Sunteți pe pagina 1din 7

1 ianuarie 2012

PARACLISUL SFÂNTULUI IERARH VASILE (1 ianuarie)

Slava Tie, Dumnezeul nostru, slava Tie! Imparate ceresc... Sfinte Dumnezeule... Preasfanta Treime...
Tatal nostru...

Doamne miluieste (de 12 ori). Slava...Si acum...


Veniti sa ne inchinam... si indata psalmul 142: Doamne, auzi rugaciunea mea...
Apoi cantam pe glasul al IV-lea: Dumnezeu este Domnul si S-a aratat noua, bine este cuvantat Cel ce
vine intru numele Domnului (de 3 ori )
Apoi troparele acestea, glasul al IV-lea (forma glasului al II-lea ), podobie: "Cel ce Te-ai inaltat pe
cruce...":
Troparul 

In tot pamantul a iesit vestirea ta ca cel ce a primit cuvantul tau prin carele cu dumnezeiasca cuviinta ai
invatat firea celor ce sunt ai aratat. Obiceiurile oamenilor le-ai impodobit, imparateasca preotie, Parinte
Cuvioase, sa se daruiasca noua mare mila.

Slava... Si acum... asemenea:

Nu vom tacea, de Dumnezeu Nascatoare, a spune pururea puterea ta noi, nevrednicii, ca de nu ai fi stat
tu inainte rugandu-te, cine ne-ar fi scapat pe noi de atatea primejdii, sau cine ne-ar fi pazit pe noi pana
acum slobozi ? Noi de la tine, Stapana, nu ne vom departa, ca tu mantuiesti pe robii tai pururea din toate
nevoile.

Apoi indata psalmul 50: Miluieste-ma, Dumnezeule...

Canonul Sfântului Ierarh Vasile cel Mare

Cântarea I

Apa trecându-o ca pe uscat şi de răutatea egiptenilor izbăvit, israeliteanul striga: Izbăvitorului şi


Dumnezeului nostru să-I cântăm.

Stih: Sfinte Ierarhe Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu strălucirea cuvintelor tale ai întunecat toate ereziile cele osânditoare, iar acum păzeşti de săgeţile
ispitelor cămările sufletelor noastre.

Stih: Sfinte Ierarhe Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Picură-mi nectarul înţelepciunii mie, celui ce am gustat amărăciunea patimilor şi îndulceşte mintea mea cu
mierea dumnezeieştilor cuvinte.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.


Făcându-te trâmbiţă a Duhului ai vestit tainele adâncimilor dumnezeieşti, iar acum din patimi trezeşti pe
cei ce ascultă trâmbiţa cuvintelor tale.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

La Tine alerg, Preafericită, ca la un liman binecuvântat al Vieţii, căci din cursele ispitelor totdeauna scoţi
pe robii Tăi cu mâna Ta cea puternică, îndrumându-i către calea pocăinţei.

Cântarea a III-a

,, Tu eşti tăria celor ce aleargă la Tine, Doamne, Tu eşti lumina celor întunecaţi; şi pe Tine Te laudă duhul
meu ”.
Stih: Sfinte Ierarhe Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Carte a monahilor te-ai arătat în Biserica lui Hristos, iar acum în cartea sufletelor noastre scrie cuvânt de
înţelepţire.

Stih: Sfinte Ierarhe Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Norii gândurilor rele alungă-i de pe cerul inimii mele şi mă arată pe mine încununat cu seninătatea
pocăinţei.
Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.
Flori de cântări culegem ţie din grădina laudelor cereşti, iar tu ne găteşte cununa răbdării în ispite.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Preacurată Fecioară, Rai înţelegător Te ştim pe Tine, noi cei ce alergăm cu pas bucuros la puternică
mijlocirea Ta. Inima mea ce s-a făcut iad a toată stricăciunea patimilor prefă-o iarăşi în rai tainic plin de
curgerile gândurilor cuvioase.

Apoi aceste stihiri:


Sfinte Ierarhe Vasile, Duhul Sfânt umbrindu-te, te-ai făcut grăitor de cele dumnezeieşti, iar acum ne
călăuzeşti pe noi la limanurile Vieţii.

Uşile pocăinţei deschide-mi fericite, cu cheia rugăciunilor tale şi soleşte-mi iertare de la Împăratul slavei,
îngrădindu-mă cu sabia gândurilor smerite, ca pe un ostaş al lui Hristos. 

Sedealna
glas 2, podobie: Ceea ce esti rugatoare calda...
Valurile patimilor mele le potoleşte cu solirea ta cea grabnică şi mă scoate din adâncul păcatului celui
cumplit.

