Sunteți pe pagina 1din 3

Aprobat: Coordonat:

Directorul instituției Președintele organizației sindicale

Buzdugan Natalia___________________ Buzdugan Irina______________________

Structura timpului de muncă,semestrul II al anului școlar 2019/2020


Cadru didactic:Cerneavschi Iustina Norma didactică:35 ore

Timpul de muncă săptămânal (ore astronomice) / instituție- 35/35 ore Pauza zilnică: 15 min
Nr. Tipul activității Luni Marți Miercuri Joi Vineri
crt. Nr. Locul Nr. Locul Nr. Locul Nr. Locul Nr. Locul
ore desfășurării ore desfășurării ore desfășurării ore desfășurării ore desfășurării
1 Activități de predare-învățare-evaluare, de 1 oră instituție 1 oră instituție 1 oră instituție 1 oră instituție
instruire practică, conform planurilor-
cadru de învățământ
2 Asistența /însoțirea la ore a elevilor cu 3 ore instituție 3 ore instituție 3 ore instituție 3 ore instituție 1oră instituție
CES
3 Activități complimentare procesului de 1 oră instituție 1 oră instituție
învățământ
4 Terapii și suport în pregătirea temelor 1 oră instituție 1 oră instituție 1 oră instituție 1 oră instituție 1 oră instituție
pentru elevii cu CES
5 Activităţi de consiliere a elevilor cuCES 1 oră instituție 1 oră instituție 1 oră instituție 1 oră instituție 1 oră instituție
şi părinţilor în problem psihologico-
pedagogice
6 Activități de pregătire pentru realizarea 2ore instituție 1oră instituție 1 oră instituție 1 oră instituție 2 oră instituție
procesului educațional
Timpului de muncă total, nr.ore 7 7 7 7 7
Timpului de muncă în instituție, nr.ore 7 7 7 7 7
Perioada - instituție 8.00- 8.00- 8.00- 8.00- 8.00-
16.15 16.15 16.15 16.15 16.15

Semnătura titularului________________________
Aprobat: Coordonat:

Directorul instituției Președintele organizației sindicale

Buzdugan Natalia___________________ Buzdugan Irina______________________

Structura timpului de muncă,semestrul II al anului școlar 2019/2020


Cadru didactic:Cerneavschi Iustina Norma didactică:40 ore

Timpul de muncă săptămânal (ore astronomice) / instituție- 40/40 ore Pauza zilnică: 15 min
Nr. Tipul activității Luni Marți Miercuri Joi Vineri
crt. Nr. Locul Nr. Locul Nr. Locul Nr. Locul Nr. Locul
ore desfășurării ore desfășurării ore desfășurării ore desfășurării ore desfășurării
1 Activități de predare-învățare-evaluare, de 1 oră instituție 1 oră instituție 1 oră instituție 1 oră instituție 1 oră instituție
instruire practică, conform planurilor-
cadru de învățământ
2 Asistența /însoțirea la ore a elevilor cu 3 ore instituție 3 ore instituție 3 ore instituție 3 ore instituție 1oră instituție
CES
3 Activități complimentare procesului de 1 oră instituție 1 oră instituție 1 oră instituție 1 oră instituție 1 oră instituție
învățământ
4 Terapii și suport în pregătirea temelor 1 oră instituție 1 oră instituție 1 oră instituție 1 oră instituție 1 oră instituție
pentru elevii cu CES
5 Activităţi de consiliere a elevilor cuCES 1 oră instituție 1 oră instituție 1 oră instituție 1 oră instituție 1 oră instituție
şi părinţilor în problem psihologico-
pedagogice
6 Activități de pregătire pentru realizarea 2ore instituție 1oră instituție 1 oră instituție 1 oră instituție 2 oră instituție
procesului educațional
Timpului de muncă total, nr.ore 8 8 8 8 8
Timpului de muncă în instituție, nr.ore 8 8 8 8 8
Perioada - instituție 8.00- 8.00- 8.00- 8.00- 8.00-
16.15 16.15 16.15 16.15 16.15

Semnătura titularului________________________

S-ar putea să vă placă și