Sunteți pe pagina 1din 20

VALORILE ŞI ATITUDINILE

Valorile şi atitudinile diferenţiză oamenii.

Valorile pot fi definite ca preferinţe clare


privind acţiuni potrivite sau efecte dorite.

Valorile reflectă, pentru o persoană, sensul


de bine sau rău sau „cum ar trebui” să fie.
Surse şi tipuri de valori
Milton Rokeach


valori terminale – reflectă preferinţele unei
persoane privind ceea ce vrea să realizeze în
viaţă, obiectivele pe care le urmăreşte pe
întreg parcursul vieţii;

 valori instrumentale – reflectă mijloacele prin


care să fie atinse obiectivele; adică cum ai
putea să ajungi la ceea ce îţi doreşti
Valori terminale Valori instrumentale
O viaţă confortabilă (şi prosperă) Ambiţie (muncă din greu)
O viaţă captivantă (dinamică) Receptiv la nou
Realizare (o contribuţie care să dureze) Capabil (competent, eficace)
Pace în lume (o lume fără conflicte şi Voios (vesel)
războaie) Curat (ordonat, simplu)
Frumuseţe în lume (frumuseţea naturii şi a Curajos (a lupta pentru credinţe)
artelor) Iertător (a accepta scuzele)
Egalitate (frăţie, oportunităţi egale) Serviabil (ai ajuta pe alţii)
Siguranţa familiei (grijă pentru cei pe care îi Onest (sincer, de încredere)
iubim) Imaginativ (creativ, îndrăzneţ)
Libertate (independenţă, liberă alegere) Independent (încrezător în sine)
Fericire (satisfacţie, mulţumire) Intelectual (inteligent, meditativ)
Armonie internă (fără conflicte interne) Logic (raţional, consecvent)
Iubire Iubitor (plin de afecţiune, delicat)
Siguranţă naţională (protecţie împotriva Obedient (respectuos, ascultător)
atacurilor) Politicos (curtenitor, manierat)
Plăcere (liniştit, o viaţă plăcută) Responsabil (sigur, demn de
Mântuire (salvare, viaţă eternă) încredere)
Respect de sine (stimă de sine) Auto-controlat (auto-disciplinat)
Recunoaştere socială (admiraţie, respect)
Prietenie adevărată (prieteni apropiaţi)
Înţelepciune (înţelegere matură a vieţii)
Gordon Allport - şase tipuri de valori:

 teoretice – interes în descoperirea adevărului prin


gândire sistematică şi argumentare.
 economice – interes în utilitate şi practică, inclusiv
acumularea bogăţiei.
 estetice – interes în frumuseţe, formă şi armonie
artistică.
 sociale – interes în oameni şi iubire ca şi relaţie
umană.
 politice – interes în a câştiga puterea şi a influenţa alţi
oameni.
 religioase – interes în unitate şi înţelegerea
cosmosului ca întreg
Studiul lui HOFSTEDE
A vizat valorile legate de muncă şi modul în care
acestea se integrează în cultură (ansamblul de
valori care condiţionează comportamentele şi
atitudinile acceptabile sau nu ale membrilor unei
societăţi)
 Distanța faţă de putere
 Evitarea incertitudinii
 Masculinitate / feminitate
 Individualism / colectivism
 Orientarea pe termen scurt / lung
Cercetarea GLOBE
ATITUDINILE

predispoziţii de a răspunde într-un mod pozitiv


sau negativ la cineva sau ceva într-un anumit
context

 atitudinile se concentrează pe anumiţi oameni


sau obiecte, pe când valorile au o focalizare mai
generală şi sunt mult mai stabile decât atitudinile
Componentele atitudinii

