Sunteți pe pagina 1din 3

Raport de activitate a cadrului didactic

I.Funcția :învățător
Învățător: Dogotari Svetlana
Staj total:8 ani 4 luni
Grad didactic:II
Șarja didactică:17 ore
În parcursul semestrului I, al anului școlar 2018-2019 am realizat activități
didactice, școlare și extrașcolare, în conformitate cu prevederile contractului
individual de muncă și ale fișei postului, după cum urmează:
II.Analiza ca cadru didactic:
1.Proiectarea eficientă a curriculumului.
Pe parcursul semestrului I am realizat proiectarea didactică în conformitate
cu prevederile curriculumului scolar clasele I-IV:
-analizând finalitatilor educationale, a competentelor generale si specifice vizate si a
nevoilor educationale ale educatilor
-stabilind sub-competențele curriculare prevăzute
-selectând continuturile
-organizând continuturile/ temele
-structurând situatiilor de învatare, prefigurând si tinând cont de obiecțiile și notițele
anterioare am ajuns la concluzia că proiectarea didactică realizată a permis tuturor elevilor să
atingă nivelul specific particularităților psiho-pedagogice de vârstă atingând la nivel diferit
finalitățile prevăzute.
2.Realizarea curriculumului,activități didactice/sem.I
Nr. Disciplina Numărul de Numărul de Nr. de Nr.de Menţiuni
d/o ore după curr. ore îndeplinite ore ore
Sem.I + -
1 Limba română 231 105
a.evaluări 13 5
2 Matematica 136 60
a.evaluări 6 3
3 Științe 33 15
a.evaluări 2 1
4 Educaţia plastică 34 34
a.evaluări 2 1
5 Educaţia tehnolog. 32 14 -1
6 Educaţia fizică 66 29

7 Dezvoltarea personală 34 15

3.Elaborarea și evaluarea rezultatelor învățării


Am elaborat teste și evaluari respectând prevederile curriculare și ECD
4.Managementul clasei de elevi
În clasa a III-a în anul 2018-2019 au fost înscriși 19 elevi, o elevă a
plecat,Constantinică Liliana ,la moment sunt 18 elevi
În această perioadă am rezolvat mai multe probleme cu care se confruntă
elevii, pentru redresarea situației am proiectat în conformitate cu curriculum la
diriginție, ore de diriginție cu tematici diverse și ședințe cu părinții . De asemenea
am realizat ore educative preconizate de instituție:,,Prima zi de școală”etc.
Am participat la concursul Pedagogul Anului la etapa locală.
Cu ora la științe cu subiectul,,Învelișul lichid al Pământului:Apa(proprietățile
apei, formele apei în natură)etc.
Am organizat cu catedra claselor primare,,Matineul 2019”
Am menținut o strânsă legătură cu părinții în ceea ce privește problemele
unor elevi din acest colectiv, găsind soluții pentru redresarea situații, în unele
cazuri am organizat ședințe cu părinții una din ele fiind,,Siguranța copilului meu”
Cred că am reușit cu succes să redresăm problema absenteismului, prin
discuții cu părinții și cu elevul în cauză, astfel eliminînd din caracteristica grupului
de elevi punctele slabe.
Numărul de absente / total 74
Motivate total 15
Motivate 15
Nemotivate 59
Caz de boală 15

5.Realizarea activității extracurriculare


Pregătirea și desfășurarea activităților extracuriculare/ extrașcolare
Activitate extracurriculară:,,Matineu 20 decembrie 2018
2019” Gimnaziul Coșernița
6.Managementul carierei și al dezvoltării personale.:
Membru comisiei multidisciplinare Ord.11A din 03/11-2018
Membru echipei PEI Ord.12A din 03/11-2018
Administrator local SIME Ord.37A din 12/10-2018
Membrul comisiei de stabilire a vechimii în Ord.nr.55A din 17/12-2018
muncă a angajaților
Pe parcursul anului am realizat lecții publice .

1 Pregătirea și prezentarea orelor demonstrative


Oră publică în clasa a III-a 6/12-2018
Obiectul:Științe Gimnaziul Coșernița
Subiectul: Învelișul lichid al
Pământului:Apa(proprietățile apei, formele
apei în natură)

Participări la activități de formare


 Cursuri ECD. Modulul tematic 20-22 august 2018 IȘE,Chișinău
nr.3,,ECD în învățământul primar”
 Seminar instructiv cu Administratorii 29 octombrie 2018,LT,,Ion
școlari privind actualizarea datelor în Creangă,Florești
SIME 29-31 octombrie,Școala
 Seminar teoretico-practic,,Evaluarea Primară,Florești
prin prin descriptori în învășământul
primaImplimentarea curriculumului
modernizat în ciclul primar”
III.Analiza ca diriginte
1.Am îndeplinit toate orele proiectate pentru orele de dirigențiedezvoltare
personală planificate pentru sem.I
2.Analiza lucrului educativ
Reușite:-un colectiv omogen
Reușita :100%
Foarte bine 7 6F/1B
Foarte bine, Bine 2 2B
Bine 0
Bine,suficient 6 4F(1 CES)/2B(1CES)
Suficient 3 1F/2B(CES)

4 elevi cu CES
Școlarizare:100%
Adunări cu părinții:
Ședința organizatorică-03/09-2018
Ședința,,Siguranța copilului meu”- octombrie 2018
Ședința ,,Un mediu sigur pentru copilul meu”-20/12-2018
Pe viitor vreu să pun accent pe relațiile interpersonale și comportamentul civil

S-ar putea să vă placă și