Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect de lecţie

Profesor : Androne Alexandru Sorin


Clasa: a-VIa A
Data:
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Obiectul: Citire, scriere, comunicare
Unitatea de învăţare: Actul lexic şi grafic
Subiectul :Poezia
Tipul lecţiei: consolidare/recapitulare
Scopul‫ ׃‬consolidarea . deprinderilor de citire corectă, conştientă, fluentă şi expresivă a unui text
literar- liric

Durata: 45 minute

Obiective de referinţă‫׃‬
O1 Dezvoltarea imaginaţiei şi a gândirii creatoare;
1.3. să citească în ritm propriu, corect un text cunoscut;
1.4. să scrie corect, lizibil şi îngrijit cuvinte şi propoziţii.

Obiective operaţionale‫׃‬
O2 Antrenarea memoriei. Sa recite si sa completeze versurile lipsa.
O3 să răspundă la întrebările ce privesc conţinutul poeziei
O4 să stabilescă valoarea de adevăr a unor propoziţii ascultate;
O5 să citească conştient şi corect propoziţii;
O6 să scrie corect, lizibil şi îngrijit cuvinte şi propoziţii (copiere, transcriere,dictare);
O7 să descopere cuvintele care rimeaza in poezie”.
să răspundă la întrebările ce privesc conţinutul poeziei
b. Afective:
O9 – să trăiască bucuria reuşitei personale şi a clasei;
O10 – să manifeste interes pentru participarea la lecţie şi dorinţă de afirmare;
Resurse
Resurse procedurale‫׃‬
A. METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia , jocul didactic, exerciţiul, demonstraţia,
observarea, aprecierea verbală.
B. FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe.

Resurse materiale‫ ׃‬caiete, fişe de lucru, fişe care conţin cuvinte tipărite, imagini,

Bibliografie

 Olga Pîrîială, Abecedar – Manual pentru clasa I, Editura Aramis, Bucureşti, 2005
 Marian Barbu, Metodica predării limbii române –învăţământ primar, Ed. „Gheorghe
Alexandru”, Craiova, 2003
 Carmen Iordăchescu, Să dezlegăm tainele abecedarului, Editura Carminis Educaţional,
Piteşti, 2004
 Viorica Pârâială, Claudia Bălan, Dumitru D Pârâială, Anica Vasilache, Teodora Tănasă,
Activităţi în completarea programului de ciclul primar, Ed. Euristica, Iaşi, 2004
 Consiliul Naţional pentru Curriculum, Curriculum naţional. Programe şcolare pentru
învăţământul primar- clasa I
 Elena Miţoi, Mariana Volintiru, Metodica predării limbii şi literaturii române în
învăţământul primar, Editura Fundaţiei Humanitas, Bucureşti, 2001

a) BIBLIOGRAFICE: Literatura pentru copii, antologie de texte; Ghidul programului de


informare/formare al învăţătorilor; Curs PIR - Predarea interactiva centrata pe elev
DESFĂŞURAREA LECŢIEI
Nr. Etapele lecţiei Ob. Durata Conţinutul Metode Forme de Re
crt (dozarea) op. instructiv-educativ și procedee organizare
1. Moment 1 min -pregătirea materialelor necesare Frontal
organizatoric desfăşurării lecţiei;
-stabilirea ordinii şi liniştii în
clasă.
2. Captarea O1 3 min -se realizează printr-un exerciţiu- Conversaţia Frontal Ima
atenţiei joc “ stabiliti legatura de adevar Exerciţiul Pe grupe Cȃn
dintre autor , poezie, anotimp,. Observarea
3. Anunţarea temei 1 min -se comunică elevilor tema lecţiei Conversaţia Frontal
şi a obiectivelor şi obiectivele urmărite.
4. Dirijarea O1 20 min - se cere elevilor sa deschida oul Observarea Frontal Plan
învăţării cu surpriza. Conversaţia Individual
Acestia trebuie sa recunoasca
poezia din care face parte versul si
O2 sa recite mai departe. Observarea Frontal
Elevii vor scrie cate o strofa pe Conversaţia Individual
tabla; Explicaţia
Vor identifica cuvintele care
rimeaza, le vor sublinia.
Elevii care nu stiu sa scrie, vor
desena si vor colora. Frontal
Acestia vor potrivi imaginile
prezentate cu tema poeziilor.
O4 - Intervin cu întrebări pentru a le Exerciţiul Frontal
dirija percepţia vizuală. Observarea Individual
-Le propun elevilor jocul Conversaţia
Demonstraţia
“Plicul ”

Elevii vor aranja cuvintele gasite


in plic in ordine astfel incat sa
O7 formeze corect un vers de poezie.
Plan
O2 Exerciţiul Frontal

Fişă
O6 Exerciţiul-joc Frontal lucr

Pe grupe

Fişă
5. Consolidarea O2 10 min Exerciţiul Individual lucr
cunoştinţelor O4 Explicaţia
O5

6. Evaluare O2 8 min Le propun elevilor jocul Conversaţia Frontal Bol


O7 Exerciţiul Pe grupe bileţ
“Plicul ”

Elevii vor aranja cuvintele gasite


in plic in ordine astfel incat sa
formeze corect un vers de poezie.

7. Încheierea lecţiei 2 min -Se formulează aprecieri colecti- Aprecierea Frontal


ve şi individuale cu privire la verbală
participarea în cadrul lecţiei. Conversaţia