Sunteți pe pagina 1din 1

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ - DISCIPLINA GEOGRAFIE (CLASA a VIII-a)

Şcoala cu clasele I - VIII .............................. Numele şi prenumele ......................................................................

1) Menţionaţi următoarele unităţi de relief: (21 puncte)


a) 3 unităţi montane din Africa:
b) 2 unităţi de podiş din Asia:
c) 2 câmpii din America de Sud:
d) 4 fluvii din Asia:
e) 3 lacuri din America de Nord:

2) Alegeţi răspunsul corect pentru afirmaţiile de mai jos: (9 puncte)


a) Cei mai înalţi munţi din lume sunt: a) Himalaya; b) Anzii; c) Alpii
b) Cel mai adânc lac din lume este: a) Victoria; b) Titicaca; c) Baikal
c) Cea mai lungă cale ferată din lume este: a) Transsiberianul; b) Panamericana; c) Tokaido
d) Cel mai întins deşert din lume este: a) Namib; b) Sahara; c) Atacama
e) Cele mai bogate rezerve de petrol din lume se întâlnesc în: a) Marea Nordului; b) Golful Persic; c) Golful Mexic
f) Cel mai populat stat din lume este: a) China; b) Statele Unite ale Americii; c) Australia

3) Precizaţi statele cărora le corespund următoarele capitale: (12 puncte)


Ierusalim ............................., Ottawa ................................, Cairo .................................., Moscova .............................,
Jakarta ................................., Brasilia ..............................., Pretoria .............................., Buenos Aires ........................

4) Precizaţi statele asiatice (inclusiv capitalele) marcate pe harta de mai jos cu cifrele 1 - 5, oceanele marcate cu
literele A - C şi marea marcată cu litera a: (21 puncte)

5) Citiţi cu atenţie următorul text şi răspundeţi la cele patru cerinţe: (27 puncte)
“Asociat de multe ori cu expresia "Pământul făgăduinţei", uriaşul continent te poartă prin canioane şi preerii,
între deşerturi şi păduri virgine, între locuinţe sărăcăcioase şi zgârie-nori. Scăldat de trei oceane, este leaganul unor
civilizaţii dispărute, considerându-se că a fost populat cu grupuri de origine asiatică, care au traversat strâmtoarea
Bering acum 40.000 de ani. Descoperitorul "Lumii Noi" este considerat Cristofor Columb, care a debarcat în
Arhipelagul Antilelor crezând că a descoperit un nou drum spre India, deşi cu câţiva ani înainte, Amerigo Vespucci
a atins ţărmurile continentale fiind convins că aceste teritorii nu aparţin Asiei. Acesta este momentul de început al
epocii marilor descoperiri geografice şi al europenizării lumii”.
a) La ce continent face referire textul şi care sunt cele 3 oceane limitrofe?
b) De ce nu ar fi putut Cristofor Columb ajunge în India înaintând spre vest din Arhipelagul Antilelor?
c) Care au fost principalele puteri maritime europene care ai colonizat aceste teritorii? Dar care erau populaţiile
băştinaşe care au fost descoperite aici?
d) Enumeraţi cel puţin cinci metropole cu peste 5 milioane de locuitori din această parte a lumii.

Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor se acordă 90 de puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.
Timpul efectiv de lucru este de 40 de minute.