Sunteți pe pagina 1din 1

STIMAŢI CETĂŢENI!

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII


DE URGENŢĂ „DUNĂREA” AL
În situaţia în care observaţi un incendiu anunţaţi
REGULI ŞI MĂSURI DE PROTECŢIE JUDEŢULUI BRĂILA
prin orice mijloc serviciile de urgenţă la telefonul
CE TREBUIESC RESPECTATE LA GOSPODĂRII ŞI
ANEXE CETĂŢENEŞTI 112, primarul sau poliţia şi luaţi măsuri, după
posibilităţile dumneavoastră pentru limitarea şi
- NU suprasolicitaţi circuitele electrice prin stingerea incendiului.
conectarea mai multor consumatori decât cei Acordaţi ajutor, când şi pe cât este raţional posibil,
prevăzuţi pentru instalaţia respectivă; din proprie iniţiativă sau la solicitarea victimei, a REGULI DE COMPORTARE,
- NU utilizaţi siguranţe supradimensionate în reprezentanţilor administraţiei publice, precum şi a PROTECŢIE ŞI ACŢIUNE ÎN CAZ
tablourile de distribuţie a energiei electrice; personalului serviciilor de urgenţă.
- NU realizaţi improvizaţii la instalaţiile electrice DE INCENDIU LA LOCUINŢE ŞI
de orice fel; GOSPODĂRII CETĂŢENEŞTI
- ESTE INTERZIS a intra în grajduri, fânare,
magazii cu lumânări, chibrituri aprinse sau lămpi de REGULI ŞI MĂSURI DE P.S.I CE
iluminat cu petrol; TREBUIESC RESPECTATE LA BUTELIILE DE
- în grajduri, magazii, fânare, ESTE INTERZIS ARAGAZ
cu desăvârşire fumatul;
- NU ESTE PERMISĂ depozitarea în magazii - Este interzis a se mânui şi transporta buteliile de
sau alte dependinţe a oricărui fel de carburant - gaze petroliere lichefiate, fără luarea măsurilor de
petrol, benzină, etc., în cantitate mai mare de 20 protecţie împotriva lovirii, căderii şi deformării;
litri; - Buteliile de aragaz nu se vor folosi fără regulator
- furajele, paiele şi alte materiale combustibile de presiune, cu garnituri deteriorate sau fără coliere
vor fi depozitate după posibilităţi, cât mai departe de de fixare a capetelor acestora;
casă, bucătării de vară, cuptoare, magazii, etc.(la - Încercarea etanşietăţii nu se face cu flacără
minim 5 m); deschisă ci numai cu emulsie de apă şi săpun;
- ESTE INTERZIS fumatul şi folosirea focului - Aprinderea focului în cazul gazelor lichefiate se va
deschis precum şi întrebuinţarea diverselor mijloace face respectând principiul „gaz pe flacără”
de iluminat cu flacără liberă pe lângă furaje şi alte - Este interzisă transvazarea gazului în orice alt
materiale combustibile; recipient sau folosirea de butelii neomologate;
- focurile deschise, făcute pentru diverse scopuri
în curţi, trebuie să fie în permanenţă supravegheate REŢINEŢI!
ATENŢIE LA FUMAT ! POATE FI Un factor important în asigurarea protecţiei îl Brăila 2014
ORICÂND CAUZA UNUI INCENDIU constituie CALMUL şi grija de a-l transmite şi celor
CU URMĂRI GREU DE IMAGINAT. din jur .