Sunteți pe pagina 1din 28

PROIECT

Bazele contabilității

Stepanchevici Mihaela
FSEAP,Finanțe și Bănci,anul I

Conferențiar univ.dr. Claudia Grigoraș-Ichim

2020
I. Tema Nr.1
Să se întocmească 5 bilanţuri iniţiale care să cuprindă 20-25 elemente în activ şi 15-20 elemente în
pasiv, astfel: 2 exemplare pentru societăţi comerciale cu profil producţie de bunuri, 2 exemplare pentru
societăţi comerciale cu profil comerţ en-gros şi un exemplar pentru o societate cu profil prestare de servicii.

1. Bilanţ iniţial pentru societăţi comerciale cu profil producţie de bunuri

SC „Prima-Lux” SRL
Profil-Fabricare de mobilier
Bilanț inițial
Activ Pasiv
Nr.crt Simbol Denumirea Suma Nr.cr Simbol Denumirea Suma
. t
1 201 Cheltuieli de constituire 2.000 1 1011 Capital social nevărsat 40.000
2 203 Cheltuieli de dezvoltare 5.000 2 1012 Capital social vărsat 1.037.100
3 205 Brevete,licențe,mărci de 1.200 3 1061 Rezerve legale 20.000
fabrică
4 212 Construcții 408.000 4 1511 Provizioane pentru litigii 2.000
5 2131 Echipamente tehnologice 1.005.900 5 161 Împrumuturi din emisiune 20.000
de obligațiuni
6 231 Imobilizări corporale în 37.000 6 1621 Credit bancar pe termen 880.000
curs de execuție lung
7 2133 Mijloace de transport 590.000 7 2801 Amortizarea cheltuielilor 200
de constituire
8 267 Creanțe 20.000 8 2812 Amortizarea construcțiilor 81.600
9 301 Materie primă 60.500 9 2813 Amortizarea instalațiilor 319.180
tehnice,utilajelelor și
mijloacelor de transport
10 302 Materiale consumabile 22.000 10 401 Furnizori 45.000
11 303 Materiale de natura 44.000 11 404 Furnizori de imobilizări 53.000
obiectelor de inventar
12 321 Materii prime în curs de 20.000 12 421 Salarii datorate 12.300
aprovizionare
13 331 Produse în curs de execuție 15.000 13 431 Asigurări sociale 2.200
14 341 Semifabricate 51.000 14 441 Impozit pe venit 20.200
15 345 Produse finite 107.000 15 472 Venituri înregistrate în 22.000
avans
16 346 Produse reziduale 6.000
17 351 Materii aflate la terți spre 10.000
prelucrare
18 4111 Clienți 34.000
19 456 Decontări cu asociații 40.000
privind capitalul
20 5121 Conturi la bancă în lei 64.000
21 5311 Casa în lei 12.000
TOTAL ACTIV 2.554.600 = TOTAL PASIV 2.554.600

1
SC „Vivario” SRL
Profil-Fabricare de mezeluri

Bilanț inițial
Activ Pasiv
Nr.crt Simbol Denumirea Suma Nr.cr Simbol Denumirea Suma
. t
1 201 Cheltuieli de constituire 4.000 1 1012 Capital social vărsat 231.320
2 203 Cheltuieli de dezvoltare 2.000 2 1061 Rezerve legale 12.000
3 205 Brevete,licențe,mărci de 2.400 3 1511 Provizioane pentru litigii 2.000
fabrică
4 212 Construcții 104.000 4 161 Împrumuturi din emisiune 20.000
de obligațiuni
5 2131 Echipamente tehnologice 91.900 5 1621 Credit bancar pe termen 42.000
lung
6 231 Imobilizări corporale în 22.000 6 2801 Amortizarea cheltuielilor 200
curs de execuție de constituire
7 261 Acțiuni deținute la entități 15.000 7 2812 Amortizarea construcțiilor 20.800
afiliate
8 267 Creanțe 20.000 8 2813 Amortizarea instalațiilor 18.380
tehnice,utilajelelor și
mijloacelor de transport
9 301 Materie primă 10.500 9 401 Furnizori 21.200
10 302 Materiale consumabile 2.000 10 404 Furnizori de imobilizări 51.000
11 303 Materiale de natura 16.000 11 419 Clienți-creditori
obiectelor de inventar
12 321 Materii prime în curs de 24.000 12 421 Salarii datorate 12.300
aprovizionare
13 331 Produse în curs de execuție 8.000 13 431 Asigurări sociale 2.200
14 341 Semifabricate 10.000 14 446 Alte impozite și taxe 20.200
15 345 Produse finite 24.000 15 472 Venituri înregistrate în 22.000
avans
16 381 Ambalaje 6.000
17 4111 Clienți 41.000
18 5121 Conturi la bancă în lei 64.000
19 5311 Casa în lei 6.500
20 541 Acreditive 2.300
TOTAL ACTIV 475.600 = TOTAL PASIV 475.600

