Sunteți pe pagina 1din 4

CONSILIERE ŞI ORIENTARE

Clasa a VI-a B
1 oră / săptămână x 35 săptămâni = 35 ore – 1 oră din săptămâna alocată Programului „Școala Altfel” = 34 ore
Profesor diriginte: MIHAELA TIMOFTE

CONSILIERE ŞI ORIENTARE
OBIECTIVE CADRU ŞI DE REFERINŢĂ / MODUL:
1. Managementul clasei de elevi
DEZVOLTAREA UNOR DEPRINDERI DE INTERCUNOAŞTERE ŞI A COEZIUNII DE GRUP;
1.1 Să-şi asume roluri şi responsabilităţi simple în clasă;
1.2 Să se familiarizeze cu alte colectivităţi şi reguli ale acestora;
2. Autocunoaştere şi dezvoltare personală
DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE AUTOCUNOAŞTERE ŞI A ATITUDINII POZITIVE FAŢĂ DE SINE;
2.1 Să prezinte (cu sprijin) elemente personale elementare;
2.2 Să exerseze unele deprinderi care favorizează dezvoltarea autonomă;
3. Comunicare şi deprinderi sociale
DEZVOLTAREA DEPRINDERILOR DE COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE ÎN CONTEXTE VARIATE;
3.1 Să exerseze deprinderi de comunicare în contexte sociale diferite;
3.2 Să relaţioneze corect în contexte sociale diferite;
4. Calitatea stilului de viaţă (securitate personală)
FORMAREA UNUI SISTEM DE INFORMAŢII PRIVIND SECURITATEA PERSONALĂ ŞI A UNUI MOD DE VIAŢĂ SĂNĂTOS;
4.1 Să – şi formeze deprinderi de păstrare a ordinii şi curăţeniei în mediul proxim (clasă / şcoală / acasă / mediul natural);
4.2 Să se comporte adecvat în situaţii de suferinţă fizică;
5. Gestionarea informaţiilor în procesul de cunoaştere (şi învăţare);
DEZVOLTAREA DEPRINDERILOR DE A FOLOSI INFORMAŢII PENTRU OPTIMIZAREA ADAPTĂRII LA MEDIU;
5.3 Să perceapă informaţiile din surse/pe căi diferite;
5.2 Să identifice condiţii simple, indispensabile organizării şi derulării activităţii de învăţare (din mediul şcolar / din familie);

An şcolar 2019-2020
CONSILIERE ŞI ORIENTARE
Clasa a VI-a B
1 oră / săptămână x 35 săptămâni = 35 ore – 1 oră din săptămâna alocată Programului „Școala Altfel” = 34 ore
Profesor diriginte: MIHAELA TIMOFTE

PLANIFICARE ANUALĂ
An şcolar 2019 - 2020

COLABORĂRI /
MODULUL SUBMODULUL NR. ORE OBSERVAŢII
PARTENERIATE
2
1.1. Deprinderi de intercunoaştere
1. Managementul clasei de elevi
3 Familiile
1.2. Coeziunea de grup
Alte clase
3
2.1. Autocunoaştere Psihopedagog
2. Autocunoaştere şi dezvoltare
personală 4
2.2. Dezvoltare personală Psihopedagog
3
3.1. Comunicare Alte clase
3. Comunicare şi deprinderi
sociale 4
3.2. Deprinderi sociale Alte clase
4
4.1. Calitatea stilului de viaţă Asistent social
4. Calitatea stilului de viaţă
(securitate personală) 5
4.2. Securitate personală Asistent social
3 Alte clase
5. Gestionarea informaţiilor în 5.1. Informaţia în procesul de cunoaştere
procesul de cunoaştere (şi
5.2. Relaţionarea cu mediul social (şcolar, familial, socio- 3
învăţare) Familia
profesional)

TOTAL ORE 34 ore (15 în semestrul I + 19 în semestrul al II-lea)

An şcolar 2019-2020
CONSILIERE ŞI ORIENTARE
Clasa a VI-a B
1 oră / săptămână x 35 săptămâni = 35 ore – 1 oră din săptămâna alocată Programului „Școala Altfel” = 34 ore
Profesor diriginte: MIHAELA TIMOFTE

