Sunteți pe pagina 1din 2

ARHIEPISCOPIA ARGEŞULUI ŞI MUSCELULUI

PAROHIA “ SFÂNTA VINERI ” PITEŞTI

Str. Sfanta Vineri, Nr. 40, Municipiul Pitesti , Judetul Arges


Email; parohiasfantavineri@yahoo.com;
____________________________________________________________________________________
__

Cuvinte alese la începutul postului Nașterii Domnului

Iubiți credincioși,

Aflându-ne atât de aproape de începutul postului Nașterii Domnului, am socotit de cuviință


să pun în scris câteva cuvinte despre acesta. Și cum orice aș scrie despre post ar păli în fața celor
care au practicat și au cules roadele acestuia, și mă refer aici strict la Sfinții Părinți ai Bisericii, am
gândit că cel mai bine este să îi las pe aceștia să vă vorbească. Cuvintele lor nu sunt altceva decât
cuvinte întrupate, exersate până la cele mai înalte culmi, experiență dumnezeiască și hrană
duhovnicească. Rolul terapeutic al postului trupesc este astăzi subiect de medicină, demonstrat de
descoperirile acesteia și utilizat aproape în orice terapie. Anatomia ne spune că stomacul nu este un
balon, așa cum am fi tentați să credem, ci atunci când este gol este asemeni unui balon care nu a fost
utilizat niciodată, cu pereții lipiți, și că această stare a lui este cea naturală. Ba chiar umplerea
acestuia până la refuz ne face leneși, somnolenți și predispuși la diverse patimi, și că, pe măsură ce
exagerăm cu umplerea lui senzația de foame se accentuează.
Însă toate acestea nu ne-ar fi de nici un folos dacă nu ar fi folosul duhovnicesc al acestuia. Și
asta pentru că omul nu este un animal, orientat către nevoile primare, ci este ființă rațională,
spirituală, mai presus decât acestea și care își caută în permanență arhetipul, predispoziția spre
asemănarea cu Dumnezeu fiind sădită în acesta încă de la crearea lui.
Dar să nu ne pierdem în cuvinte, ci să citim și să medităm în cele ce urmează la cuvintele
încercate ale Sfinților Părinți, pentru a pune astfel început bun postului care urmează, să punem
râvnă în al duce până la capăt pentru a ne bucura pe deplin de roadele lui, și pentru a fi pilde vii și
altora:
De aceea, chiar de la început, creând Dumnezeu pe om, îndată l-a dus și l-a predat
în mâinile postului și i-a încredințat acestuia mântuirea lui ca unei maici iubitoare și celui mai bun
dascăl.”
„Dacă postul a fost necesar în Rai, cu atât mai necesar este în afara Raiului. Dacă era de
folos leacul mai înainte de rană, cu atât mai de folos este după rană.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
„Fiindcă nu am postit, am căzut din Rai. Așadar, să postim acum, ca să ne întoarcem în
Rai.”
„Postul este armă împotriva oștirii demonilor.” (Sfântul Vasile cel Mare)
„Postul veștejește pofta, prin rugăciune curățește mintea și o pregătește pentru adevărata
contemplare.” (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
„Să postim? Desigur, ca să oprim pornirile trupului și să ne înmuiem inimile.”  (Sfântul
Simeon Noul Teolog)
„Tot binele și frumosul se săvârșește și se făptuiește prin post.”  (Sfântul Grigorie Palama)
„Mare armă este postul împotriva ispitelor, după cum desfătarea de mâncări este începutul a
tot păcatul.”  (Theofylact al Bulgariei)
„Mare cale spre tot binele este postul cu discernământ , iar cel ce nu se îngrijește de el,
smulge tot binele.”
“Postul: o școală a caintei. Postul adevarat este abținerea de la orice lucru rău.” (Sf.Teodor
Studitul)
“Fecioria trupului apartine câtorva, dar fecioria inimii trebuie sa apartina
tuturor.” (Fericitul Augustin)
1
“Esti stapân pe pântece ? Fii atunci stapân și pe limbă !” (Sf.Nil Sinaitul)
“Postul ocrotește orice virtute. Este începutul luptei spirituale, cununa celor cumpătați,
frumusețea fecioriei și sfințeniei, strălucirea cumințeniei, începutul vieții creștine, mama rugăciunii,
