Sunteți pe pagina 1din 2

PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT

NUME şi PRENUME: Pipoi Robrert


CLASA : a III-a
ŞCOALA GIMNAZIALA BASCA-CHIOJDULUI
Profesor : Burlan Oana

1. INFORMATII DESPRE URMATOARELE DOMENII DE ACTIVITATE ALE ELEVULUI :


Cognitiv
- limbaj şi comunicare: vocabular sărac, posibilităţi de exprimare reduse, vorbire rară, ezitantă, încetinită;
în scris apar omisiuni , inversiuni de litere.

Emoţional / comportamental
- elevul are o atitudine prietenoasă, s-a acomodat destul de repede unor reguli şcolare de grup, dezvoltând
relaţii interpersonale,însă în privinţa achiziţiilor cognitive, progresele au fost minime. Se deplasează
insotit de mama de acasă la şcoală şi invers. Comunică foarte putin cu colegii şi cu prietenii .

Fizic/senzorial
- elevul prezintă o coordonare şi o stabilitate a gesturilor şi mişcărilor sale corespunzătoare unei activităţi
de învăţare eficientă, dar întâmpină dificultăţi în organizarea conduitelor şi structurilor perceptiv-motrice
de spaţiu, lucru ce duce la slaba însuşire a citit-scrisului. Schema corporală este structurată parţial corect
iar lateralitatea fixată.

2. INFORMATII GENERALE
Familia manifestă o atitudine pozitivă faţă de activitatea şcolară, cere periodic informaţii despre
evoluţia copilului şi este receptivă la sugestiile date de factorii educativi din şcoală.

DIAGNOSTIC: dificultăţi de învăţare - nu face faţă cerinţelor educaţionale; adaptare inferioară la


cerinţele programei şcolare pentru clasa a-V-a şi a curriculumului .
Elevul nu a mai beneficiat de un program de intervenţie personalizat anterior, în nici un domeniu al
dezvoltării sale.

3. INFORMATII EDUCATIONALE :
Evaluare iniţială : observaţia spontană şi dirijată, convorbirea individuală şi de grup, , test scris, fişa
psihopedagogică

PUNCTE TARI:
- Cunoaşte majoritatea literelor
- citeşte în ritm propriu (lent)
- realizează o parte din sarcinile din manual
DIFICULTATI CU CARE SE CONFRUNTA ELEVUL :
- nu reuşeşte să scrie după dictare
- omite anumite litere
- confundă litere şi grupurile de litere
DOMENIUL DE INTERVENTIE : cognitiv – LIMBA ENGLEZA
OBIECTIVE PE TERMEN LUNG :
- dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral
- dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris (citirea)
- dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă
- operarea cu cuvinte simple in limba engleza
- elevul va coopera cu colegii in realizareaunor sarcini, portofolii, proiecte.

1
OBIECTIVE PE TERMEN SCURT :
- să manifeste cooperare în diferite situaţii de comunicare
- să citească propoziţii scurte;
- să citească un text scurt la prima vedere;
- sa reuseasca sa transcrie din carte textele cat mai corect;
- dezvoltarea spiritului de autonomie si independenta.

METODE, PROCEDEE, STRATEGII


- exerciţiul, conversaţia, explicaţia, prezentarea sarcinilor într-un ritm mai lent, cu pronunţie clară,
articulată.

EVALUARE :

- fişe de lucru individuale;


- probe orale;
- teste cu itemi pentru fiecare obiectiv în parte;

RESURSE umane : parintii ,medicul, profesor de sprijin