Sunteți pe pagina 1din 3

PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI CMI

nr.________ din „____” __________________ 20__


Membri aleşi ____
Prezenţi ____
Absenţi ____
Motivat:____
Nemotivat:_____
Ordinea de zi:
1. DICUTAREA REGULAMENTUL-CADRU AL COMISIEI
MULTIDISCIPLINARE INTRAȘCOLARE DIN INSTITUȚIA DE
ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR și SECUNDAR
2. PLANIFICAREA ACTIVITĂȚII CMI PE ANUL ȘCOLAR 2019-2020
3. STRUCTURA CURRICULUMULUI MODIFICAT ȘI CGA

1. S-a examinat: REGULAMENTUL-CADRU al comisiei multidisciplinare intrașcolare din


instituția de învățământ primar și secundar
A luat cuvântul: președintele CMI Cojocaru Dina
S-a propus: a se respecta REGULAMENTUL-CADRU al comisiei multidisciplinare
intrașcolare din instituția de învățământ primar și secundar
S-a decis: să se realizeze activitatea CMI în conformitate cu regulamentul tip
Au votat: ,,pro”__________; ,,contra”__________; ,, s-au abținut”___________.
2. S-a examinat: Planificarea activității CMI pe anul școlar 2019-2020
Au luat cuvântul: președintele CMI Cojocaru Dina
S-a propus: a se accepta structura pactivității CMI pe anul școlar 2019-2020
S-a decis: a se accepta structura pactivității CMI pe anul școlar 2019-2020
Au votat: ,,pro”__________; ,,contra”__________; ,, s-au abținut”___________.
3.S-a examinat: STRUCTURA CURRICULUMULUI MODIFICAT ȘI CGA
A luat cuvântul: Secretarul CMI Dogotari Svetlana
S-a propus: ca cadrele didactice să respecte structura prevăzută de ghidul de implimentare în
elaborarea CM ȘI CGA
S-a decis: ca cadrele didactice să respecte structura prevăzută de ghidul de implimentare în
elaborarea CM ȘI CGA
Au votat: ,,pro”__________; ,,contra”__________; ,, s-au abținut”___________.
_____________________________________________________________________________

Președintele CMI: ________________________


Secretarul CMI: ________________________
PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI CMI
nr.________ din „____” __________________ 20__
Membri aleşi ____
Prezenţi ____
Absenţi ____
Motivat:____
Nemotivat:_____
Ordinea de zi:
1. Elaborarea PEI
2. Monitorizarea/revizuirea/actualizarea PEI
1. S-a examinat: ElaborareaPEI
A luat cuvântul: președintele CMI Cojocaru Dina
S-a propus: ca la cei 9 elevi evaluați de SAP să se elaboreze PEI
S-a decis: ca cei 9 elevi să studieze conform PEI
Au votat: ,,pro”__________; ,,contra”__________; ,, s-au abținut”___________.
2. S-a examinat: Monitorizarea/revizuirea/actualizarea PEI
A luat cuvântul: președintele CMI Cojocaru Dina
S-a propus: monitorizarea/revizuirea/actualizarea PEI
S-a decis: a se monitoriza/revizui/actualiza PEI
Au votat: ,,pro”__________; ,,contra”__________; ,, s-au abținut”___________.

Președintele CMI: ________________________


Secretarul CMI: ________________________

S-ar putea să vă placă și