Sunteți pe pagina 1din 1

CUM ÎNVĂȚ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ CUM ÎNVĂȚ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

1. Verific ce am notat în caiet ora 1. Verific ce am notat în caiet ora


precedentă (lecția, tema). precedentă (lecția, tema).
2. Prima dată citesc textul de mai multe ori, pentru a-l 2. Prima dată citesc textul de mai multe ori, pentru a-l
înțelege mai bine (citesc cursiv, expresiv, conștient). înțelege mai bine (citesc cursiv, expresiv, conștient).
3. Repet cuvintele noi și explicațiile lor. 3. Repet cuvintele noi și explicațiile lor.
4. Citesc atent cerințele exercițiilor de la temă. 4. Citesc atent cerințele exercițiilor de la temă.
5. Scriu atent, ordonat, fără greșeli, fără ștersături. 5. Scriu atent, ordonat, fără greșeli, fără ștersături.
6. Respect așezarea temei în pagina caietului. 6. Respect așezarea temei în pagina caietului.
REȚINE! REȚINE!
 Întrebările, răspunsurile, cerințele exercițiilor, ideile  Întrebările, răspunsurile, cerințele exercițiilor, ideile
principale se scriu cu alineat. principale se scriu cu alineat.
 Răspunsurile la întrebări trebuie să fie propoziții complete,  Răspunsurile la întrebări trebuie să fie propoziții complete,
cu detalii din text. cu detalii din text.
 Între exerciții se lasă rând liber.  Între exerciții se lasă rând liber.
 Folosesc creioane colorate pentru a face aspectul scrisului  Folosesc creioane colorate pentru a face aspectul scrisului
mai frumos. mai frumos.