Sunteți pe pagina 1din 7

Ce esta pacea?

Pacea
- Este lumina în noapte,
E zâmbetul curat,
E raza ce-ncălzeşte Năsucul îngheţat.
Un copil: Pacea...
- Este o zână bună,
Ce-aduce bucurie
Şi strânge-n jurul mesei Pe toţi ce-i vrem să fie.
Un copil: Pacea...
- Este ca mâna mamei Când mângăie fetiţa,
Este sărutul cald Când doare rău bubiţa.
Un copil: Pacea-i cel mai scump cuvânt,
Dintre toate pe pământ,
Fără pace nu-i nimica,
Fără ea ne creşte frica.
Un copil: Fără pace nu e soare, Nu e munca pe ogoare,
Nu adie nicio boare.
Un copil: Fără pace nu e şcoală,
Fără pace e doar boală,
Nu e zbor de ciocârlii,
Nu e râset de copii.
Un copil: Fără pace nu e cântec, Nu e zâmbet şi alint,
Fără pace e-ntuneric,
Nu-i lumină pe pământ.
Un copil: Fără pace nu e mama, Iar în suflet suntem goi,
Fără pace nu e tata,
Fără pace ... e război!
Un copil: într-o cască de război Un hulub cuibar îşi face.
Să cântăm cât mai vioi:
Fie-n viaţă numai pace!
Un copil: într-un tub de proiectil, Flori aşază un copil,
Să cântăm cu toţi un cânt:
Fie pace pe pământ!
Un copil: Să fie pâine pe masă,
Şi toţi ai casei acasă Şi grâu în brazdă să iasă,
Să fie pace, pace! (Toţi copiii)
Un copil: Şi-ale lumii guverne,
Să ştie bine-a discerne Nevoia vieţii eterne,
Să fie pace, pace! (Toţi copiii)
Un copil: Să fie-o blindă lumină,
Şi nu rachete-n grădină,
Doar veşti frumoase să vină,
Să fie pace, pace! (Toţi copiii)
Un copil: Ca focul rău să nu ardă, Cât viaţa în noi nu e moartă,
Să stăm cu toţii de gardă,
Să fie pace, pace! (Toţi copiii)
Un copil: în vremuri de război Toate muzele tac...
Pe câmpuri, în noroi,
Tinere trupuri zac.
Un copil: în ţărînă se prefac,
Uitate... Necunoscuţi eroi,
Că-n vremuri de război Toate muzele tac.
Un copil: Sângele curge-n şuvoi, în urma oricărui atac, îl mai spală doar ploi...
Oameni se roagă şi tac.
În vremuri de război...
Pe fundalul unei melodii o voce:
”Oastaşii războiului sunt cei care cunosc cel mai bine preţul păcii, pentru că ei,
luptând faţă în faţă cu moartea, ne-au lăsat ca testament cerul azuriu, pămîntul
cald, posibilitatea de a zîmbi, de a fi fericiţi, de a soarbi razele păcii!
Să nu uităm că anii de pace sunt cuceriţi de sacrificii grele.
Să ne gândim că undeva departe sau aproape, o pasăre îşi învaţă puii a zbura, să
nu le tulburăm zborul!
Să ne gândim că undeva un prunc doarme în leagăn, să nu-1 trezească vreodată
focul de arme!
Să ne gândim că acum un copilaş face primii paşi, să nu-1 oprească bubuitul
tunurilor!
Un elev merge la şcoală, să nu-i risipim visul de a ajunge mare!
Undeva acum o mamă plînge de dorul copiilor ei, să nu îi despărţim pe veci!”
Un copil: îmi doresc ceea ce mulţi vor,
Pace lumii, lumilor Pace vouă, pace lor Pace nouă tuturor!
Un copil: Noi vrem pacea să rodească-n lume
Şi primăvara să lege ţările
Cu ghirlande înflorite de zambile.
Un copil: Privind pe înserat planeta caldă
Care şopteşte tainic - Mi -i dor de pace-n lume!
Un copil: O lume minunată în care veţi găsi
Numai copiii (Toţi copiii)
Un copil: O lume cu mult soare şi mii de jucării Pentru copiii (Toţi copiii)
Un copil: O lume a inocenţei în care veţi găsi
Numai copiii (Toţi copiii)
Un copil: O lume cu mult soare şi
mii de jucării
Pentru copiii (Toţi copiii)
Un copil: Pace pentru toţi copiii lumii
