Sunteți pe pagina 1din 1

PROIECT DIDACTIC

1.Obiectul de studiu 2.Clasa


3.Tema
4.Tipul de lecţie
5.Nivelul capacităţilor de învăţare ale elevilor
6.Obiectivul general sau fundamental
7.Obiectivele operaţionale
(enumerate în ordinea importanţei lor sau în succesiunea în care apar în lecţie ;
sunt numerotate de la 1-5 : O1, O2, O3...
8.Strategia didactică:
metode şi procedee, mijloace didactice,
forma de organizare a activităţii elevilor,
timpul.
9.Bibliografia/resurse
Scenariul didactic

Nr Ob Continutul instructiv- Continutul Metode de Modul de


crt timp educativ instructiv- predare- evaluare
Momentele actv didactice educativ invatare
(ce face
prof si ce
fac elevii)
1 5 min Moment organizatoric Elevii isi
pregatesc
cele
necesare pt
ora de
matem
2 O2 si Verificare nivelului Elevii fisa Munca Frontal
O3 15 achizitiilor anterioare Prof indep rezultatele
min verificare
scrisa