PLANIFICARE SEMESTRIALĂ

OB. DE PARTE-
MODULUL SUBMODULUL TEMA DATA EVALUARE / FEED-BACK
REF. NERI
1.1 Deprinderi de Colegul meu cel mai bun S3- 26.09 1.2 Structura relaţiilor în colectiv
intercunoaştere Ce responsabilităţi am? S2- 19.09 1.1 Listă cu responsabilităţi
1. Managementul Regulamentul clasei S1- 12.09 1.2 Familiile Regulamentul clasei
clasei de elevi
1.2 Coeziunea de grup Reguli de comportare în şcoală S4- 03.10 1.2 Regulamentul şcolii
Listă cu motive pentru care
De ce avem nevoie de reguli? S5- 10.10 1.2 Alte clase
regulile sunt necesare
Cine sunt eu? S6- 17.10 2.1 Psihopedagog Desenele cu propria imagine
2.1 Autocunoaştere Grilă joc
Să ne prezentăm S7- 24.10 2.2
Necesităţile şi dorinţele mele S8- 31.10 2.1, 2.2 Grilă joc
2. Autocunoaştere şi
dezvoltare Dacă aş fi un ... aş fi... pentru că... - joc S9- 07.11 2.1 Grilă joc
personală
Calităţile şi defectele mele - joc S10- 14.11 2.1, 2.2 Grilă joc
2.2 Dezvoltare personală Desenele realizate
Pot să fac singur – desene S11- 21.11 2.2
Lista cu activităţi pe care
Rămas bun „NU POT” S12- 28.11 2.1
elevii doresc să le realizeze
Grilă joc
3. Comunicare şi Comunicarea în familie – joc de rol S13- 05.12 3.1
deprinderi sociale
3.1 Comunicare Grilă joc
Comunicarea la şcoală - joc de rol S14- 12.12 3.1 Alte clase
Comunicarea în grupul de prieteni – joc de rol S15- 19.12 3.1
Cum ne adresăm corect? S16- 16.01 3.1, 3.2 Comportamentele observate
3.2 Deprinderi sociale
„TE ROG şi MULŢUMESC” – joc de rol S17- 23.01 3.2 Comportamentele observate
Cum oferim cadouri? S18- 30.01 3.1, 3.2 Alte clase Comportamentele observate

An şcolar 2019-2020
CONSILIERE ŞI ORIENTARE
Clasa a VI-a B
1 oră / săptămână x 35 săptămâni = 35 ore – 1 oră din săptămâna alocată Programului „Școala Altfel” = 34 ore
Profesor diriginte: MIHAELA TIMOFTE

Politeţea de zi cu zi – desene S19- 06.02 3.1 Alte clase Desene


Medic, asistent Grilă de comportamente
Vreau să fiu sănătos S20- 13.02 4.1
social sănătoase / nesănătoase
Medic, asistent
Cel mai curat copil! - concurs S21- 20.02 4.1 Desene
social
4.1 Calitatea stilului de
S22- 27.02
viaţă Clasa mea este curată! 4.1 Medic, Spaţiul clasei
psihopedagog
4.1 Medic,
4. Calitatea stilului de Consecinţele deciziilor mele S23- 05.03 Desene
psihopedagog
viaţă (securitate Medic,
personală) Eu sunt nervos când... S24- 12.03 4.1, 4.2 Listă cu activităţi relaxante
psiholog
Mă doare – ce fac? S25- 19.03 4.2 Medic Desene
4.2 Securitate personală 4.2
Cui cer ajutor? S26- 26.03
Circulaţia în siguranţă S27- 23.04 4.2 Lista persoanelor de ajutor

Cum mă comport în caz de ... (incendiu, cutre- 4.2


S28- 30.04 Medic Comportamentele observate
mur, etc.) ?
5. Gestionarea infor- Audiţii de poveşti S29- 07.05 5.1 Alte clase Inventar întrebări din poveste
maţiilor în procesul 5.1 Informaţia în procesul
Vizionarea unui film pentru copii S30- 14.05 5.1 Alte clase Inventar întrebări din film
de cunoaştere (şi de cunoaştere
învăţare) Jocuri pe calculator S31- 21.05 5.2 Alte clase Inventar întrebări din film
Jurnalul meu desenat S32- 28.05 5.1 Jurnalul
5.2 Relaţionarea cu
mediul social (şcolar, Jocurile copilăriei - colaj S33- 04.06 5.2 Familia Colajele
familial, socio-
profesional) În vacanţă – jocuri în aer liber S34- 11.06 5.2 Comportamentele observate

An şcolar 2019-2020