2
2. Bilanţ iniţial pentru societăţi comerciale cu profil comerţ en-gross

SC „Lirax-Invest” SRL
Profil-Comercializare de mărfuri

Bilanț inițial
Activ Pasiv
Nr.crt Simbol Denumirea Suma Nr.cr Simbol Denumirea Suma
. t
1 201 Cheltuieli de constituire 1.000 1 1012 Capital social vărsat 90.670
2 203 Cheltuieli de dezvoltare 500 2 1061 Rezerve legale 12.000
3 205 Brevete,licențe,mărci de 250 3 1511 Provizioane pentru litigii 2.000
fabrică
4 212 Construcții 52.000 4 161 Împrumuturi din emisiune 20.000
de obligațiuni
5 2131 Echipamente tehnologice 16.900 5 1621 Credit bancar pe termen 42.000
lung
6 214 Mobilier, aparatură 14.500 6 2801 Amortizarea cheltuielilor 200
birotică, echipamente de de constituire
protecţie a valorilor umane
şi materiale şi alte active
corporale
7 261 Acțiuni deținute la entități 15.000 7 2812 Amortizarea construcțiilor 10.400
afiliate
8 267 Creanțe 20.000 8 2813 Amortizarea instalațiilor 3.380
tehnice,utilajelelor și
mijloacelor de transport
9 302 Materiale consumabile 2.000 9 401 Furnizori 21.200
10 303 Materiale de natura 10.000 10 403 Efecte de plătit 2.300
obiectelor de inventar
11 357 Mărfuri aflate la terţi 800 11 419 Clienți-creditori 2.000
12 371 Mărfuri 21.000 12 421 Salarii datorate 15.600
13 381 Ambalaje 6.000 13 431 Asigurări sociale 1.200
14 409 Furnizori - debitori 2.200 14 444 Impozit pe venituri de 800
natura salariilor
15 4111 Clienți 17.000 15 446 Alte impozite și taxe 9.200
16 418 Clienţi - facturi de întocmit 5.500 16 472 Venituri înregistrate în 2.000
avans
17 425 Avansuri acordate 1.400
personalului
18 471 Cheltuieli înregistrate în 3.800
avans
19 511 Valori de încasat 1.600
20 5121 Conturi la bancă în lei 34.000
21 5311 Casa în lei 9.500

