Sunteți pe pagina 1din 6

CITIREA CU VOCE A UNUI TEXT

1 ●
Citesc cursiv, fluent, conștient textul.

2 ●
Pronunță corect fiecare cuvânt.

3 ●
Articulez corect toate cuvintele.

4 ●
Citesc expresiv, cu intonația potrivită.


Identific și explic cuvintele
5 necunoscute.
Recit o poiezie
Recittitlul
Recit
Anunț
Rostesc toate
corect
și
Recit
Recit
Anunț
Rostesc
autorul
și toate
titlul
corect
și
clar cuvintele.
poieziei.
versurile
expresiv.
autorul
și .
clar cuvintele.
poieziei.
versurile
expresiv. .

F
ol
o
s
e
s
c
m
i
m
ic
a
și
g
e
st
u
ril
e.
Textul literar povestit
Anunț titlul și
autorul
textului.

Expun coerent Redau


și clar fiecare conținutul
gând. textului.

Respect cele trei


Folosesc cuvinte
părți ale textului:
noi, expresii
introducere,
potrivite din text. cuprins, încheiere.

Utilizez
cuvinte cheie.
Caietul
meu

Respect așezarea
în pagină, spațiul
între litere,
cuvinte, teme.

Este
Are aspect
completat
îngrijit. plăcut.

Scrierea
este lizibilă.
Rezolvarea problemelor compuse
Rezolvarea unui exercițiu cu 2-3 operații,
fără/cu paranteze

Determin ordinea
efectuării
operațiilor.
Efectuez calculele.
Scriu răspunsul.