Sunteți pe pagina 1din 2

Riscuri legate de expunerea la agenţi biologici la locul de muncă

Exemple de măsuri tehnice şi organizatorice

● Utilizarea de scuturi şi/sau bariere de protecţie, containere închise etanş etc.


● Etanşeizarea/izolarea locurilor de muncă în care sunt prezenţi agenţii biologici din grupele
2, 3 si 4.
● Decontaminarea suprafeţelor de lucru, a echipamentelor şi a altor obiecte refolosibile care au intrat
în contact cu agenţi biologici.

Riscuri legate de expunerea la


● Înlocuirea barierelor de protecţie a suprafeţelor şi echipamentelor atunci când au fost contaminate
sau la sfârşitul turei.
● Asigurarea curăţeniei la locul de muncă.
● Asigurarea unor vestiare destinate echipamentelor individuale de protecţie şi de lucru separate de
cele pentru îmbrăcămintea personală a lucrătorilor. agenţi biologici la locul de muncă
Obligaţiile lucrătorilor

● Lucrătorii trebuie să utilizeze echipamentul


individual de protecţie furnizat de angajator.
● Sunt interzise mâncatul, băutul, fumatul,
aplicarea de cosmetice sau folosirea/
manevrarea lentilelor de contact în zonele de
expunere.
● Este interzisă depozitarea de alimente/băuturi
în frigidere, dulapuri sau pe rafturi unde există
Muncă sigură -
sânge sau alte fluide şi materiale potenţial
contaminate. câştig sigur
● Depozitarea şi transportul sângelui sau a altor
fluide şi materiale potenţial contaminate (dinţi
extraşi, ţesuturi etc.) trebuie să se facă în
containere închise şi etichetate cu semnul de
risc biologic.
Fotografie: Inspecţia Muncii ● Lucrătorii trebuie să îşi schimbe echipamentul
individual de lucru la terminarea programului şi
să nu îl ia acasă.

Protecţia lucrătorilor
împotriva riscurilor legate de
expunerea la agenţi biologici
la locul de muncă

Directiva Parlamentului European şi Consiliului Hotărârea Guvernului nr. 1092/2006,


UE nr. 54/2000 (D 2000/54/CE) M.Of. nr. 762/2006

Respectarea prevederilor legale aduce beneficii tuturor:

● Protejează lucrătorii împotriva pericolelor şi riscurilor


● Garantează integritatea corporală şi sănătatea pe parcursul întregii vieţi profesionale
○ Diminuează cheltuielile generate de accidente de muncă şi boli profesionale
○ Reduce absenteismul şi asigură stabilitatea forţei de muncă
○ Creşte productivitatea
○ Asigură competitivitatea pe piaţa unică europeană

Pentru informaţii suplimentare consultaţi:


Inspecţia Muncii Bucureşti
www.inspectiamuncii.ro
e-mail: reclamatii@inspectiamuncii.ro

Program PHARE 2004 „Implementarea legislaţiei armonizate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
în întreprinderile mici şi mijlocii” • Editor: INSPECŢIA MUNCII • Data publicării: ianuarie 2007
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
www.inspectiamuncii.ro
Riscuri legate de expunerea la agenţi biologici la locul de muncă Riscuri legate de expunerea la agenţi biologici la locul de muncă

Nu îi vedem! Sunt aici?

Agenţii biologici se găsesc în multe sectoare Agenţii biologici şi efectele lor Efecte asupra sănătăţii Riscurile biologice -
de activitate şi locuri de muncă. Riscurile invizibile, dar
generate de agenţii biologici ar putea fi Agenţii biologici includ: Agenţii biologici pot cauza diferite tipuri de
subestimate deoarece, în cele mai multe ● bacterii (pot cauza tuberculoză, leptospiroză, boli: periculoase!
cazuri, aceştia nu pot fi percepuţi cu ochiul probleme dermatologice etc.); ● infecţii cauzate de paraziţi, virusuri sau
liber. ● virusuri (pot cauza hepatită, gripă, HIV, bacterii;
turbare etc.); ● alergii cauzate de mucegaiuri, praful de
De aceea, prevederile legale au ca scop ● ciuperci (pot cauza alergii etc.); făină, mătreaţa animală, enzime şi acarieni;
diminuarea riscului de a intra în contact cu ● paraziţi (pot cauza boli parazitare, cum ar fi ● intoxicaţii;
agenţii biologici. giardiaza, oxiuroza). ● cancer;
● efecte nocive asupra fetuşilor.

