


special la turații joase și medii. Pentru preluarea bilaterală a sarcinii rulmenții se execută cu
un inel intermediar,fixat pe arbore care are două caneluri.

Rulmenți axiali cu role conice solicită sarcini axiale unilaterale cu o capacitate de


încărcare înaltă la viteze mici și medii.

În cazuri cînd asupra funcției rulmenților se impun cerințe suplimentare unele


elemente se modifică obținîndu-se astfel mai multe variante constructive ale lor. Dintre astfel
de rulmenți fac parte.

-rulmenți radiali-axiali pe 2 rînduri de bile preiau sarcini radiale, axiale și combinate


considerabile cînd se cere o rigiditate înaltă.

-rulmenți cu bile cu 4 puncte de contact preiau sarcini radiale și axiale bilaterale în condiții
unor gabarite axiale reduse.

-rulmenți radiale pe 2 rînduri cu role cilindrice scurte și alezaj conic, se folosesc pentru
arbori cu turații mari, ce necesită precizie a poziției axei în mișcare (în special pentru
arborele principal al mașinilor-unelte).

Simbolizarea rulmenților

Simbolizarea rulmenților are drept scop notarea codificată a lor, astfel încît un
rulment de orce construcție să poată fi identificat pe baza simbolului său. Primele două cifre
considerînd din dreapta,indică diametrul alezajului inelului interior al rulmentului, a treia
cifră din dreapta indică seria de gabarit ale rulmenților: seria foarte ușoară se notează cu cifra
1,ușoară-cu 2, mijlocie-cu 3, grea-cu 5 și cea mai lată- cu 6. A patra cifră din dreapta indică
tipul de bază al rulmenților (tabelul 1).

A cincea cifră, sau a cincea și a șasea cifră, indică particularitățile variantelor


constructive ale rulmenților, dacă ele există (de exemplu, schimbarea unghiului de contact al
bilelor la rulmenți radiali-axiali, existența canalului de siguranță pe inelul exterior, existența
șaibii de protecție).

1 2 3

Parametri 2308K2 7209 60201

d 40 mm 45 mm 12 mm

D 90 mm 85 mm 32 mm

B 23 mm 19 mm 10 mm

r 2,5 mm 1,5 mm 1.0 mm

C0 32,5 kN 50,0 mm 3,1 kN

C 56,1 kN 62,7 mm 6,8 kN

Seria Medie Ușoară Ușoară


Radial cu role cilindrice Conic cu role (radial Radial axial cu bile
Tip rulment
scurte axiale) pe un singur rind

d – diametrul interior
D – Diametrul exterior
B – Lățimea rulmentului
r – raza canelurii pentru montare
C0 – capacitatea statica
C – capacitatea dinamică
Concluzii:
Am facut cunostinta cu tipurile rulmentilor, cu caracteristici si marcarea conventionala a lor,
cu consecutivitatea calculului (alegerii) la durabilitate.
Am ales rulmetii pentru un sistem concret.