Gînd curat spre viitor Pentru toţi copiii lumii Start spre viitor!
Un copil: Toţi copiii pămîntului Toţi copiii au dreptul la soare La un cîntec, un
zîmbet şi-o floare Toţi copiii pămîntului.
Un copil: Toţi copiii pămîntului Să înveţe de mici să iubească în frăţie şi pace
să crească Toţi copiii pămîntului.
Un copil: Toţi copiii pămîntului,
Să se joace cu tot ce le place,
Cu păpuşi, ursuleţi să se joace Toţi copiii pămîntului.
Un copil: Porumbeii păcii, ne poartă speranţa,
Dorinţa de pace spre zări Ocrotiţi pămîntul, nu-1 lăsaţi să piară
Copii, alungaţi orice nor!
Un copil: Suntem fericiţi, creştem ocrotiţi
Din joc ne-ndemnăm Mai mult să visăm!
Un copil: Copilăria noastră e un fulg de nea
Un strop gingaş de rouă sau o rîn- dunea
Iar noi copiii lumii, vrem pace pe pămînt
Să ne unim cu totii într-un cântec sfînt.
Cântecul: „O lume de copii”
I. O copilărie toţi avem pe lur.= O copilărie cel mai dulce nume O copilărie,
hai veniţi la ea,
O copilărie ce o vom cânta.
Refren:
O lume de copii
Te aşteaptă orişicând şi tu să vii.
O lume de copii
Frumoasă ca şi florile-n câmp
II. O copilărie cu poveşti
O copilărie cu părinţi în casă.
Zâmbetul ferice cuib în ea îşi face De atâta cântec, de atâta pace.
III.O copilărie, fără de hotare O copilărie, care vârstă n-are.
O copilărie, aripă de zbor
O copilărie, murmur de izvor Un copil: Când mă trezesc dimineaţă,
Şi văd atâta binecuvântare, în suflet se revarsă-o pace,
Ce mă îndeamnă la iertare.
Un copil: Mama pîine albă cc Noi zburdăm voios,
Pentru pace, pentru pace, Mulţumim frumos.
Un copil: Tata fluiere ne face,
Noi cîntăm duios,
Pentru pace, pentru pace, Mulţumim frumos.
Un copil: înfloresc în jur copacii, Ceru-i luminos,
Pentru pace, pentru pace, Mulţumim frumos.
Pe fundalul unei melodii o „Fericit e cel ce se grăbeşte să zâmbească celui
trist..., cel ce știe să mulţumească sau să ceară chiar şi pentru nimicuri. Iată așa
pas cu pas, vorbă caldă din vorbă caldă fapta bună pentru faptă bună devenim
adevăraţi susţinători ai pi Să nu ne temem a răspândi pacea în lume! Să ne
grăbim a fi bun, răbdători. Să păstrăm pacea în familie ca pe o icoană în
biserică, să o trăim în dragoste şi prietenie ca pe o rădăcină a fericirii. Să o
ocrotim îm societatea în care trăim, să o păzim cu mare grijă pentru înflorirea
neamului. Să o păzim cu sfințenie în suflet, în vorbe, în fapte, că valoarea
păcii nu găseşte dimensiuni, iar preţul plătit pentru pace este prea dureros!!!”
DURERE ÎN TIMP...
O, Doamne, câtă grozăvie-a fost la noi
Şi-acum ne temem de acest cuvânt „război”.
Durerea lui încă se simte peste sat,
Iar fost ostaşi sunt tot mai puţini şi e durut şi e păcat
Şi azi, când ne e bine, e lumină.
Mai auzim un pas mărunt şi o bătaie în surdină,
E pasul de picior”, ce are drept pereche
O buturugă, zis picior, legat cu o curea cam veche
Şi mai vedem o mânecă, ce flutură în vânt.
Ori auzim un bocet, la care-i zicem cânt,
Prin melodie durerea se răsfrânge.
Nepoţii să nu zică:bunica iarăşi plânge”.
Iar anii trec, ca florile din glie.
Eroii pleacă în eterna veşnicie,
Rămânem noi, acei ce răsplată mizeră am dat,
Şi ca fecior, ca neam, prieten de la sat.
Căci nu există preţ la fosta dăruire,
A sângelui vărsat, a lipsei de iubire,
De mamă, fiică, de soţie,
De-nstrăinarea lor, de-a vieţii bucurie.
SERGENTUL
de Vasile Alecandri

