Sunteți pe pagina 1din 1

Viza coordonator

Doamna Decan,

Subsemnatul(a)________________________________________________,
student(a) la FEAA, Master __________________________________________IFR
vă rog să-mi aprobaţi susţinerea lucrării de disertaţie în sesiunea iulie 2021 cu
următoarea temă:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Coordonator lucrare disertatie___________________________________________

Menţionez că pot fi contactat(ă) la următoarea adresă de mail:__________________

Data,
Semnătura