3
TOTAL ACTIV 234.950 = TOTAL PASIV 234.950

SC „Black Star” SA
Profil-Comercializare de mărfuri

Bilanț inițial
Activ Pasiv
Nr.crt Simbol Denumirea Suma Nr.cr Simbol Denumirea Suma
. t
1 201 Cheltuieli de constituire 2.300 1 1011 Capital subscris nevărsat 10.000
2 203 Cheltuieli de dezvoltare 250 2 1012 Capital social vărsat 130.560
3 205 Brevete,licențe,mărci de 600 3 1061 Rezerve legale 10.000
fabrică
4 212 Construcții 106.000 4 1511 Provizioane pentru litigii 1.000
5 2131 Echipamente tehnologice 12.200 5 161 Împrumuturi din emisiune 16.000
de obligațiuni
6 214 Mobilier, aparatură 41.000 6 1621 Credit bancar pe termen 60.000
birotică, echipamente de lung
protecţie a valorilor umane
şi materiale şi alte active
corporale
7 231 Imobilizări corporale în 6.000 7 2801 Amortizarea cheltuielilor 450
curs de execuţie de constituire
8 267 Creanțe 2.000 8 2812 Amortizarea construcțiilor 21.200
9 302 Materiale consumabile 5.600 9 2813 Amortizarea instalațiilor 2.440
tehnice,utilajelelor și
mijloacelor de transport
10 303 Materiale de natura 8.000 10 401 Furnizori 11.200
obiectelor de inventar
11 357 Mărfuri aflate la terţi 2.900 11 403 Efecte de plătit 1.200
12 371 Mărfuri 26.800 12 419 Clienți-creditori 4.400
13 381 Ambalaje 8.000 13 421 Salarii datorate 6.500
14 409 Furnizori - debitori 4.200 14 431 Asigurări sociale 800
15 4111 Clienți 21.000 15 444 Impozit pe venituri de 1.700
natura salariilor
16 418 Clienţi - facturi de întocmit 3.500 16 446 Alte impozite și taxe 4.100
17 425 Avansuri acordate 2.000 17 472 Venituri înregistrate în 1.000
personalului avans
18 456 Decontări cu acţionarii 10.000 18 5191 Credite bancare pe termen 18.500
(asociaţii) privind capitalul scurt
19 471 Cheltuieli înregistrate în 1.200
avans
20 511 Valori de încasat 1.000
21 5121 Conturi la bancă în lei 26.000
22 5311 Casa în lei 10.500
TOTAL ACTIV 301.050 = TOTAL PASIV 301.050

4
3. Bilanţ iniţial pentru societate comercială cu profil prestare de servicii

SC „Rio” SRL
Profil-Prestare de servicii de cleaning

Bilanț inițial
Activ Pasiv
Nr.crt Simbol Denumirea Suma Nr.cr Simbol Denumirea Suma
. t
1 201 Cheltuieli de constituire 1.200 1 1012 Capital social vărsat 148.560
2 203 Cheltuieli de dezvoltare 500 2 1061 Rezerve legale 10.000
3 205 Brevete,licențe,mărci de 200 3 105 Rezerve din reevaluare 4.500
fabrică
4 208 Alte imobilizări 2.000 4 1511 Provizioane pentru litigii 2.000
necorporale
5 212 Construcții 35.000 5 161 Împrumuturi din emisiune 13.000
de obligațiuni
6 2131 Echipamente tehnologice 25.200 6 1621 Credit bancar pe termen 59.000
lung
7 214 Mobilier, aparatură 60.000 7 2812 Amortizarea construcțiilor 7.000
birotică, echipamente de
protecţie a valorilor umane
şi materiale şi alte active
corporale
8 211 Terenuri şi amenajări de 1.000 8 2813 Amortizarea instalațiilor 5.040
terenuri tehnice,utilajelelor și
mijloacelor de transport
9 231 Imobilizări corporale în 9.000 9 403 Efecte de plătit 11.200
curs de execuţie
10 302 Materiale consumabile 2.600 10 419 Clienți-creditori 16.000
11 303 Materiale de natura 2.000 11 421 Salarii datorate 10.500
obiectelor de inventar
12 332 Servicii în curs de execuţie 32.000 12 431 Asigurări sociale 1.900
13 4111 Clienți 16.000 13 444 Impozit pe venituri de 5.700
natura salariilor
14 418 Clienţi - facturi de întocmit 45.500 14 446 Alte impozite și taxe 2.100
15 425 Avansuri acordate 1.600 15 472 Venituri înregistrate în 11.000
personalului avans
16 471 Cheltuieli înregistrate în 12.200 16 5191 Credite bancare pe termen 19.000
avans scurt
17 511 Valori de încasat 5.500
18 5121 Conturi la bancă în lei 13.000
19 5124 Conturi la bancă în valută 50.000
20 5311 Casa în lei 12.000
TOTAL ACTIV 326.500 = TOTAL PASIV 326.500

5
II. Tema Nr.2
Se va întocmi un bilanţ iniţial cu 10-15 elemente în activ şi 10-15 elemente în pasiv, se vor enunţa 8
operaţiuni economico-financiare care să corespundă celor 8 egalităţi bilanţiere care vor fi reflectate printr-o
succesiune de bilanţuri.

