Sunteți pe pagina 1din 2

Numele:______________________ Data:________

Prenumele:____________________

Fișă de lucru individuală

Subiectul I

1. Transformați in m/s:
a) 50,4 km/h=
b) 36 km/h=
c) 9 km/h=
d) 7,5m/min=
e) 40 km/min=
f) 50 km/min
g) 90 km/h=
h) 75 m/min=
i) 60 km/min=
j) 1,2 km/h=
2. Alegeți răspunsul corect:
1. Unitatea de măsură în S.I. pentru viteză este:
a) Km/h
b) m/s
c) m/min
2. Unitatea de măsură în S.I. pentru durată este:
a) Ora
b) Minutul
c) Secunda
3. Unitatea de măsură în S.I. pentru distanță este:
a) Metrul
b) Kilometrul
c) Centrimetrul
4. Relația matematică(formula) pentru viteză este:
a) V=d/t
b) V=d×t
c) V=t/d
5. Din relația matemitcă a vitezei, distanța va fi egală cu:
a) d=v/t
b) d=v×t
c) d=t/v
Subiectul al-II-lea

1. Un iepure avea vizuina la 60 m, față de un stejar. Știind că, alergând cu viteză constantă, ajunge
la stejar în 2 minute. Află viteza de alergare a iepurelui în m/s.

2. Un taxi, mișcându-se cu viteză constantă, se află în dreptul bornei kilometrice 24 la 11h15min,


iar la 12h5min se află în dreptul bornei kilometrice 57. Cu ce viteză, în m/s, a mers taxiul?

S-ar putea să vă placă și