Cântarea a IV-a

,, Sfatul cel neurmat şi dumnezeiesc al întrupării Tale celei de sus, celei din Fecioară, proorocul Avacum
socotindu-l a strigat: Slavă puterii Tale, Doamne ! ”.
Stih: Sfinte Ierarhe Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Cetele monahilor pe tine te au turn de întărire, iar preoţii te ştiu cetate neclintită a daruli dumnezeiesc, cu
care luminează şi cetatea inimilor noastre, a celor ce te cinstim pe tine.

Stih: Sfinte Ierarhe Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ruşinează pe cei ce se scoală asupra mea cu răutate şi în locul tulburării patimilor dăruieşte-mi pacea lui
Hristos, ca să te cinstesc pe tine totdeauna cu credinţă.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Stâlp neclintit al Treimii învăluit de lumină pe tine toţi te ştim, iar acum sprijineşte gândurile noastre pe
piatra mărturisirii Adevărului.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Maica Luminii, în ceasul sfârşitului meu să-mi fi aproape, alungând întunericul asupririi diavoleşti şi
gătindu-mă mai înainte cu podoabele cele mântuitoare ale faptelor pocăinţei.

Cântarea a V-a

,, Negura sufletului meu, Mântuitorule, risipeşte-o cu lumina poruncilor Tale şi mă luminează ca un singur
Împărat al păcii ”.

Stih: Sfinte Ierarhe Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Biserica frumos se împodobeşte cu nevoinţele şi cu minunile tale, iar noi cu podoabele cuvintelor tale ne
luminăm biserica inimii.

Stih: Sfinte Ierarhe Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca o albină înţelegătoare ai adunat din florile cugetărilor dumnezeieşti cuvinte spre întărirea Bisericii, pe
care o păzeşte şi acum cu rugăciunea ta.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Biserica lui Hristos grăieşte către tine cuvânt de mulţumire, împletindu-ţi cununi de laude, spre slava
Ziditorului.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Stând cu îndrăzneală înaintea Fiului şi Dumnezeului Tău, cere cu stăruinţă iertarea păcatelor noastre şi ne
soleşte intrarea în cămara cea de nuntă a Mirelui doririlor cereşti cu feciorele cele înţelepte.

Cântarea a VI-a

Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul şi Lui voi spune mâhnirile mele; că sufletul meu s-a umplut de
răutăţi şi viaţa mea s-a apropiat de iad. Dar ca Iona mă rog: Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă.
Stih: Sfinte Ierarhe Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe scaunul arhieriei ai fost aşezat de înţelepciunea dumnezeiască, iar acum scaunele inimilor le
împodobeşti cu gândurile Cuvântului.

Stih: Sfinte Ierarhe Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Opreşte valurile ispitelor năpustite asupra mea şi cu pacea lui Hristos mă îngrădeşte, ca să trec netulburat
marea acestei vieţi.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Logodindu-ţi ţie fecioria neprihănită, în cămara lui Hristos te-ai desfătat de cugetări dumnezeieşti, iar
acum adormi patimile noastre cu rugăciunea ta.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Lumea se bucură luând izbăvire prin rugăciunile Tale, Fericită, şi toţi Te cinstim cu credinţă, întru Tine
punându-ne toată nădejdea mântuirii noastre. Scoate-ne din stricăciunea patimilor şi haina sufletului
nostru dă-ne să o curăţim cu lacrimile pocăinţei.

Apoi aceste stihiri:

Cu marele Ilie te-ai asemănat întru râvnă şi cu Moise întru înălţimea cugetării dumnezeieşti, iar acum fiind
umbrit de darul Duhului ceri cu stăruinţă mântuire sufletelor noastre.
Preacurată, care, prin cuvant, negrait ai nascut pe Cuvantul in zilele cele mai de apoi, roaga-te Lui, ca
una ce ai indraznire de Maica.

Condacul
glas 2, podobie : Cu sangiurile tale...
Fericite Ierarhe Vasile, cu sabia rugăciunii ai tăiat toate legăturile patimilor şi minte luminată de Duhul a
Bisericii lui Hristos fiind, taina iubirii Tatălui descoperi minţilor celor mai neputincioase spre slava Treimii.

Prochimenul, glas 4:
Cinstită este înaintea Domnului moartea cuviosului Său.
Stih: Fericit barbatul cel ce se teme de Domnul...

