Sunteți pe pagina 1din 1

Cazul a- Studenți angajați

1. Descrierea organizației și a activității departamentului


de specialitate (Resurse umane sau similar)
2. Sinteza a bunelor practici de MRU identificate de
student in timpul stagiului. (respectând clasificarea
principalelor activități de MRU)
3. Schimbări ale sistemului de MRU datorate situației de
urgență epidemiologică: schimbări de reguli și
proceduri privitoare la resursele umane, efecte ale
acestora asupra companiei și a oamenilor.
4. Propunerea unor indicatori de MRU interesanți pentru
organizație în contextul creșterii ponderii muncii de
acasă, pentru a permite organizației monitorizarea
fenomenului și a efectelor acestuia asupra
productivității, motivației și implicării angajaților.
Detalierea datelor care ar trebui colectate, a modului
de calcul și justificarea utilității indicatorilor.
5. 3 lucruri învățate despre MRU în timpul practicii;
concluzii și recomandări

S-ar putea să vă placă și