Sunteți pe pagina 1din 6

Numele și prenumele elevului..........................

Data:16 octombrie 2019

Probă de evaluare sumativă- istorie


1. Completează următoarele enunțuri:
..............................este o călătorie în trecut
Oamenii care se ocupă cu studierea și scrierea ei sunt........................................... .
Cuvântul istorie vine din limba greacă și semnifică.................................................. .
Trecutul este cercetat în baza .................................. .......................... .
2. Răspunde la întrebări.
a) Care sunt epocile istoriei?
________________________________________________________________________________
b)Ce este o familie?______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
c)Care este unitatea principală de măsură a timpului istoric?
________________________________________________________________________________
d)Când au apărut izvoarele scrise?
________________________________________________________________________________
3. Marchează răspunsul corect:
a) unitățile de măsură ale timpului istoric

an secundă mileniu deceniu


b)epocile istorice
modernă cuceririlor contemporană antică medievală

4.Ordonează cronologic următoarele evenimente din istoria familiei tale.Notează ordinea lor
prin cifre înscrise în căsuţele libere:

Anul naşterii mamei


Anul naşterii străbunicului din partea tatălui
Anul naşterii tale
Anul naşterii bunicii din partea mamei

5.Notează cu A afirmaţiile adevărate şi cu F pe cele false:


· Scrierea istoriei se bazează pe izvoare istorice. (……)
· părintele istoriei se numește Herodot (......)
· Izvoarele istorice sunt păstrate în muzee şi arhive. (.......)
· Înregistrarea evenimentelor se face cu ajutorul cronologiei. (.........)
6. Realizați legătura dintre cele două coloane trasând o săgeată spre litera corespunzătoare.
A B
1. an A. perioadă de timp ce cuprinde mai multe milenii
2. zi B. 1 000 de ani
3. secol C. 10 ani
4. mileniu D. 100 de ani
5. eră E. 365/366 de zile
6. deceniu F. 24 de ore
7.Trecerea în rândul corespunzător a unui izvor istoric:
documente, podoabe, hărţi, unelte, inscripţii, vase, desene, arme, cronici, ruine.
A. Izvoare scrise _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
B. Izvoare nescrise______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
8. Acum, ca acesta este primul tau test la istorie, scrie in cateva cuvinte parerea ta
legata de aceasta materie si daca ti se pare important a cunoaste istoria omenirii.
Argumenteaza.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________
Evaluare sumativă

Data :16 octombrie 2019


Clasa a IV-a
Disciplina :istorie
Unitatea de învățare: I. Istoria ne învață
Unități de competență:1.1,1.2,1.3
Obiective evaluate:
Itemul 1- să completeze enunțuri date cu informație adevărată
Itemul 2- să formuleze răspunsuri la întrebări date
Itemul 3 –să marcheze răspunsurile corecte
Itemul 4 –să ordoneze în ordine cronologică evenimentele
Itemul 5 –să stabilească valoarea de adevărat a unor enunțuri
date
Itamul 6 –să stabilească corespondențe între unitățile de timp
Itemul 7-să stabilească locul izvorului istoric în rândul dat
Itemul 8-să argumenteze importanța istoriei în viața proprie

Demers didactic :
Etapele lecției Conținutul de predare învățare

Evocare Crearea climatului favorabil pentru organizarea evaluării

Realizarea Anunțarea subiectului și obiectivelor accesibil


sensului Administrarea evaluarii
Reflecție Scrisoare deschisă :
Am reușit...
Nu mi-a reușit...
Trebuie să revăd...
Numele și prenumele elevului.......................... Data:16 octombrie 2019

Probă de evaluare sumativă- istorie


4. Completează următoarele enunțuri:
..............................este o călătorie în trecut
Oamenii care se ocupă cu studierea și scrierea ei sunt........................................... .
Cuvântul istorie vine din limba greacă și semnifică.................................................. .
Trecutul este cercetat în baza .................................. .......................... .
5. Răspunde la întrebări.
b) Care sunt epocile istoriei?
________________________________________________________________________________
b)Ce este o familie?______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
c)Care este unitatea principală de măsură a timpului istoric?
________________________________________________________________________________
d)Când au apărut izvoarele scrise?
________________________________________________________________________________
6. Marchează răspunsul corect:
a) unitățile de măsură ale timpului istoric

an secundă mileniu deceniu


b)epocile istorice
modernă cuceririlor contemporană antică medievală

4.Ordonează cronologic următoarele evenimente din istoria familiei tale.Notează ordinea lor
prin cifre înscrise în căsuţele libere:

Anul naşterii mamei


Anul naşterii străbunicului din partea tatălui
Anul naşterii tale
Anul naşterii bunicii din partea mamei

5.Notează cu A afirmaţiile adevărate şi cu F pe cele false:


· Scrierea istoriei se bazează pe izvoare istorice. (……)
· părintele istoriei se numește Herodot (......)
· Izvoarele istorice sunt păstrate în muzee şi arhive. (.......)
· Înregistrarea evenimentelor se face cu ajutorul cronologiei. (.........)
6. Realizați legătura dintre cele două coloane trasând o săgeată spre litera corespunzătoare.
A B
7. an A. perioadă de timp ce cuprinde mai multe milenii
8. zi B. 1 000 de ani
9. secol C. 10 ani
10. mileniu D. 100 de ani
11. eră E. 365/366 de zile
12. deceniu F. 24 de ore
7.Trecerea în rândul corespunzător a unui izvor istoric:
documente, podoabe, hărţi, unelte, inscripţii, vase, desene, arme, cronici, ruine.
A. Izvoare scrise _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
B. Izvoare nescrise______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
8. Acum, ca acesta este primul tau test la istorie, scrie in cateva cuvinte parerea ta
legata de aceasta materie si daca ti se pare important a cunoaste istoria omenirii.
Argumenteaza.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________
Înregistrarea rezultatelor testului
Matricea- item- elev
Istorie clasa a IV-a 24 octombrie 2016
Numele I1 I2 I3 I4 I5 I6 Calificativ general
Bolboaşă Sebastian
Buglea Elena
Bornescu Bianca
Caraman Dumitru
David Mihai
Dumitru Andreea
Folea Elena
Gorodeţchi Ciprian
Ilie Raema
Lipan Florentina
Marica Andreea
Marica Cosmin
Petre Alin
Sava Andreea
Sahanschi Geanina
Stănescu Cristian
Tulbure Ana Maria
Maxim Marian
Vişan Georgiana
Nicolae Anişoara
Realizarea itemilor:
Itemi I1 I2 I3 I4 I5 I6
Nr. elevi care FB
l-au realizat B
S
I

Aprecierea cu calificative:
Calificative FB B S I
Nr. elevi
Evaluare finală:

ITEMI CALIFICATIVUL
FINAL
Rezolvă integral si corect 5-6 itemi. FOARTE BINE

Rezolvă integral si corect 4 itemi; incorect 1-2 itemi/ parţial BINE


1-2 itemi.
Rezolvă integral si corect 3 itemi; parţial 1-3 itemi/ incorect SUFICIENT
1-3 itemi.
Rezolvă integral si corect 1-2 itemi; incorect restul de itemi. INSUFICIENT

Concluzii:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Măsuri de ameliorare:

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

S-ar putea să vă placă și