Sunteți pe pagina 1din 2

Proces verbal,

Incheiat astăzi, , cu ocazia prelucrării normele de protecţie a muncii în


laboratorul de biologie la elevii din clasa a ……………………a
1. In timpul desfasurarii lucrarilor practice se poarta echipamentul de protectie reprezentat
de halat alb, ochelari, manusi,dupa caz.
2. Pastrarea ordinei si disciplinei in laboratorul de biologie.
3. Respectarea indicaţiilor profesorului
4. Inaintea inceperii lucrarii se citesc toate instructiunile de lucru.
5. Nu se incepe lucrul fara acordul profesorului.
6. Atentie deosebită a se acorda la folosirea instrumentelor ascutite si taioase din trusa de
disectie.
7. În cazul lucrului cu substaţe chimice trebuie sa se respecte următoarele norme:
a. a nu se gusta substanţele chimice
b. a nu se inhala direct substanţele chimice
c. a se evita contactul cu pielea
8. În caz de incendiu mic se stinge focul cu cârpa, in cazul incendiilor mari se foloseste
extinctorul.
9. În cazul unui accident trebuie anunţat profesorul
10. Dupa terminarea lucrării, a se spala insistent pe mâini şi a se dezinfecta cu alcool.
2. 11.Se va mânuii cu multă atenţie microscopul, evitând sargerea lamelei.
Drept pentru care am încheiat prezentul process verbal,

Nr. Nume elev Am luat la cunoştinţă/semnătura