Sunteți pe pagina 1din 3

Test DIDACTICA EDUCATIEI FIZICE – GEANTA IONELA -CRISTINA

1. CE ESTE EDUCATIA FIZICA?

Educatia fizica este o componenta indispensabila a educatiei, care urmareste dezvoltarea


armonioasa si normala a organismului, intarirea sanatatii si cultivarea unor calitati fizice
necesare muncii, activitatii sportive.

Este primul gen de educare care isi exercita influenta asupra organismului intrucat ea
vizeaza latura biologica a fiintei umane. Educatiei fizice ii revine sarcina de a asigura conditiile
necesare care sa permita maturizarea la timp a functiilor naturale si de dezvoltare in conditii
optime a personalitatii umane.

Pe langa intarirea sanatatii si calirea organismului, ea urmareste formarea si dezvoltarea


deprinderilor igienico-sanitare, priceperilor si deprinderilor motrice, cultivarea unor calitati fizice
precum: forta, rezistenta, viteza, precizia, coordonarea, o tinuta frumoasa .

Educatia fizica este strans legata de educatia morala, urmarind formarea la elevi a unor trasaturi
si sentimente morale ca: simtul dreptatii, curajul, stapanirea de sine, cinstea.

2. CARE SUNT COMPONENTELE CAPACITATII MOTRICE?

Capacitatea motrica este formata din calitati motrice, deprinderi si priceperi motrice.

Calitatile motrice sunt: viteza, indemanarea, rezistenta, forta si mobilitatea.

Deprinderile motrice sunt actiuni motrice care s-au automatizat prin repetare constienta si
sistematica de-a lungul vietii, precum mers, alergare, prindere, catarare, impingere, saritura,
aruncare, tragere, tarare, escaladare, tractiune.

Priceperile motrice urmaresc posibilitatea de a folosi conştient cunoştinţele şi deprinderile


motrice - experienţa motrică însuşită anterior - în corelaţii noi şi în condiţii schimbătoare.
3. ENUMERATI CARACTERISTICILE LECTIEI DE EDUCATIE FIZICA IN
SCOALA.

Caracteristici:

1. Conţinutul lecţiei este stabilit pe baza programei şcolare;

2. Se adresează unor colective de elevi, constante ca şi număr şi relativ omogene;

3. Are o durată stabilită, precis limitată în timp, prevăzuta în orarul şcolii;

4. Fiind prevăzută în planul de învăţământ, este obligatorie pentru profesor şi elev;

5. Este condusă nemijlocit de un cadru didactic de specialitate care poate să-şi valorifice într-un
cadru organizat experienţa sa didactică şi pedagogică;

6. Prin realizarea conţinutului ei, oferă posibilitatea practicării exerciţiilor fizice şi în timpul liber
al elevilor.

4. ENUMERATI VERIGILE LECTIEI DE EDUCATIE FIZICA

- I-a verigă – organizarea colectivului de elevi.

- a II-a verigă – pregătire organismului pentru efort.

- a III-a verigă – influenţarea selectivă a aparatului locomotor (optimizarea dezvoltării fizice,


dezvoltarea fizică armonioasă).

- a IV-a verigă – dezvoltarea calităţilor motrice (viteză sau îndemânarea).

- a V-a verigă - învăţarea, consolidarea, perfecţionarea sau verificarea deprinderilor motrice.

- a VI-a - verigă - dezvoltarea calităţilor motrice (forţa sau rezistenţa).

- a VII-a - verigă - revenirea organismului după efort.

- a VIII-a – verigă - încheierea organizată a lecţiei (aprecieri, evidenţieri şi recomandări).


4. PREZENTATI LECTIA DE EDUCATIE FIZICA DESFASURATA IN INTERIOR,
IN SPATII IMPROVIZATE

Spatiile improvizate in care lectia de educatie fizica se poate desfasura pot fi :holuri, coridoare,
culoare, sali de clasa cu banci sau sali de festivitati;

Pentru desfasurarea unei lectii de educatie fizica in spatii improvizate, trebuie avute in vedere
cateva cerinte precum:

- lectia de educatie fizica sa nu aiba legatura cu alte spatii sau Sali in care se desfasoara
alte activitati didactice, cu alti elevi;
- este de preferat ca spatiile sa fie situate la parter sau la subsol in cazul cladirilor cu etaje,
pentru a nu deranja celelalte activitati.
- spatiul, trebuie sa aiba totusi dimensiuni rezolnabile pentru practicarea exercitiilor fizie;

De asemenea, trebuie luate in considerare, in primul rand, masurile de ordin igienic ce se


impun cu strictete in asemenea conditii: aerisirea spatiului respectiv, aranjarea si stergerea de
parf a mobilierului, echipament sportiv corespunzator pentru elevi. Oricum, retinem ideea ca
spatiul respectiv de lucru trebuie amenajat intr-un mod cat mai corespunzator.

Nu se recomanda folosirea mobilierului din spatiile alese, mai ales din salile de clasa
pentru practicarea exercitiilor fizice. Se pot aborda teme din calitatile motrice, mai putin viteza
si rezistenta si din unele deprideri si/sau priceperi motrice mai ales utilitar aplicative din
gimnastica acrobata sau chiar din jocurile sportive cum ar fi pasele sau driblingul.