Sunteți pe pagina 1din 7

Evenimente Obiective Conținuturile invațării Strategii didactice

instrucționale
Metode, Mijloace Forme de Evaluare
procedee didactice activitate

Evocare Asigurarea condițiilor optime,aerisirea sălii,pregătirea


materialului didactic necesar,asigurarea ordinii și disciplinei. Frontal

Salutul de dimineață: Salutul Orală


-Astăzi este o zi de .... PPT
-Sunt fericit/fericită pentru că... Televizor
-Aștept cu nerăbdare să...

Calcul mintal cu text!

 Mă gândesc la numărul 200. Nu vă spun nici cât


adun,nici cât obțin.Ce număr pot să adun și ce rezultat Situația de
pot să obțin? problemă Orală
Frontal
 Nu vă spun la ce numere m-am gândit,dar suma lor este
400. La ce numere m-am putut gândi? Aprecieri
 Care este dublul lui 300? Dar al lui 60? verbale
Realizarea
sensului  Care este triplul lui 100? Dar al lui 300? Analiza

Se anunţă subiectul lecţiei şi câteva dintre obiectivele ce


urmează a fi atinse pe parcursul lecţiei noi.
-Astăzi vom învăța cum se împarte un număr de două cifre la
un număr de o cifră,când zecile deâmpărțitului se impart exact Manual
la împărțitor.
Conversație

Observație Manual
Observăm și explicăm. (pag.86) Frontal
Urmăriți explicația exercițiului în manual,atât calculul oral cât Autoevaluare
și cel scris.
Exercițiu

Explicație
Calculați și efectuați probele. Manual Frontal
Un elev trece la tablă și explică primul exercițiu,apoi trece (ex1,pag86)
următorul elev din clasă. Astfel se rezolvă toate exercițiile.

 46:2 84 :4 63:3 64:2


 49:2 87 :4 68:3 97:3 etc.

Situație de
Probleme din satul Trei Iezi. problemă Manual În perechi
a) Pe un prosop, Guguță a brodat flori : 84 roșii și de 4 ori (prob.3
mai puține albastre. Cu cât a brodat mai puține flori p.86) Scrisă
albastre decât roșii?
b) Tata a despicat 46 de buturugi, de două ori mai multe
decât Guguță. Câte buturugi au despicat ei împreună?
Exercițiu

Aflați câtul și restul împărțirilor.


Reflecție Manual Individual
Verificați rezultatele prin probe. Fiecare rezolvă câte un
exercițiu diferit și efectuează probele. (ex 1 p.87

Jocul „Cine ştie să numere mai departe?” Joc


-Să numere oral înainte şi înapoi până la 100, să numere din Didactic Orală
10 în 10.
Se formează echipe, iar cei care vor greşi la preluat sau la
numărare vor trebui să stea în picioare, până ce, dacă vor fi Analiza
atenți, vor corecta greşeala altor colegi. Se stabileşte de către Orală
Grup
învățător până la ce număr se va număra şi cum: „înainte”,
„înapoi”, din 2 în 2, din 10 în 10 etc.
Primul elev începe numărătoarea până este oprit de cadrul Aprecieri
didactic (printr-o bătaie din pal- lme sau „Stop”). Elevul se verbale
opreşte, se aşează (dacă n-a greşit), iar următorul continuă etc.
Se poate relua numerația. Se declară echipa câştigătoare aceea
care are mai puțini elevi în picioare.
Exercițiu
-Determinați ordinea efectuării operațiilor și calculați. Manual Scrisă
Explicație (ex 5 p.87)
Un exercițiu se rezolvă la tablă iar celelalte în caiete.

(7 x 8 +6 ):2= 1000- 800 :20 x 11= Frontal

(134- 38): (58-35)= 99: (99-90)x 90=

Activitate în cooperare Situație de


problmă
Extensie
Gr.I prob.3 pag.87 Gr.IV prob.8 pag.87 Scrisă
Grup
Gr.II prob 6 (a) pag.87 Gr V ex.7 pag.87
Manual
Gr.III prob 6 (b) pag 87 Gr VI prob. 4 pag.87

Orală
Generalizare
Frontal
În vârful muntelui am găsit un brat de frunze ,la impart elevilor
după cum au muncit:

Orală
 Frunze galbele- bine Analiza
 Frunze verzi- foarte bine Frontal
 Frunze roșii- binișor

Pe frunze sânt scrise numere,se propune algoritmul de lucru.


Sarcini pentru acasă:

1. Caracterizați numerele.
2. Compuneți și rezolvați cu ele o problemă cu trei
operații.
3. Compuneți și rezolvați două ecuații.
4. Propuneți colegilor o mica dictare matematică.

Încheierea lecției:
Azi la lecție m-am simțit...
M-a impresionat...
Mi-a plăcut cel mai mult...

S-ar putea să vă placă și