Bilanț inițial
Activ Pasiv
Nr.crt Simbo Denumirea Suma Nr.crt Simbo Denumirea Suma
. l l
1 201 Cheltuieli de constituire 1.000 1 1012 Capital social vărsat 44.870
2 205 Brevete,licențe,mărci de 250 2 1061 Rezerve legale 12.000
fabrică
3 212 Construcții 52.000 3 1511 Provizioane pentru 2.000
litigii
4 2131 Echipamente 16.900 4 161 Împrumuturi din 20.000
tehnologice emisiune de obligațiuni
5 214 Mobilier, aparatură 14.500 5 1621 Credit bancar pe termen 42.000
birotică, echipamente de lung
protecţie a valorilor
umane şi materiale şi
alte active corporale
6 302 Materiale consumabile 2.000 6 2801 Amortizarea 200
cheltuielilor de
constituire
7 303 Materiale de natura 10.000 7 2812 Amortizarea 10.400
obiectelor de inventar construcțiilor
8 357 Mărfuri aflate la terţi 800 8 2813 Amortizarea 3.380
instalațiilor
tehnice,utilajelelor și
mijloacelor de transport
9 371 Mărfuri 21.000 9 401 Furnizori 21.200
10 381 Ambalaje 6.000 10 403 Efecte de plătit 2.300
11 4111 Clienți 17.000 11 421 Salarii datorate 15.600
13 425 Avansuri acordate 1.400 12 426 Drepturi de personal 2.000
personalului neridicate
14 511 Valori de încasat 1.600 13 444 Impozit pe venituri de 800
natura salariilor
15 5121 Conturi la bancă în lei 34.000 14 462 Creditori diverși 9.200
16 5311 Casa în lei 9.500 15 472 Venituri înregistrate în 2.000

6
avans
TOTAL ACTIV 187.950 = TOTAL PASIV 187.950

Operaţiunea economică nr. 1

Se depun în contul bancar 2.000 RON din casă.


Analiza operaţiunii. În urma acestei operaţiuni economice singulare sporeşte
elementul de activ ”Conturi la bancă în lei” cu 2.000 RON, concomitent cu reducerea
elementului de activ ” Casa în lei” cu 2.000 RON (Bilanţul nr. 1).
Activ Bilanțul nr.1 Pasiv
Nr.crt Simbo Denumirea Suma Nr.cr Simbo Denumirea Suma
. l t l
1 201 Cheltuieli de constituire 1.000 1 1012 Capital social vărsat 44.870
2 205 Brevete,licențe,mărci de 250 2 1061 Rezerve legale 12.000
fabrică
3 212 Construcții 52.000 3 1511 Provizioane pentru 2.000
litigii
4 2131 Echipamente 16.900 4 161 Împrumuturi din 20.000
tehnologice emisiune de obligațiuni
5 214 Mobilier, aparatură 14.500 5 1621 Credite bancare pe 42.000
birotică, echipamente de termen lung
protecţie a valorilor
umane şi materiale şi
alte active corporale
6 302 Materiale consumabile 2.000 6 2801 Amortizarea 200
cheltuielilor de
constituire
7 303 Materiale de natura 10.000 7 2812 Amortizarea 10.400
obiectelor de inventar construcțiilor
8 357 Mărfuri aflate la terţi 800 8 2813 Amortizarea 3.380
instalațiilor
tehnice,utilajelelor și
mijloacelor de transport
9 371 Mărfuri 21.000 9 401 Furnizori 21.200
10 381 Ambalaje 6.000 10 403 Efecte de plătit 2.300
11 4111 Clienți 17.000 11 421 Salarii datorate 15.600
13 425 Avansuri acordate 1.400 12 426 Drepturi de personal 2.000
personalului neridicate
14 511 Valori de încasat 1.600 13 444 Impozit pe venituri de 800
natura salariilor
15 5121 Conturi la bancă în lei 36.000 14 462 Creditori diverși 9.200
(34.000+2.000)
16 5311 Casa în lei 7.500 15 472 Venituri înregistrate în 2.000
7
(9.500-2.000) avans
TOTAL ACTIV 187.950 = TOTAL PASIV 187.950