Antecedente
Antecedente Atitudine
Atitudine Rezultat
Rezultat

Credințe
Credințeși
și Sentimente
Sentimente Comportam
valori
valori Comportam
ent
ent specific
specific
“Postul “Nu
“Nu îmi
îmi
“Postulmeu
meu
este
estelipsit
lipsitde
de
place
place “Voi
“Voi părăsi
părăsi
responsabilita
responsabilita postul
postul pe
pe
te” acest
acest
te” care
care post.”
post.”
lucrez”
lucrez”
“Responsabili
“Responsabili
tatea
tateaeste
este
importantă”
importantă”
Atitudinile şi comportamentul

 atitudinile reprezintă un fenomen complex

 legătura dintre comportament şi atitudini este


tentantă

 o atitudine are ca rezultat un comportament


intenţionat, dar intenţia acestui comportament nu
este manifestată decât într-un anumit context şi
este influenţată de o serie de factori
Intensitatea legăturii dintre atitudini şi comportament
depinde de:

 specificitatea atitudinii

 libertatea de exprimare a comportamentului


 experienţa legată de atitudine

 importanţa evenimentului

 contingenţă
Funcţiile psihologice ale atitudinilor:

1. Oferă un cadru de referinţă.

2. Prin atitudini oamenii îşi exprimă valorile.

3. Atitudinile ne ajută să ne protejăm eul.


4. Atitudinile pot să ajute la reconcilierea
contradicţiilor.

5. Atitudinile ajută la reglarea personală.


Atitudinile şi disonanţa cognitivă
Disonanţa cognitivă : stare de discordanţă între
atitudinile individului şi comportamentul acestuia
(Leon Festinger )

a) schimbarea atitudinii de bază;


b) schimbarea comportamentului viitor;
c) dezvoltarea unor moduri noi de a explica şi
raţionaliza inconsistenţa.

Alegerea între aceste acţiuni depinde de gradul de


control şi însemnătatea recompensei.
VALORILE ŞI ATITUDINILE

Disonanţa poate să apară atunci când nu


există o justificare suficientă pentru ceea ce
facem. Aceasta este numită disonanţă
decizională şi poate fi redusă înainte de
acţiune.

Disonanţa apare şi când aşteptările nu


sunt împlinite.
Evaluarea şi modificarea
atitudinilor
 Atitudinea faţă de muncă
 Satisfacţia angajaţilor
 Legătura dintre satisfacție şi performanţa
organizaţională.

Multe organizaţii acordă o atenţie deosebită


atitudinilor şi realizează periodic sondaje de
atitudine printre angajaţi.
Stabilitatea atitudinilor

Teoria procesării informaţiei

Memoria

Memoria pe Memoria pe
termen scurt termen lung
- Procesează - Suport de stocare
informația nou a informației
venită cu ajutorul pentru atitudine
informației din - Oferă un cadru în
memoria pe care noua
termen lung informației este
- Cele mai relevante evaluată.
părți sunt - Contribuie la
transferate în stabilitatea
memoria pe atitudinilor.
termen lung.
Metode de schimbare a atitudinilor

 Oferirea de noi informaţii.

 Inducerea fricii şi reducerea acesteia.


 Inducerea disonanţei şi reducerea acesteia.

 Participarea la discuţii de grup.


Implicarea în muncă

Oamenii sunt implicaţi în munca lor dacă:

1 2 3
participă activ situează munca văd locul de
printre interesele muncă şi
centrale ale vieţii performanţa ca
şi parte centrală
a concepţiei de
sine
Identificarea cu organizaţia

Este asociată cu trei caracteristici:

1.o încredere puternică şi acceptarea valorilor


şi obiectivelor organizaţiei

2. o voinţă de a depune efort în favoarea


organizaţiei

3. o dorinţă puternică de a rămâne membru al


organizaţiei
Cauze ale identificării cu organizaţia
Factori
personali

Caracteristici
legate de rol

Experienţe
în muncă

Caracteristici
de structură
Tipuri de identificare:
Afectivă
De convenienţă

Consecinţe ale identificării cu organizaţia.