Animalele şi plantele pot fi Agenţii biologici, deseori, îşi găsesc calea de


gazde ale unuia sau mai intrare în organism prin leziuni ale pielii sau
multora dintre agenţii prin membranele mucoase ale ochilor, nasului ● Informarea, consultarea şi instruirea
• Creaţi un loc curat de muncă! menţionaţi mai sus. De sau gurii. De asemenea pot fi inhalaţi sau lucrătorilor asupra recunoaşterii riscului,
asemenea, fluidele şi ţesuturile înghiţiţi, cauzând infecţii ale tractului superior simptomelor, modului de transmitere a
• Deşi nu îi puteţi vedea, ei sunt prezenţi! umane sau animale pot respirator sau ale sistemului digestiv. bolilor, măsurilor de protejare şi vaccinare.
conţine agenţi biologici. ● Instrucţiuni de lucru.
• Folosiţi echipamentul individual de protecţie! Contaminarea se poate produce şi accidental, ● Proceduri pentru cazuri de urgenţă.
prin muşcături ale animalelor şi înţepături de ● Semnalizarea şi etichetarea.
Unde putem întâlni agenţi insecte. ● Supravegherea medicală.
biologici? ● Monitorizarea riscurilor şi revizuirea
Clasificarea agenţilor biologici măsurilor de prevenire.
Lucrătorii pot fi expuşi la agenţi biologici la
Grupa 1 – nu provoacă boli la om. locurile de muncă unde intră în contact cu: Ce trebuie făcut pentru evitarea sau
● Sânge şi alte fluide umane şi animale. reducerea expunerii - Principii generale Practici sănătoase
Grupa 2 – provoacă boli la om/ improbabil de ● Substanţe de origine animală (carne, lână,
a se răspândi în colectivitate/există metode de păr, etc.). Angajatorii au obligaţia legală de a proteja ● Spălarea mâinilor şi folosirea de soluţii
prevenire şi tratament eficace (bacteria ● Materiale naturale sau organice (solul, argila securitatea şi sănătatea lucrătorilor împotriva antiseptice.
salmonella, streptococcus pneumoniae etc.). etc.). tuturor riscurilor biologice la locul de muncă, ● Curăţenia locului de muncă.
● Materiale de origine vegetală (fân, paie, prin: ● Prevenirea formării de aerosoli.
Grupa 3 – provoacă boli grave la om/ risc bumbac etc.). ● Evaluarea riscurilor asociate agenţilor ● Folosirea echipamentului individual de
ridicat de propagare în colectivitate/ există ● Pulbere organică (făină, praf de hârtie, biologici, ţinând cont de natura, nivelul, protecţie pentru protejarea pielii şi a
metode de prevenire şi tratament eficace mătreaţă animală etc.). durata de expunere şi de informaţiile membranelor mucoase ale ochilor, nasului şi
(virusul hepatitei B, C, rabia etc.). ● Gunoi, dejecţii, ape reziduale. existente. gurii.
● Elaborarea unui program de măsuri pentru ● Vaccinări, dacă este posibil (ex. hepatită
Grupa 4 - provoacă boli grave la om/ risc diminuarea riscurilor. A/B, tetanus).
ridicat de propagare în colectivitate/ nu există Domenii ce implică risc biologic
metode de prevenire şi tratament eficace (HIV,
virusul ebola etc.). ● Industria alimentară.
● Agricultură (creşterea animalelor),
silvicultură, horticultură, producţia de hrană
şi furaje pentru animale. Igiena mâinilor
● Instituţii medicale şi de cercetări
biomedicale. ● Spălarea/frecarea mâinilor cu
● Laboratoare clinice veterinare şi de substanţe pe bază de alcool
diagnostic. pentru o eficienţă maximă.
Semnalizarea agenţilor ● Eliminarea deşeurilor. ● Clătirea sub jet puternic de apă.
● Epurarea apelor uzate. ● Uscarea la aer a mâinilor.
biologici la locul ● Arhive, biblioteci, anticariate, muzee.
● Procesarea lemnului. Microorganismele mor în
● Restaurarea clădirilor. 15 secunde!
de muncă
● Zone de lucru cu sisteme de aer condiţionat
şi umiditate ridicată.

S-ar putea să vă placă și