Sunteți pe pagina 1din 1

RAPORT DE ACTIVITATE CAM.

Intocmit functionar public in cadrul Primariei Iasi, directia D.R.P.T.D., in


functia de consilier asistent.

Am desfasurat urmatoarele activitati in cadrul compartimentului D.G.E.F.P.L-


Persoane Fizice:

 eliberare C.A.F.;
 semnarea CAF-urilor care sunt la urgenta la Seful de Serviciu D.G.E.F.P.L.-
P.F., sau in lipsa lui la unul din sefii de Biroul de la Impunere Persoane
Fizice sau Biroul Executare Creante Bugetare PF 1;
 inregistrarea solicitarilor si cererilor de la diferite servicii si compartimente
din cadrul D.G.E.F.P.L., cat si de la contribuabili;
 scaderea, stampilarea si rezolvarea documentelor ce urmeaza a fi expediate
prin posta;
 procesarea corespondentei de expediere (verificare numar de inregistrare,
prezenta semnaturilor la pozitia director si a inspectorului care a intocmit
documentul, verificarea prezentei stampilei corespunzatoare, scrierea adresei
destinatarului pe plic si pe A.R., daca este vorba de un plic ce necesita
confirmare de primire, intocmirea borderoului in 4 exemplare, arhivarea
exemplarului 4 in arhiva Reg. PF, ducerea borderoului cu plicurile aferente
la compartimentul din CIC care se ocupa cu expedierea prin Posta);
 informarea si directionarea contribuabililor la birourile si compartimentele
unde acestia isi pot rezolva diferitele cereri si solicitari;
 inregistrarea, stampilarea si trimiterea catre inspectorii de specialitate a
Postei Speciale;
 arhivarea zilnica in ordine alfabetica a exemplarului 2 a CAF-urilor;
 asezarea in ordine alfabetica a CAF-urilor pentru ziua urmatoare.

Mentionez ca aceste activitati se desfasoara zilnic conform fisei postului.

DATA SEMNATURA

17-21.02.2020

S-ar putea să vă placă și