Sunteți pe pagina 1din 1

Disciplina: Diagnostic organizaţional Anexa A.IFR.

3
Anul de studii: II
Grupa: Managementul resurselor umane
Semestrul: I
CALENDARUL DISCIPLINEI
SEMINAR ÎN SISTEM
Săptămâna

SEMINAR FAŢĂ ÎN FAŢĂ EVALUĂRI


Perioada

LABORATOR PROIECT
TUTORIAL
Teme de control, Termen de Data, sala, Lucrare de Data, sala, Tematica Data, sala, Tipul
Tematica abordată Data
Nr. orepe TC predare Nr. ore laborator Nr. ore abordată Nr. ore (E/C/V
1
2 Problematica analizei diagnostic 10.10.2020
Diagnosticul tehnic, comercial, 4 ore
calitate
3
4 Diagnosticarea 6 ore
potentialului unei
organizaţii
Pregătire curentă

5
6 Diagnosticul resurselor umane, 07.11.2020
diagnosticul strategic 4 ore
7
8 Sinteza rezultatelor analizei 15.11.2020
diagnostic 4 ore
9 22nov Test
10 Diagnosticarea 8 ore
rezultatelor
11
12 Sinteza analizei 4 ore
diagnostic
13
14
1
examen
Sesiune

2
3
e

4
E – examen, C – colocviu, V – verificare pe parcurs , TC – temă de control
Coordonator de disciplină,
Prof. dr. Emil Maxim