Pe drumul de costişe ce duce mai la vale


Venea un om,cu jale zicând în gândul lui:
-Mai lungă-mi pare calea acum la-ntors acasă...
Aş vrea să zbor,dar rana din pulpă nu mă lasă!
Şi biertul om,slab,palid,având sumanul rupt
Şi o cămeşă ruptă bucăţi pe dedesupt,
Păşea trăgând piciorul încet,dar pe-a lui faţă
Zbura ca o lumină o glorie măreaţă,
Şi-n ochii lui de vultur,adânci vioi şi mari
Treceau lucioase umbre de eroi legendari.

IMNUL EROILOR

Presarati pe-a lor morminte, ale laurilor foi,


Spre a fi mai dulce somnul, fericitilor eroi.
Ridicati pe piramida nemuririi, faima lor,
Scris in cartile de aur, cantecul nemuritor.

Pe copii la sanul vostru, alintati-i cu-acest cant,


Povestindu-le cu fala al eroilor avint.
Dezveliti tot adevarul, si le spuneti tuturor,
Cum murira fratii vostri, pentru neam si tara lor.

Si pe sacrele morminte, puneti lacrime si flori,


Spre a fi mai dulce somnul, miilor de luptatori.
Ridicati pe piramida nemurii, faima lor,
Scris in cartile de aur, cantecul nemuritor.

Pe copii la sanul vostru, alintati-i cu-acest cant,


Povestindu-le cu fala, al eroilor avânt.
Dezveliti tot adevarul, si le spuneti tuturor,
Cum murira fratii vostri, pentru neam si tara lor.

EROII
Azi trupul lor ascuns pe sub pământ
Este-n istorie cuvânt
De rugăciune şi iubire pentru tară
Ei au ştiut doar să-senchine şi să moară.

Eroii n-au mai apucat sa plângă


s-au închinat cu mâna stângă
În dreapta îsi ţineau dragostea de ţară
Au apucat doar să se-chine şi să moară.

Cu gândul la copii şi la părinţti,


Au murmurat cuvinte către sfinţi
Ştiind că nu e rana care să te doară
Mai tare decât dragostea de ţară.
Eroii nostri nu mai au nevoi
Eroii ne mai au pe noi,
Cât mai trăim să nu-i uităm
Un semn de dragoste doar să le dăm.

Eroii nostri nu mai au nevoi


Eroii ne mai au pe noi,
Cât mai suntem,cât mai trăim,
Cu dragoste de ei să-ne-amintim.

N-au murit în zadar


Străbunii din legende şi poveşti,
O dovedeşte prea clar
Cuvintele : sunt , eşti.

N-au murit în zadar


Părinţii părinţilor noştri,
O dovedeşte prea clar
Vorba pe care-o zic: sunt , eşti.

TOTI:
Avem o mândră ţară
Prin timpi de jale-amară
Strămoşii se luptară
S-o scape de stăpâni.
Azi singuri, noi românii,
Suntem îm ea stăpânii!

Suntem datori să ducem mai departe


Istoria cu care ne-nzestrară
Pe fiecare dintre noi în parte
Eroii,părinţii,făuritori de ţară
În veci va bate inima română
Şi ROMÂNIA fi-va ROMÂNIA.

EROI AU FOST

Eroi au fost,eroi sunt încă


Şi-or fi în neamul românesc!
Căci rupţi sunt ca din tare stâncă
Românii orişiunde cresc.

E viţa noastră făurită


De doi bărbaţi cu braţe tari
Şi cu voinţa oţelită,
Cu minţi deştepte, inimi mari.

Şi unu-i Decebal cel harnic


Iar celălalt Traian cel drept
Ei, pentru vatra lor amarnic
Au dat cu-atâţia duşmani piept.
Şi din aşa părinţi de seamă
În veci s-or naşte luptători,
Ce pentru patria lor mamă
Vor sta ca vrednici următori,

Au fost eroi, şi-or să mai fie,


Ce-or frânge duşmanii cei răi,
Din coasta Daciei şi-a Romei
În veci s-or naşte pui de lei.

Dansul prieteniei:

Întind o mână în față și una-n sus

Sus jos,sus jos și scuturăm frumos

Facem dansul prieteniei și ne învârtim

Hai să dansăm puțin

O dansul prieteniei/3

Mâinele pe șolduri și sărim

Scoate piciorul în față

Și tragel înapoi ,

Față spate,față spate

Fansează cu noi

Facem dansul prieteniei

Și ne învârtim ,hai să dansăm puțin

O dansul prieteniei/3

Mâinele pe șolduri și sărim da da

Pune capul în față și capul în spate

Față spatem m-am oprit ,cred că am amețit

Facem dansul prieteniei și ne învârtim

Haideți să dansăm puțin


O dansul prieteniei/3

Mâinele pe șolduri și sărim

Punem mâinele sus și mâinele jos

Sus jos sus jos

Aplaudăm frumos

Facem dansul prieteniei și ne învârtim

Haideți să dansăm puțin

O dansul prieteniei/3

Mâinele pe șolduri și sărim dada

Acum ne luăm de mână

Și ne îmbrățișăm

Suntem acum prieteni

Ne place să ne distrăm

Facem dansul prieteniei și ne distrăm

Facem dansul prieteniei și ne învărtim

Flutură mâinile

O dansul prieteniei

E atât de frumos

S-ar putea să vă placă și