187.950+2000-2000=187.950
A+x-x=P

Operaţiunea economică nr. 2


La sfârşitul lunii se consemnează salarii neridicate în valoare de de 1.000 RON.
Analiza operaţiunii. În urma acestei operaţiuni economice singulare sporeşte elementul de pasiv
”Drepturi de personal neridicate” cu 1.000 RON, concomitent cu reducerea elementului de pasiv ”Personal -
salarii datorate” cu 1.000 RON (Bilanţul nr. 2).
Activ Bilanțul nr.2 Pasiv
Nr.crt Simbo Denumirea Suma Nr.cr Simbo Denumirea Suma
. l t l
1 201 Cheltuieli de constituire 1.000 1 1012 Capital social vărsat 44.870
2 205 Brevete,licențe,mărci de 250 2 1061 Rezerve legale 12.000
fabrică
3 212 Construcții 52.000 3 1511 Provizioane pentru 2.000
litigii
4 2131 Echipamente 16.900 4 161 Împrumuturi din 20.000
tehnologice emisiune de obligațiuni
5 214 Mobilier, aparatură 14.500 5 1621 Credite bancare pe 42.000
birotică, echipamente de termen lung
protecţie a valorilor
umane şi materiale şi
alte active corporale
6 302 Materiale consumabile 2.000 6 2801 Amortizarea 200
cheltuielilor de
constituire
7 303 Materiale de natura 10.000 7 2812 Amortizarea 10.400
obiectelor de inventar construcțiilor
8 357 Mărfuri aflate la terţi 800 8 2813 Amortizarea 3.380
instalațiilor
tehnice,utilajelelor și
mijloacelor de transport
9 371 Mărfuri 21.000 9 401 Furnizori 21.200
10 381 Ambalaje 6.000 10 403 Efecte de plătit 2.300
11 4111 Clienți 17.000 11 421 Salarii datorate 14.600
(15.600-1.000)
13 425 Avansuri acordate 1.400 12 426 Drepturi de personal 3.000
personalului neridicate
(2.000+1.000)
14 511 Valori de încasat 1.600 13 444 Impozit pe venituri de 800
natura salariilor
15 5121 Conturi la bancă în lei 36.000 14 462 Creditori diverși 9.200

8
16 5311 Casa în lei 7.500 15 472 Venituri înregistrate în 2.000
avans
TOTAL ACTIV 187.950 = TOTAL PASIV 187.950

187.950=187.950+2000-2000
A =P+x-x

Operaţiunea economică nr. 3


Se înregistrează încasarea unei sume în urma omiterii de obligațiuni în valoare de 500 RON.
Analiza operaţiunii. În urma acestei operaţiuni economice singulare sporeşte elementul de activ
”Conturi la bănci în lei” cu 500 RON, concomitent cu creşterea elementului de pasiv ”Împrumuturi din
emisiune de obligațiuni” cu 800 RON (Bilanţul nr. 3).
Activ Bilanțul nr.3 Pasiv
Nr.crt Simbo Denumirea Suma Nr.cr Simbo Denumirea Suma
. l t l
1 201 Cheltuieli de constituire 1.000 1 1012 Capital social vărsat 44.870
2 205 Brevete,licențe,mărci de 250 2 1061 Rezerve legale 12.000
fabrică
3 212 Construcții 52.000 3 1511 Provizioane pentru 2.000
litigii
4 2131 Echipamente 16.900 4 161 Împrumuturi din 20.500
tehnologice emisiune de obligațiuni
(20.000+500)
5 214 Mobilier, aparatură 14.500 5 1621 Credite bancare pe 42.000
birotică, echipamente de termen lung
protecţie a valorilor
umane şi materiale şi
alte active corporale
6 302 Materiale consumabile 2.000 6 2801 Amortizarea 200
cheltuielilor de
constituire
7 303 Materiale de natura 10.000 7 2812 Amortizarea 10.400
obiectelor de inventar construcțiilor
8 357 Mărfuri aflate la terţi 800 8 2813 Amortizarea 3.380
instalațiilor
tehnice,utilajelelor și
mijloacelor de transport
9 371 Mărfuri 21.000 9 401 Furnizori 21.200
10 381 Ambalaje 6.000 10 403 Efecte de plătit 2.300
11 4111 Clienți 17.000 11 421 Salarii datorate 14.600
13 425 Avansuri acordate 1.400 12 426 Drepturi de personal 3.000
personalului neridicate
14 511 Valori de încasat 1.600 13 444 Impozit pe venituri de 800
natura salariilor
15 5121 Conturi la bancă în lei 36.500 14 462 Creditori diverși 9.200
(36.000+500)
9
16 5311 Casa în lei 7.500 15 472 Venituri înregistrate în 2.000
avans
TOTAL ACTIV 188.450 = TOTAL PASIV 188.450