izvorul smereniei. Postul te învață liniștea și el precede celelalte fapte bune.” (Sf.Isaac Sirul)
“Postul acela este adevarat, care este prezent în toate; pe toate le curățește și pe toate le
vindecă.” (Sf.Grigorie Palama)
“Postul îi învață pe toți nu doar cumpătarea de la mancare, ci și înstrăinarea de iubirea de
argint, de nesaț și de orice răutate.” (Sf.Vasile cel Mare)
“Postul este marea armă împotriva ispitelor, precum plăcerea este începutul tuturor
păcatelor.” (Teofilact al Bulgariei)
“Postul, acest doctor al sufletelor noastre, (…) îl face pe fiecare să ia aminte la sine însuși
și-l învață să-și amintescă de păcatele și de lipsurile sale. (Sf. Simeon Noul Teolog)
“Ne-am îmbolnăvit prin păcat, dar ne vindecăm prin pocaință. Iar pocăința fără post este
neputincioasă. (Sf.Vasile cel Mare)
“Postul ne îngreunează pe dinafară, dar ne curăță pe dinlăuntru. (Sf.Ioan al Antiohiei)
“Câti saraci ar putea fi hrăniti datorită unei zile de post ?! (Fericitul Augustin)
“Postul este mama sănătătii.” (Sf.Ioan  Gura de Aur)
“Postul este izvor de bucurie.” (Sf.Vasile cel Mare)
“Postul trupului este hrana sufletului. (Sf. Ioan Gura de Aur)
“Daca nu îti schimbi viața, la ce mai postesti ? Schimbarea bucatelor nu ajută la
nimic. (Sf.Ioan Gura de Aur)
“Să nu pierdem rodul postului, după ce am răbdat truda postului ! Cel ce nu cunoaște
postul, nu cunoaște crucea. (Sf .Ioan Gura de Aur)
“Fiți cu luare aminte să nu vi se îngreuieze inimile de mâncare și băutură peste masură și de
grijile vieții acesteia.” (Sfânta Scriptură)
“Să începem deci cu eforturi mici, ca să ajungem și la cele mari. Cu adevărat înțelept este
cel care este atent la cele mici, pentru că, după aceea, va fi atent și la cele mari. Omul nu se poate
desfăta în toate și totodată să creadă că va putea să biruiască ușor patimile sale. Taie câte puțin, ca
să poți după aceea să tai mai mult. Mânâncă cu măsură și atunci vei reuși multe lucruri în virtute.
Când omul nu are masură, devine mai rău decât animalele. Răbdând o amărăciune mică, prin lipsa
unor mâncăruri gustoase, vei răbda în continuare și marile amărăciuni ale acestei vieți.” (Sf. Isaac
Sirul)
“Harul te ajută să mănânci puțin, pe când dracul te împinge la îmbuibare și la îndulcire cu
hrana. Trupul sătul te-mpiedică a te ruga curat și Duhul lui Dumnezeu nu vine într-un trup sătul.
Totuși, trebuie să-ți cunoști măsura postului, ca să nu slăbești înainte de vreme, căci atunci nu-ți vei
mai putea săvârși lucrarea.” (Sf. Siluan Athonitul)
“Să nu ne temem să postim, căci postul ne scoate din multe rele. Mai văd oameni care,
înainte şi după post, se îmbuibă cu hrană şi cu băutura, pierzând astfel folosul postului. Este ca şi
cum trupul nostru abia şi-ar reveni dintr-o boală şi când ar da să se ridice din pat, cineva l-ar lovi
tare cu piciorul şi l-ar îmbolnăvi şi mai tare. Ceva asemănător se întâmplă şi cu sufletul nostru,
atunci când, înainte şi după post, nu suntem cumpătaţi.” (Sf. Ioan Gură de Aur)
Iată deci, în câteva rânduri, roadele și folosul postului. Să așezăm aceste îndemnuri în
mintea și inima noastră, să ne desfătăm duhovnicește cu ele, să le folosim atunci când râvna noastră
slăbește. Să cercetăm în acest post literatura duhovnicească, să stăm de vorbă cu Sfinții, pentru că
numai așa vom înțelege și vom gusta din roadele dulci ale postului. Să sporim rugăciunea, iar
meditația la cele duhovnicești să ne fie nelipsită din programul fiecărei zile. Toate acestea au nevoie
de liniște: de liniște în casă, în familie, la locul de muncă, dar, cel mai important, de liniștea
interioară. Liniștea interioară nu se poate dobândi decât în urma unei atente spovedanii, pentru că
“sufletele care nu-și spovedesc niciodată tainele, sunt asemeni odăilor care nu se aerisesc
niciodată.” Post binecuvântat și plin de roade duhovnicești!

Pr. prof. Dascălu Ovidiu-Constantin

S-ar putea să vă placă și