Sunteți pe pagina 1din 1

TEST LITURGICĂ

__________________________/clasa a XII-a A/B


(nume şi prenume)

1p oficiu

1. Recunoaşteţi Sfintele Taine după indiciile date mai jos:

1p a) Prin această Sfântă Taină omul devine creştin.-


1p b) Sfânta Taină prin care se primeşte iertarea păcatelor.-
1p c) În timpul acestei Sfinte Taine se primesc darurile Sfântului Duh.-
1p d) Ca să primim această Sfântă Taină trebuie să postim şi să ne spovedim.-

2. Răspunde prin adevărat (A) sau fals (F):

0,5p a) Orice om, botezat sau nu, poate intra în Împărăția lui Dumnezeu.
0,5p b) Mirungerea se face prin ungere cu Sfântul și Marele Mir.
0,5p c) Taina Sfintei Împărtășanii a fost întemeiată de Mântuitorul la Cina cea de Taină.
0,5p d) Doar bătrânii trebuie să se spovedească.
0,5p e) Prin Sfintele Taine primim harul Duhului Sfânt.
0,5p f) Sfânta Taină a Împărtășaniei o primim o singură dată în viață.

3. Recunoaşteţi Sfintele Taine:

0,5p Naştere de sus sau


0,5p Taina Pocăinţei sau
0,5p Cuminecătură sau
0,5p Taina Hirotoniei sau