Evanghelia dupa Matei:

Zis-a Domnul ucenicilor Sai: Toate Mi-au fost date de ca¬tre Tatal Meu si nimeni nu cu¬noaste pe Fiul,
decat numai Tatal, nici pe Tatal nu-L cunoaste nimeni, decat numai Fiul si cel caruia va voi Fiul sa-i
desopere. Luati jugul Meu asupra voastra si invatati-va de la Mine, ca sunt bland si smerit cu inima, si
veti gasi odihna sufletelor voastre caci jugul Meu e bun si povara Mea e usoara.

Stih: Miluieste-ma, Dumnezeule...


Slava... glas 2:
Pentru rugăciunile Ierarhului Tău, Milostive, curaţeşte mulţimea greşelilor noastre.

Si acum...
Pentru rugaciunile Nascatoarei de Dumnezeu, Milostive, curateste multimea gresalelor noastre.

Stihira, glas 6 (forma glasului 2), podobie: "Toata nadejdea..."


Stih: Miluieste-ne, Dumnezeule, dupa mare mila Ta si dupa multimea indurarilor Tale curateste
faradelegile noastre.
Ca un soare ai strălucit cu minunile în tot pământul, căci cu milostivirea te-ai asemănat Părintelui ceresc,
prin slujirea fără prihană Arhiereului Celui Mare, iar prin curăţia desăvârşită a inimii ai odihnit întru Tine
pe Mângâietorul Duhul, Cel Ce cu multe daruri de cântări împodobea cămara inimii tale.
Mantuieste, Dumnezeule, poporul Tau si binecuvinteaza mostenirea Ta, cerceteaza lumea Ta cu mila si cu
indurari, inalta fruntea crestinilor ortodocsi si trimite peste noi milele Tale cele bogate; pentru rugaciunile
Preacuratei Stapanei noastre Nascatoarei de Dumnezeu si pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei si
de viata facatoarei Cruci; cu ocrotirile cinstitelor, cerestilor netrupesti Puteri; pentru rugaciunile cinstitului,
maritului Prooroc, Inaintemergatorului si Botezatorului Ioan; ale Sfintilor, maritilor si intru tot laudatilor
Apostoli; ale tuturor sfintilor sfintitilor ierarhi; ale sfintilor, maritilor si bunilor biruitori mucenici; ale
preacuviosilor si de Dumnezeu purtatorilor Parintilor nostri, ale Sfintilor (N), a caror pomenire o savarsim,
ale Sfântului Ierarh Vasile, ale sfintilor si dreptilor dumnezeiesti Parinti Ioachim si Ana si pentru ale
tuturor sfintilor; rugamu-ne, Mult-milostive Doamne, auzi-ne pe noi pacatosii, care ne rugam Tie, si ne
miluieste pe noi.
Strana: Doamne, miluieste (de 12 ori).

Cântarea a VII-a

Chipului celui de aur neînchinându-se tinerii lui Avraam, s-au lămurit ca aurul în topitoare; că, în cuptorul
cel de foc, ca într-o cămară luminată, dănţuiau, cântând: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri !
”.

Stih: Sfinte Ierarhe Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Duhurile rele le alungi cu suflarea rugăciunii tale şi pe toţi ne povăţuieşti la limanul pocăinţei.

Stih: Sfinte Ierarhe Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ruşinat-ai prin cuvânt pe ereticii cei neclintiţi în răutate, iar acum alungă din Biserica lui Hristos toate
neghinele ereziilor.
Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Flacără a Duhului ce se înalţă la tronul Treimii te-ai arătat, iar acum cu focul rugăciunilor tale arzi materia
gândurilor noastre celor rele.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Lauda fecioriei eşti şi podoaba lumii îngereşti, povăţuind şi luminând pe toţi pe calea mântuirii. De piatra
rugăciunii Tale zdrobeşte pruncii gândurilor rele care tulbură inima mea şi plânsul cel lin al pocăinţei îmi
dăruieşte spre întoarcere din robia morţii sufleteşti.
Cântarea a VIII-a

În văpaie de foc stau Ţie înainte heruvimii şi serafimii, Doamne, şi toată zidirea cântare frumoasă cântă
Ţie: Lăudaţi-L, binecuvântaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii !

Stih: Sfinte Ierarhe Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cer înţelegător te-a arătat pe tine Hristos, împodobit cu stele de gânduri dumnezeieşti, cu care risipeşte
întunericul minţilor noastre.

