Sunteți pe pagina 1din 3

Probă de evaluare sumativă la limba și literatura română:

,,În lumea necuvântătoarelor ,,


1. Transcrieți textul din manual pag. 189
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2.Răspunde complet la întrebări:


-Unde stătea Fram?
______________________________________________________________________
-De ce suferea Fram?

3. Găsește în text sinonimele pentru cuvintele:


centrul - __________________________________________________________
nemișcat - _________________________________________________________
s-a trezit- __________________________________________________________
jale - ___________________________________________________
pătimește - _________________________________________________
a acoperit- _________________________________________________

4.Selectează din text:


a) un substantiv propriu:_______________________________________________
b) 2 substantive comune,nr.plural:________________________________________
c) 2 verbe la timpul trecut:_____________________________________________
d) 2 adjective caracteristice ursului:_______________________________________

5. Alcătuiește propoziții despre Fram conform schemei:


a) S + Ps. + P + Ps.
____________________________________________________________________
b) P + S + Ps. + Ps.
____________________________________________________________________
c) Ps. + S + P + Ps.
____________________________________________________________________

6. Scrie întrebările deasupra cuvintelor. Subliniază părțile principale de


propoziție:

Fram stătea neclintit în arenă.

Ursul și-a astupat ochii cu labele.


7. Alcătuiește câte un enunț în care cuvântul roșii să fie:
a) substantiv:__________________________________________________
_________________________________________________
b) adjectiv:___________________________________________________
___________________________________________________

8.Realizează diamantul cuvântului:


urs

9. Descrie VEVERIȚA în 5 propoziţii, utilizând expresii plastice.


(ținând cont de cele trei părți ale unui text/compunere)
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________