Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DIDACTIC

Data: 20.05.2019
Clasa: IV-a
Disciplina: Istorie
Subiectul: Ce este patria?
Tipul lecției: predare - învățare
Durata: 45 minute
OBIECTIVE OPERAŢIONALE
O1- să determine subiectul lecției printr-un joc
O3- să răspundă corect la întrebări adresate de către învățător;
O4- să înțeleagă și însușească noțiunea de patrie;
O5- să relateze metoda cuvântului – cheie fiind Zaim;
O6- să realizeze corect sarcinile propuse de învățător ;
O7- să demonstreze interes și curiozitate în cadrul lecției;
O8- să dobândească sentimentul de bucurie față de rezultatul muncii;
Metode și procedee: conversaţia, explicaţia, observarea, exerciţiul, descrierea, jocul didactic.
Mijloace didactice: fișe, PPT, creioane colorate, marcher, tablă, manual.
Forme de organizare : frontal, individual, în grup.
Strategii de evaluare: autoevaluare, evaluare orală și scrisă, aprecieri verbale,
Produse: 1.Expun informația ; 2.Respect succesiunea ideilor.
Bibliografie: Istorie,manual pentru c IV-a
Curriculum pentru învățământul primar,Chișinău; MECC

DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Etapele lecţiei Strategia didactică Strategii de


Activitatea învățătorului Activitatea elevului Metode şi Mijloac Forme de evaluare
procedee e organizar
ea
activităţii
Moment Asigurarea condițiilor Elevii își pregătesc rechizitele Frontal
organizatoric optime,aerisirea sălii,pregătirea necesare pe bancă.
materialului didactic
necesar,asigurarea ordinii și
disciplinei.

Verificarea
cunoștințelor Caiete Evaluare
acumulate Verificarea temelor pentru acasă. Elevii prezint lucrul pregătit Conversația orală
anterior individual acasă. Individual
Captarea Organizarea unui joc didactic “Salata de Elevii cu ajutorul literelor
atenției cuvinte”. Elevii primesc un plic cu descoperă tematica zilei. Conversația
fișe,fiecare fișă are numărul și litera sa. Jocul didactic Tablă Evaluare
Ei descoperă tema nouă aranjân-d Explicația Fișe orală
literele în ordine crescătoare potrivit Frontal
numerelor. (vezi anexa 1) Tema
descoperită este PATRIA.

Anunţarea Se anunţă subiectul lecţiei şi câteva Elevii răspund la întrebări


subiectului dintre obiectivele ce urmează a fi adresate de către învățător și își Explicaţia Evaluare
lecţiei şi a atinse pe parcursul lecţiei noi. După expun părerile . Conversația Frontal orală
obiectivelor am să rog elevii să răspundă la câteva (Patria- locul unde ne-am Observarea
acesteia. întrebări : Ce este patria? Cum se născut; Patria noastră se
numește patria noastră? numește Moldova (satul
Zaim).)
Dirijarea Elevii cu ajutorul învățătorului
învăţării Propun elevilor să dăm explicație explică cuvintele propuse. Individual Evaluare
cuvintelor : patrie, patriot, patriotism. (Patriot- persoana care își Observarea frontal scrisă
Explicația se scrie în caiețele. iubește țara sa; Patriotism- Explicația
sentimentul profund de
dragoste și devotament față de
Reprezint elevilor pe hartă patria patrie.
noastră Moldova și care sunt țările Elevii analizează harta cu
vecine(la fel si localitate unde locuim atenție și memorizează unde se Observare Harta Frontal
sub denumirea Zaim).(vezi anexa 2). află Moldova (localitatea
Zaim).
Adresez întrebări : Ce reprezintă
pentru fiecare dintre voi Moldova? Elevii printr-o sintagmă își
expun părerea.( este casa Expunere Frontal
părintească; baștina natală; este Autoevaluar
patria noastră; este țara în care e
trăim,etc.)
Elevii cu ajutorul învățătorului
Propun elevilor să găsim câteva găsesc cuvinte caracteristice
cuvinte caracteristice pentru termenul termenului.
ZAIM . Răspunsurile se fixează pe Exerciţiul
poster în dreptul fiecărei litere a Z -? Conversație
termenului propus. Exercițiul se A - adorabila Descriere Poster
transcrie în caiețele. I -? Explicație Tablă Frontal
M - mândrie
După, îndemn elevii de a asculta
istoria localitatii noastre Zaim.
Legenda Zaimului .(este reprezentată
și la ecran)
Dupa vizionare va urma o
conversatie despre cele vizionate va Elevii ascultă cu atenție despre Conversatie
urma o conversatie despre cele provenirea denumirii localitatii
vizionate apoi va fi prezentat o Zaim. Explicatie
informatie suplimentara power-point PPT
si anume despre: Demonstratie Frontal
1. Asezarea geografica si
legenda satului Zaim. Descrierea
2. Satul Zaim in diferite
perioade istorice (date
statistice)
3. Acte vechi-dovada a Observare
cărturăriei și a culturii Elevii ascultă foarte atent sistematică
juridice. informația redată de către Demonstrație
4. Veteranii(victim) celui de al învățător Observare
II-lea Război Mondial.
5. Ctitorii troițelor ridicate în
comuna Zaim.
6. Biserica « Sfinții Arhangheli
Încheierea Mihail și Gavril »
activităţii
Azi la lecție m-am simțit...
M-a impresionat...
Mi-a plăcut cel mai mult...
Anexa 1

T-50 A-31 P-10 R-62 I-70 A-81


Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4

S-ar putea să vă placă și