187.950+500=187.950+500
A+x =P+x

Operaţiunea economică nr. 4


Conform statutului de plată, se înregistrează plata datoriei faţă de furnizori în valoare de 3.000 RON.
Analiza operaţiunii. În urma acestei operaţiuni economice singulare se reduce elementul de activ
”Conturi la bănci” cu 3.000 RON, concomitent cu reducerea elementului de pasiv ”Furnizori” cu 3.000
RON (Bilanţul nr. 4).
Activ Bilanțul nr.4 Pasiv
Nr.crt Simbo Denumirea Suma Nr.cr Simbo Denumirea Suma
. l t l
1 201 Cheltuieli de constituire 1.000 1 1012 Capital social vărsat 44.870
2 205 Brevete,licențe,mărci de 250 2 1061 Rezerve legale 12.000
fabrică
3 212 Construcții 52.000 3 1511 Provizioane pentru 2.000
litigii
4 2131 Echipamente 16.900 4 161 Împrumuturi din 20.500
tehnologice emisiune de obligațiuni
5 214 Mobilier, aparatură 14.500 5 1621 Credite bancare pe 42.000
birotică, echipamente de termen lung
protecţie a valorilor
umane şi materiale şi
alte active corporale
6 302 Materiale consumabile 2.000 6 2801 Amortizarea 200
cheltuielilor de
constituire
7 303 Materiale de natura 10.000 7 2812 Amortizarea 10.400
obiectelor de inventar construcțiilor
8 357 Mărfuri aflate la terţi 800 8 2813 Amortizarea 3.380
instalațiilor
tehnice,utilajelelor și
mijloacelor de transport
9 371 Mărfuri 21.000 9 401 Furnizori 18.200
(21.200-3.000)
10 381 Ambalaje 6.000 10 403 Efecte de plătit 2.300
11 4111 Clienți 17.000 11 421 Salarii datorate 14.600
13 425 Avansuri acordate 1.400 12 426 Drepturi de personal 3.000
personalului neridicate
14 511 Valori de încasat 1.600 13 444 Impozit pe venituri de 800
natura salariilor
15 5121 Conturi la bancă în lei 33.500 14 462 Creditori diverși 9.200
(36.500-3000)
10
16 5311 Casa în lei 7.500 15 472 Venituri înregistrate în 2.000
avans
TOTAL ACTIV 185.450 = TOTAL PASIV 185.450

188.450-3.000=188.450-3.000
A-x =P-x
Operaţiunea economică nr. 5
Conform extrasului de cont se încasează de la un client suma de 3.000 RON, contravaloarea facturii
fiind de 2.500 RON, suma achitată în plus urmând să se crediteze.
Analiza operaţiunii. În urma acestui grup de operaţiuni economice inseparabil sporeşte elementul de
activ ”Conturi la bănci în lei” cu 3.000 RON, se reduce elementul de activ ”Clienţi” cu 2.500 RON,
concomitent cu sporirea elementului de pasiv „Creditori diverși” cu 500 RON (Bilanţul nr. 5).