Stih: Sfinte Ierarhe Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Minte preastrălucită având, înaintea minţilor celor înţelegătoare ale îngerilor stând, aduci jertfa rugăciunii
pentru cei cu minte întunecată de patimi.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

În marea rugăciunii cufundându-te, ai pescuit cu undiţa minţii înţelegerile cele dumnezeieşti ale
Înţelepciunii, iar acum ca şi pe nişte mărgăritare le arunci în adâncul inimilor noastre.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Leagă rănile sufletului meu Preacurată, picurând peste ele untdelemnul milostivirii Tale şi arată-mă mai
râvnitor spre cele dumnezeieşti. Surpă îndrăzneala vrăjmaşilor nevăzuţi şi la limanul păcii mă povăţuieşte.

Cântarea a IX-a

Eva adică, prin păcatul neascultării, blestem înăuntru a adus, iar Tu Fecioară de Dumnezeu Născătoare,
prin odrasla purtării în pântece, lumii binecuvântare ai înflorit; pentru aceasta toţi Te slăvim.

Stih: Sfinte Ierarhe Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Veseleşte gândurile inimii mele celei întristate de năvala patimilor şi mă arată următor al razelor de gând
ale Soarelui dreptăţii.

Stih: Sfinte Ierarhe Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nu pot eu, cel prea puţin priceput întru cuvânt, a-ţi croi văl de laude dumnezeieşti, dar tu mă păzeşte
Sfinte, sub veşmântul arhieresc al rugăciunilor tale.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Ploaie de gânduri dumnezeieşti trimite-mi mie din norii Duhului şi mă curăţeşte de toată spurcăciunea
gândurilor rele.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.


Bucurie Ţie Arhanghelul Ţi-a vestit şi întristarea Evei a fost alungată, iar acum noi, cei aflaţi în mâhnire
din pricina necazurilor alergăm la mijlocirea Ta dătătoare de bucurie.

Apoi : Cuvine-se cu adevarat sa te fericim pe tine Nascatoare de Dumnezeu, cea pururea fericita si prea
nevinovata si Maica Dumnezeului nostru.

Ceea ce esti mai cinstita decat Heruvimii si mai slavita fara de asemanare decat Serafimii, care fara
stricaciune pe Dumnezeu Cuvantul ai nascut, pe tine, cea cu adevarat Nascatoare de Dumnezeu, te
marim.

Apoi aceste stihiri, glas 8, podobie:


"Ceea ce esti mai cinstita...".
Bucură-te, cununa ierarhilor lui Hristos, oglinda frumuseţilor Duhului, acoperământul înţelepciunii celor
nepricepuţi, cu haina rugăciunilor tale acoperă-mă pe mine, cel greu încercat întru ispite.

Săltările patimilor ai veştejit, fiind umbrit de puterea Duhului, iar acum negura patimilor noastre o risipeşti
cu lumina rugăciunilor tale.
Cu înţelepciune ai călăuzit Biserica lui Hristos către adevăr şi ai aflat plata dreptăţii, iar acum în corturile
îngereşti salţi cântând cântarea veseliei.
Spicele gândurilor răutăţii le seceră din inima mea şi învredniceşte-mă Ierarhe, a aduce rod însutit de
mântuire.
Porţile iertării deschide-mi mie, celui ce am alunecat în păcat, şi cu frica lui Dumnezeu îngrădeşte inima
mea neputincioasă.
Stinge focul patimilor mele cu ploaia ruăciunii tale şi îndulceşte inima mea cu mierea înţelegătoare a
cuvintelor Înţelepciunii.
Cetele puterilor netrupeşti, cu Botezătorul, cu Apostolii lui Hristos, cu Sfântul Ierarh Vasile şi cu
Născătoarea de Dumnezeu Maria, faceţi rugăciune ca să ne mântuim.

Sfinte Dumnezeule...Preasfanta Treime...Tatal nostru...

si dupa ecfonis cantam Troparul, glas 4, podobie: Degrab ne intampina...

Se veseleşte Biserica lui Hristos şi saltă avându-te pe tine ca pe un far călăuzitor către limanul Adevărului
şi toţi îţi împletim cununi de cântări ca unui dumnezeiesc ierarh al lui Hristos.
Apoi cantam aceasta stihira glas 2, podobie: "Cand de pe lemn...", vreme în care ne închinăm icoanei
Sfântului:

Ca un ierarh stai înaintea jertfelnicului lui Hristos şi aduci jertfa rugăciunii pentru poporul binecredincios,
pentru care cere pace şi mântuirii, deschizând tuturor porţile iertării Cuvântului.

Stăpână, primeşte rugăciunile robilor Tăi şi ne izbaveşte pe noi de toată nevoia şi necazul.
Toata nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, pazeste-mă sub sfânt acoperământul Tău.