Sunteți pe pagina 1din 1

Michael Faraday ( 1791- 1867, Regatul Unit al Marii

Britanii și Irlandei) a fost un fizician și chimist englez.


În fizică face cercetări importante privind
cunoașterea electromagnetismului și dezvoltarea
aplicațiilor acestuia.
Își propune producerea curentului electric cu
ajutorul magnetismului, experiențe pe care le începe în
anul 1821, terminându-le cu succes în anul 1831.
Experiențele lui completează cercetările fizicianului și
matematicianului francez André Marie Ampère referitoare la forțele
electromagnetice, reușind rotirea unui circuit parcurs de un curent electric într-
un câmp magnetic. Practic descoperă principiul de funcționare a motorului
electric cu magneți permanenți.
În anul 1831 descoperă inducția electromagnetică, reușind să
realizeze conversia electromecanică a energiei și să enunțe Legea inducției
electromagnetice.
Faraday arată după o serie de experimentări că electricitatea se obține
prin inducție, prin frecare, pe cale chimică sau termoelectrică.
A propus reprezentarea câmpului magnetic prin linii de forță (sau linii de câmp)
și arată că acțiunile electrice și magnetice se transmit din aproape în aproape,
cu viteză finită. Combate astfel concepția mecanicistă conform căreia aceste
acțiuni se transmit la distanță instantaneu cu viteză infinită, independent de
mediu, după modelul mecanic al forțelor de gravitație.
Faraday arată că noțiunile de câmp electric și câmp magnetic pe care le-a
introdus ca forme de existență a materiei, stau la baza interpretării materialiste
a fenomenelor electomagnetismului. Au fost dezvoltate de James Clerk
Maxwell, cunoscute ca ecuațiile lui Maxwell.
A elaborat teoria electrizării prin influență și principiul ecranului
electrostatic (sau cușca lui Faraday), enunțând astfel legea conservării sarcinii
electrice (1843). Mai târziu, în 1846, arată că energia electrostatică este
localizată în dielectrici.
Ultimele sale cercetări arată acțiunea câmpului electric asupra luminii
polarizate sau efectul de polarizare rotatorie a luminii în câmp magnetic.
Ca prețuire a cercetărilor sale și a contribuției sale în fizică, denumirea unității
de capacitate se numește "Farad", iar numărul care exprimă cantitatea de
electricitate necesară depunerii prin electroliză a unui atom-gram dintr-un
element - "constanta lui Faraday".

Laborant DAMIAN DANIELA