Activ Bilanțul nr.5 Pasiv


Nr.crt Simbo Denumirea Suma Nr.crt Simbo Denumirea Suma
. l l
1 201 Cheltuieli de constituire 1.000 1 1012 Capital social vărsat 44.870
2 205 Brevete,licențe,mărci de 250 2 1061 Rezerve legale 12.000
fabrică
3 212 Construcții 52.000 3 1511 Provizioane pentru 2.000
litigii
4 2131 Echipamente 16.900 4 161 Împrumuturi din 20.500
tehnologice emisiune de obligațiuni
5 214 Mobilier, aparatură 14.500 5 1621 Credit bancar pe termen 42.000
birotică, echipamente de lung
protecţie a valorilor
umane şi materiale şi
alte active corporale
6 302 Materiale consumabile 2.000 6 2801 Amortizarea 200
cheltuielilor de
constituire
7 303 Materiale de natura 10.000 7 2812 Amortizarea 10.400
obiectelor de inventar construcțiilor
8 357 Mărfuri aflate la terţi 800 8 2813 Amortizarea 3.380
instalațiilor
tehnice,utilajelelor și
mijloacelor de transport
9 371 Mărfuri 21.000 9 401 Furnizori 21.200
10 381 Ambalaje 6.000 10 403 Efecte de plătit 2.300
11 4111 Clienți 14.500 11 421 Salarii datorate 14.600
(17.000-2.500)
13 425 Avansuri acordate 1.400 12 426 Drepturi de personal 3.000
personalului neridicate
14 511 Valori de încasat 1.600 13 444 Impozit pe venituri de 800
natura salariilor
15 5121 Conturi la bancă în lei 36.500 14 462 Creditori diverși 9.700
(33.500+3.000) (9.200+500)
11
16 5311 Casa în lei 7.500 15 472 Venituri înregistrate în 2.000
avans

TOTAL ACTIV 185.950 = TOTAL PASIV 185.950

185.450+3.000-2.500=185.450+500
A+X-x =P+x`
Operaţiunea economică nr. 6
Se încasează suma de 8. 000 RON de la clienți.
Analiza operaţiunii. În urma acestui grup de operaţiuni inseparabil, elementul de activ ”Clienți”
scade cu 8.000 RON, elementul de activ ”Casa în lei” crește cu 4000 RON, concomitent cu scăderea
elementului de pasiv ”Furnizori” cu 4.000 RON (Bilanţul nr. 6).

Activ Bilanțul nr.6 Pasiv


Nr.crt Simbo Denumirea Suma Nr.crt Simbo Denumirea Suma
. l l
1 201 Cheltuieli de constituire 1.000 1 1012 Capital social vărsat 44.870
2 205 Brevete,licențe,mărci de 250 2 1061 Rezerve legale 12.000
fabrică
3 212 Construcții 52.000 3 1511 Provizioane pentru 2.000
litigii
4 2131 Echipamente 16.900 4 161 Împrumuturi din 20.500
tehnologice emisiune de obligațiuni
5 214 Mobilier, aparatură 14.500 5 1621 Credit bancar pe termen 42.000
birotică, echipamente de lung
protecţie a valorilor
umane şi materiale şi
alte active corporale
6 302 Materiale consumabile 2.000 6 2801 Amortizarea 200
cheltuielilor de
constituire
7 303 Materiale de natura 10.000 7 2812 Amortizarea 10.400
obiectelor de inventar construcțiilor
8 357 Mărfuri aflate la terţi 800 8 2813 Amortizarea 3.380
instalațiilor
tehnice,utilajelelor și
mijloacelor de transport
9 371 Mărfuri 21.000 9 401 Furnizori 17.200
(21.200-4.000)
10 381 Ambalaje 6.000 10 403 Efecte de plătit 2.300
11 4111 Clienți 6.500 11 421 Salarii datorate 14.600
(14.500-8.000)
13 425 Avansuri acordate 1.400 12 426 Drepturi de personal 3.000
personalului neridicate
14 511 Valori de încasat 1.600 13 444 Impozit pe venituri de 800
natura salariilor
12
15 5121 Conturi la bancă în lei 36.500 14 462 Creditori diverși 9.200
16 5311 Casa în lei 11.500 15 472 Venituri înregistrate în 2.000
(7.500+4.000) avans
TOTAL ACTIV 181.950 = TOTAL PASIV 181.950

185.950-8.000+4.000=185.950-4.000
A-X+x =P-x`
Operaţiunea economică nr. 7
Se hotărăște mărirea capitalului social .
Analiza operaţiunii. În urma acestui grup de operaţiuni inseparabil, elementul de pasiv ”Capital subscris
nevărsat” sporeşte cu 10.000 RON, elementul de pasiv ”Rezerve legale” se reduce cu 5.000 RON,
concomitent cu sporirea elementului de activ ”Decontări cu acţionarii privind capitalul„ cu 5.000 RON
(Bilanţul nr. 7)
Activ Bilanțul nr.7 Pasiv

