Sunteți pe pagina 1din 2

CLASA a XII-a – M1

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I. ( 50 puncte) Încercuiţi răspunsul corect.


1
1
5 p 1. Cât este ∫ dx ?
0 (
x + 1)( x + 2 )
3 3
A) ln ; B) 2 ln 2 ; C) ln 4 − ln 3 ; D) ln 3 − 1; E) ln .
2 4
5p x
2. Aria subgraficului funcţiei f :[0,9] → \, f ( x) = este:
x 2 + 16
A) 1; B) 16; C) 5; D) 8; E) 4.
3. Volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f :[0,1] → \, f ( x) = x 2 + x + 1 în jurul axei Ox
5 p este: 11π 11π π 5π
A) ; B) ; C) ; D) ; E) π .
6 3 6 2
1
4. Fie f :[0,1] → \, f ( x) = xe x şi A = ∫ f ( x)dx . Care dintre următoarele afirmaţii este adevărată?
5p 0

A) A > 3 ; B) A < 0 ; C) A ∈ (0, e] ; D) A ∈ (e,3) ; E) A = 0 .


x

∫ (t + 1) dt . Cât este f ' (3) ?


2
5p 5. Fie f : \ → \, f ( x ) =
0

A)1; B)10; C) 2; D) 3; E) 9 .
5 p 6. Cât este restul împărţirii polinomului f = 3 X 3 + X + 2 la polinomul X + 1 ?
A) 1; B) 6; C) −2 ; D) 2; E) −5 .
5 p 7. Cât este câtul împărţirii polinomului f = X 4 + 3 X 3 − 3 X 2 + 5 la polinomul g = X 2 + 3 X − 3 ?
A) X + 5 ; B) X 2 + 5 ; C) X 2 ; D) 5 ; E) 3X 2 .
8. Fie f = X − 2 X + X + 5 ∈ ^ [ X ] şi x1 , x2 , x3 ∈ ^ rădăcinile sale. Cât este x1 + x2 + x3 + 2 x1 x2 x3 ?
3 2

5p
A)12; B) −2; C) −8 ; D) 5; E) 0.
9. Fie f = X − 2 X + 2 X + X + 7 ∈ ^ [ X ] şi x1 , x2 , x3 , x4 ∈ ^ rădăcinile sale. Cât este
4 3 2

5p
x12 + x2 2 + x3 2 + x4 2 ?
A) −1 ; B) 2; C) −2 ; D) 0 ; E) 1.
4 2
10. Câte rădăcini reale are polinomul f = X + 5 X − 14 ?
5p A) 1; B) 2; C) 4; D) 3; E) 0.

EVALUARE ÎN EDUCAŢIE la MATEMATICĂ pag. 1 din 2 ETAPA a III-a – 9.05.2009


Clasa a XII-a –M1
SUBIECTUL II. (30 puncte) Scrieţi rezolvările complete.
1. Calculaţi aria suprafeţei mărginite de graficul funcţiei f : \ → \, f ( x) = x 2 − 1 , axa Ox şi dreptele de
3p
ecuaţii x = 1, x = 3.
2. Determinaţi a ∈ ( 0, ∞ ) astfel încât volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei
3p

f :[0, a ] → \, f ( x) = x 2 + 1 în jurul axei Ox să fie .
3
x2
3 p 3. Calculaţi derivata funcţiei f : \ → \, f ( x) = ∫
0
1 + t 3 dt.

π
4
3p 1
4. Calculaţi ∫ cos
0
2
x +1
dx.
x
1
x →∞ x 2 ∫
3 p 5. Calculaţi lim t arcctg tdt .
0

3 p 6. Arătaţi că polinomul f = X 4 − 3 X 3 + 5 X 2 − 10 X + 2 ∈ \ [ X ] nu are toate rădăcinile reale.


3 p 7. Fie f = X 3 − 3 X 2 + aX + b ∈ \ [ X ] . Determinaţi rădăcinile lui f ştiind că f (1 − i ) = 0 .
3 p 8. Arătaţi că polinomul f = X 4 + aX + 3̂ ∈ ] [ X ] cu a ≠ 0̂ are cel puţin o rădăcină în ] .
5 5

3p 9. Rezolvaţi ecuaţia x5 − 3 x 4 + 2 x 3 + 2 x 2 − 3 x + 1 = 0, x ∈ \.
3 p 10. Arătaţi că polinomul f = X 3 − X + 2̂ ∈ ] [ X ] este ireductibil în ] [ X ] .
3 3

SUBIECTUL III. (10 puncte) Scrieţi rezolvările complete.


2p x
et cos t
1. Arătaţi că ∫
t
−x
dt = sin x, ∀x ∈ \ .
1+ e
2p 2
2. Arătaţi că există a > 0 astfel încât aria subgraficului funcţiei f :[0, a] → \, f ( x) = e să fie egală cu e 2 .
x

2 p 3. Fie f = 3 X 3 − 3 X 2 + X + a ∈ \ [ X ] . Determinaţi valorile reale ale lui a ştiind că polinomul f are toate
rădăcinile reale.
2 p 4. Arătaţi că nu există polinoame f ∈ ] [ X ] astfel încât f (4) = 9 şi f (9) = 5 .
2 p 5. Fie f = X 3 − X + a ∈ \ [ X ] şi x , x , x ∈ ^ rădăcinile sale. Determinaţi valorile reale ale lui a ştiind că
1 2 3

x1 , x2 , x3 ∈ ] .

Total punctaj maxim 100 puncte.

EVALUARE ÎN EDUCAŢIE la MATEMATICĂ pag. 2 din 2 ETAPA a III-a – 9.05.2009


Clasa a XII-a –M1