Sunteți pe pagina 1din 4

CAPITOLUL II.

CERCETARE PRACTICĂ A DATELOR


1. Tema cercetării
2. Întrebarea de cercetare
Motivația/ scopul alegerii temei asta se elimina. Este primul capitol din lucrare
4. Obiectivele cercetarii
5. Premisele cercetarii (pornind de la obiective)
6. Metodologia cercetarii
-Designul cercetarii (cum ai ales oamenii etc.). Esantion.
-Tehnici folosite . Interviul semistructurat (Teorie)
-Instrumentul cercetarii (ghidul asa cum e)
7. Analiza datelor
10. Validarea/invalidarea ipotezelor
11. Concluzii : S-au atins obiectivele?
S-au confirmat premisele?
Limitele cercetarii
Recomandari pt cercetari viitoare
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Facultatea de Filosofie și Științe Social- Politice
Specializarea: Resurse Umane

Ghid de interviu nr.___

Bună ziua! Mă numesc Ursu Elena Georgiana şi realizez o cercetare pentru lucrarea
de licență, privind tema „Cariera profesională din perspectivă comparativă între generațiile x si
y”. Vă rog să răspundeţi la următoarele întrebări şi vă asigur de confidențialitatea celor
declarate de dvs.!

Date socio-demografice:
SD1. Vârsta__________
SD2. Gen: __________
SD3. Studiile dvs.______________
SD4. Funcția ocupată:_____________
SD5. Vechime în muncă:_________________
SD6. Limbi străine cunoscute:________________________
SD7. Venitul lunar aproximativ:_________________________

Subtema I- educația
1. Prezentați-mi, vă rog, parcursul dumneavoastră educațional (specializarea liceului,a facultății,
durata studiilor etc.).
2. Care sunt motivele pentru care ați ales sau nu să urmați o facultate?
3. Considerați că studiile v-au ajutat în inserția pe piața muncii? V-au adus un plus față de
ceilalți?
4. Ați făcut voluntariat?
5. Ați participat și la activități extrașcolare (cursuri, training-uri, conferințe)?
6. Ați participat la vreun internship în cadrul programelor Erasmus+ , Work and Travel sau
altele? Care au fost motivele?
7. Credeți că, în prezent, tinerii sunt formați în şcoală conform cerințelor pieței muncii? Cum era
când erați dvs. elev/student?

Subtema II- parcursul profesional


8. La ce vârstă ați lucrat pentru prima dată? În prezent, încă lucrați acolo?
9. Câte job-uri ați schimbat până în prezent?
10. Dacă ar fi să faceți o evaluare a locurilor dumneavoastră de muncă, ce v-a plăcut cel mai
mult la acestea? (salariul, mediu de lucru,
11. Care au fost motivele pentru care ați schimbat eventual mai multe locuri de muncă?
12. Sunteți mulțumit/mulțumită cu actualul loc de muncă? În următorii 5-10 ani credeți că tot aici
veți lucra?
13. Sunteți dispus să continuați să lucrați și după vârsta pensionării? Argumentați.
14. Dacă ați fi în poziția de angajator, ce ați alege dintre un tânăr cu mai puțină experiență de
muncă, dar cu mai multe studii și o persoană mai în vârstă cu mai multă experiență în muncă, dar
cu mai puține studii?
15. Cât de mult apreciați timpul liber și șansa de a putea avea și alte activități în afara orelor de
lucru?
16. Dacă pachetul salarial este atractiv, dar mediul de lucru nu este plăcut și
managerul/supervizorul are o atitudine de superioritate (este greu să comunicați cu el) decideți să
rămâneți la acel loc de muncă? Argumentați.
17. Considerati actualul loc de muncă ca fiind unul stabil sau instabil? Cum comentați?

Subtema III- cariera profesională


18. La ce vârstă ați început să vă creați o idee despre cum va arăta cariera dumneavoastră?
19. Care au fost factorii care v-au influențat în alegerea domeniului profesional (familia, școala
etc.)?
20. Ați fost vreodată îndrumat de un consilier școlar sau de un consilier în carieră? Dacă da, ce
impact a avut acesta asupra deciziilor dumneavoastră?
21. Cât de importantă este cariera profesională pentru dumneavoastră? Argumentați.
22. Ați făcut sacrificii pentru a vă atinge obiectivele propuse cu privire la carieră? Descrieți prin
exemple.
23. Considerați că la locul de muncă primiți sprijin din partea organizației/firmei pentru a vă
dezvolta? Prin ce moduri?
24. Ce vi se pare cel mai important în alegerea unui loc de muncă dintre următoarele: să fiți
familiarizat cu tipul de muncă; să aveți autoritate/influență; stabilitatea și posibilitatea de
avansare; să aveți libertate și independență; să aveți posibilitatea de a crea ceva care să aducă
merite.
25. Considerați că alegerea făcută cu privire la carieră este în concordanță cu dorințele și
aspirațiile dumneavoastră?
26. Aveți o imagine construită asupra viitorului carierei dumneavoastră? Care credeți că vor fi
următorii pași în dezvoltarea acesteia?

Subtema IV- discriminare pe vârstă la locul de muncă


27. Credeți că ați fost dezavantajat de vârsta dumneavoastră în procesul de recrutare și selecție
pentru un job?
28. Considerați că vârsta reprezintă un obstacol în a crea relații bune cu colegii la muncă și în a
lucra împreună cu aceștia?
29. S-a întâmplat ca angajatorii sau colegii de muncă sa nu vă ofere încredere în executarea
sarcinilor pe motiv că sunteți prea tânăr? Dacă da, cum vi s-a părut acest lucru?