Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect didactic

Unitatea scolară:
Clasa: a XII-a
Profesor:
Aria curriculara: Om si societate
Disciplina: Economie aplicata
Subiectul lecţiei: Politica de produs
Tipul lectiei: mixta
Durata: 50 minute

Competenţe generale:
1. Utilizarea conceptelor specifice stiintelor sociale pentru organizarea demersurilor de cunoastere si
explicare a unor fapte, evenimente, procese din viata reală
2. Aplicarea cunostintelor specifice stiintelor sociale în rezolvarea unor situatii-problemă, precum si
în analizarea posibilitătilor personale de dezvoltare
3. Cooperarea cu ceilalti în rezolvarea unor probleme teoretice si practice, în cadrul diferitelor
grupuri
4. Manifestarea unui comportament social activ si responsabil, adecvat unei lumi în schimbare
5. Participarea la luarea deciziilor si la rezolvarea problemelor comunitătii

Competenţe specifice:
1.2. Utilizarea conceptelor specifice economiei si antreprenoriatului în activitatea de înfiintare si
gestionare a unei firme
2.3. Realizarea corectă a managementului afacerii
2.4. Utilizarea ratională a resurselor financiare, materiale, informationale si umane

Obiective operaţionale:
 O1- să utilizeze corect notiunea de piata-tinta.
 O2 – sa identifice principalele aspecte ale politicii de produs.
 O3 – sa analizeze importanta strategiilor de produs utilizate.

Metode didactice şi procedee:


- observarea dirijată (Od)
- conversaţia euristica(Cv)
- explicaţia (Exp)
- invatarea prin descoperire (InvD)
- brainstorming (B)

Mijloace de învăţământ:
- tabla (T)
- manual (M)

Bibliografie:
1. Manual Economie aplicata, cls XII, Ed. Humanitas, Elena Balan, Mariana Iatagan, Delia Olaru,
Angela Tesileanu
2. Alexandru Nedelea, Politici de marketing, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2008
3.Hapenciuc C, Condratov I, Stanciu P, Cercetare selectiva, Studii de caz, Proiecte, Ed. Didactica si
pedagogica, Bucuresti, 2008
Strategii didactice
Timp Modalitati de
Secvenţa lecţiei Obiective de Conţinutul lecţiei Metode şi Mijloace de organizare a
lucru procedee învăţământ activitatii
didactice
- consemnarea absenţelor
1. Moment Activitate
4 min - verificarea aspectului clasei şi a Cv
organizatoric frontală
tinutei elevilor
Activitate
2. Verificarea
- elevii primesc intrebari din lectia frontală
cunoştinţelor 5 min Cv
anterioara
anterioare
Profesorul va deschide subiectul
Cv
firmei de exercitiu Altfel Desing SA.
3. Captarea Od - tabla Activitate
O1 5 min Profesorul va adresa intrebarea
atenţiei Exp - manual frontală
urmatoare: Cat de important este un
produs pentru o intreprindere?
4. Explicarea Cv
O1 - elevii notează schiţa lecţiei si Activitate
conceptelor 3 min Od - tabla
O2 ascultă explicaţiile profesorului frontală
teoretice Exp

- se anunţă tema pusă în discuţie;


- profesorul va comunica elevilor
principiile componente ale politicii de
produs;
O1 - profesorul va defini piata tinta;
O2 - elevii vor nota in caiete cele spuse
5. Prezentarea
O3 de profesor; - tabla Activitate
conţinutului 25 min
- elevii sub indrumarea profesorul vor Od - manual frontală
lecţiei
descoperi care sunt strategiile de Cv
produs utilizate: dupa gradul de Exp
innoire a produselor; in functie de InvD
dimensiunile gamei de produse; B
- elevii vor nota in caiete clasificarile
si explicatiile profesorului.
6. Obţinerea O1 Od
performanţei. O2 - se va face o scurtă recapitulare a Cv - tabla Activitate
5 min
Asigurarea feed- O3 lectiei Exp - manual frontală
back-ului B
- elevii vor fi apreciaţi conform
7. Evaluarea Od
3 min modului de prezentare a raspunsurilor - -
performanţei Cv
- tema pentru acasa

S-ar putea să vă placă și