Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect didactic

al lecţiei de educaţie fizică în clasa a VII


Data:6/XII
Profesor:Buzdugan Irina
lnstituţia:Gimnaziul Coșerniţa.
Tipul lecţiei :teoretico-practică
Subiectul lecției:
Formarea competențelor psihomotorice și cognitive în procesul lecției de baschet
Tema: Pasarea mingii cu ambele mâini de pe loc și în mișcare
Prinderea și pasarea mingii cu o mână de peloc și în mișcare
Dribling
Joc bilateral cu regruparea simplificată
Obiective operaţionale:
Elevul va fi competent:
 Să reacţioneze adecvat la pregătirea organiosmului pentru efort și contribuie la realizarea pregătirii organismului pentru
etapa de bază
 să demonstreze corect tehnica pasării mingii din diferite poziţii
 Să- și dezvolte deprinderile motrice și calităţile specifice jocului de baschet
 Să cupleze demonstrând toate elementele jocului de baschet învăţate
 Să perfecţioneze tehnica transmiterii mingii de pe loc și în mişcare.
Strategii didactice :
Metode și procedee: demonstrarea, conversaţia, instructaj, exersare, exerciţiul, etc.
Mijloace didactice: mingi, fluier
Forme de organizare: frontală, independent, în perechi,în echipe
Etapa Dozarea Metodologia Indicaţii
și Co nținuturi dida ctice
efortului invatare- organizatorico
fizic şi predare- metodice
durata
intelectual evaluare

E -aranjarea elevilor; 2-3 min Frontal Ţinuta corectă.


T -salutul; lOm Verbal;
A -raportul; lOm
A -înregistrarea absenţelor; lOm Cu ocolire
P -verificarea echipamentului sportiv -anunţarea temei si obiectivelor; - lOm spre umărul
A exerciţii la atentie; lOm sting după
-reactualizarea cunoștințelor la subiectul lecției lOm înaintaş-la pas!
Variaţii de mers: lOm
I -obişnuit; lOm Spatele drept,
N -pe vârfuri; 2 Om Explicare privirea înainte!
T -pe calcâie; 20m
R -pe partea exterioara a tălpii; 20m Picioarele
O -pe partea inferioara a tălpii; 20m drepte!
D -cu trecerea de pe calcâie-pe talpă-pe vârfuri 20m
U -în semigenoflexiune; 40m
C -în genoflexiune;
T Variaţii de alergari:
I -obişnuită; Tragem aer
V -cu ridicarea coapsei în sus; 3 Om Explicare adânc în piept-
Ă -cu pendularea gambei înapoi; 20m cu expirăm!
-cu ridicarea picioarelor oblic înainte; 3 Om demonstrare 4-2-pe loc-
-cu ridicarea picioarelor oblic înapoi; lOm Repetare număraţi!
-cu pași alăturați;
-cu paşi încrucişaţi;
-cu acceleraţie;
Variaţii de sărituri:
-de pe un picior pe altul;
-restabilirea organismului;
Grupare din coloană câte 1 în coloană, câte 3 pe trepte
E.D.F.G.
P.I.- P.B. I grupă de muşchi
1-aplecarea capului înainte
2-P.I. 3 rep. Explicare
3-aplecarea capului înapoi cu
4-P.I. demonstrare
5-înclinarea capului în stânga
6-P.I.
7-înclinarea capului în dreapta
8-P.I. 3 rep.
P.I.-aceeaşi
1-4-rotirea capului spre umărul stâng Explicare
5-8-rotirea capului spre umărul drept Brațele drepte!
II grupă de muşchi
P.I.-P.B
1-braţele întinse înainte
2-braţele întinse sus
3-braţele întinse lateral
4-P.I.’
P.I.-stând mâinile în lacăt în faţa pieptului
1 -braţele întinse înainte 4 rep.
2-P.I.
3-pe vârfuri, braţele întinse sus
4-P.I.
P.I.- stând, mâinile pe umeri
1-4-rotiri circulare ale umerilor înainte
5-8-rotiri circulare ale umerilor înapoi 3-4
IIIgrupă de muşchi repertări Explicare Spatele drept!
P.I.-stând puţin depărtat, brațele la mijloc cu
1-înclinarea trunchiului spre stânga demonstrare
2-P.I.
3-înclinarea trunchiului spre dreapta
4-P.I. întoarcere mai
P.I.-stând puţin depărtat, mâinile în lacăt întinse sus profundă.
1 -2-înclinări ale trunchiului spre stânga
3-4-înclinări ale trunciului spre dreapta 3-4
P.I.-stând puţin depărtat,brațele în lacăt întinse înainte repertări
1-întoarcerea trunchiului în stânga
2-P.I. 3-4 Picioarele
3-întoarcerea trunchiului în dreapta repertări drepte!
4-P.I.
P.I.-stând puţin depărtat, mâinile la mijloc Explicare
1-aplecare cu atingere la stângul cu
2-la mijloc demonstrare
3-la dreptul
4-P.I.
IVgrupă de muşchi
P.I.-stând, mîinile la mijloc
1fondare înainte pe stângul Spatele drept!
2-P.I.
3-fondare laterală pe dreptul 3-4
4P.I. repertări
5-fondare înainte pe stângul Picioarele
6-P.I. 3-4 drepte!
repertări
7-fondare laterală pe dreptul Explicare
8-P.I. 3-4 cu
P:I-stând mult depărtat, braţele întinse înainte, palmele înăuntru repertări demonstrare Săritura cît mai
1 -genoflexiune pe stîngul sus.
2-P.I. -stând mult
3-genoflexiune pe dreptul depărtat, braţele
4P.I.
P.I.-stând, mâinile la mijloc 3-4
1-4-sărituri pe stângul repertări
5-8-pe dreptul
9-16-pe ambele
P.I.-genoflexiune, mâinile pe genunchi
1-3-sărituri în sus pe loc
4-săritură cu întoarcere în stânga
E Regruparea din coloană din coloană câte doi în coloană câte unu, apoi în
T coloană câte trei. 8 min Explicare
A Exerciții cu mingea cu Poziția corectă a
P -rogolirea mingii pe podea cu transmitere și trecere în spatele echipei demonstrare brațelor
A -aruncarea mingii din mână în mână
-aruncarea mingii în sus până la 2,5m Palmele în formă
D -trecerea mingii în jurul taliei de pâlnie
E -trecerea mingii printre picioare
- dribling,oprire, pasarea mingii cu ricoșare de la sol 5 min Explicare
B -dribling,oprire,trecerea mingii printre picioare, pasare cu
A -joc mobil în perechi cu driblarea mingii demonstrare Mingea este
Z O pereche fără minge realizează manevre pentru a recupera mingea de la 17 min primită pe degete
Ă echipa opusă. și nu pe palme
-joc bilateral cu folosirea elementelor învățate cu mingea de sport
-joc bilateral cu dribling
Exerciții de relaxare Activitate De concentrat
încheiere inspirăm ,expirăm adânc,brațele lateral 5 min independent asupra respirației
Etapa de

-alergare ușoară în jurul sălii procesului de


-Bilanțul lecției restabilire
Concluzii,recomandări Frontal
Lucrul pentru acasă

S-ar putea să vă placă și