Nr.crt Simbo Denumirea Suma Nr.crt Simbo Denumirea Suma


. l l
1 201 Cheltuieli de constituire 1.000 1 1011 Capital subscris 10.000
nevărsat
(0+10.000)
2 205 Brevete,licențe,mărci de 250 2 1012 Capital social vărsat 44.870
fabrică
3 212 Construcții 52.000 3 1061 Rezerve legale 7.000
(12.000-5.000)
4 2131 Echipamente 16.900 4 1511 Provizioane pentru 2.000
tehnologice litigii
5 214 Mobilier, aparatură 14.500 5 161 Împrumuturi din 20.500
birotică, echipamente de emisiune de obligațiuni
protecţie a valorilor
umane şi materiale şi
alte active corporale
6 302 Materiale consumabile 2.000 6 1621 Credit bancar pe termen 42.000
lung
7 303 Materiale de natura 10.000 7 2801 Amortizarea 200
obiectelor de inventar cheltuielilor de
constituire
8 357 Mărfuri aflate la terţi 800 8 2812 Amortizarea 10.400
construcțiilor
9 371 Mărfuri 21.000 9 2813 Amortizarea 3.380
instalațiilor
tehnice,utilajelelor și
mijloacelor de transport
10 381 Ambalaje 6.000 10 401 Furnizori 21.200
11 4111 Clienți 6.500 11 403 Efecte de plătit 2.300
12 425 Avansuri acordate 1.400 12 421 Salarii datorate 14.600
personalului
13 456 Decontări cu asociații 5.000 13 426 Drepturi de personal 3.000

13
privind capitalul neridicate
(0+5.000)
14 511 Valori de încasat 1.600 14 444 Impozit pe venituri de 800
natura salariilor
15 5121 Conturi la bancă în lei 36.500 15 462 Creditori diverși 9.200
16 5311 Casa în lei 11.500 16 472 Venituri înregistrate în 2.000
avans
TOTAL ACTIV 186.950 = TOTAL PASIV 186.950
181.950+5.000=181.950+10.000-5.000
A+X =P+x-x`
Operaţiunea economică nr. 8
Se plătesc salarii în suma de 5.500 RON
Analiza operaţiunii. În urma acestui grup de operaţiuni inseparabil, elementul de pasiv ”Salarii
datorate” se reduce cu 5.500 RON, elementul de pasiv „Impozit pe venituri de natura salariilor ” creşte cu
500 RON, concomitent cu reducerea elementului de activ „Conturi la bancă în lei” cu 5.000 RON (Bilanţul
nr. 8).

Activ Bilanțul nr.8 Pasiv


Nr.crt Simbo Denumirea Suma Nr.crt Simbo Denumirea Suma
. l l
1 201 Cheltuieli de constituire 1.000 1 1011 Capital subscris 10.000
nevărsat
2 205 Brevete,licențe,mărci de 250 2 1012 Capital social vărsat 44.870
fabrică
3 212 Construcții 52.000 3 1061 Rezerve legale 7.000
4 2131 Echipamente 16.900 4 1511 Provizioane pentru 2.000
tehnologice litigii
5 214 Mobilier, aparatură 14.500 5 161 Împrumuturi din 20.500
birotică, echipamente de emisiune de obligațiuni
protecţie a valorilor
umane şi materiale şi
alte active corporale
6 302 Materiale consumabile 2.000 6 1621 Credit bancar pe termen 42.000
lung
7 303 Materiale de natura 10.000 7 2801 Amortizarea 200
obiectelor de inventar cheltuielilor de
constituire
8 357 Mărfuri aflate la terţi 800 8 2812 Amortizarea 10.400
construcțiilor
9 371 Mărfuri 21.000 9 2813 Amortizarea 3.380
instalațiilor
tehnice,utilajelelor și
mijloacelor de transport
10 381 Ambalaje 6.000 10 401 Furnizori 21.200
11 4111 Clienți 6.500 11 403 Efecte de plătit 2.300
12 425 Avansuri acordate 1.400 12 421 Salarii datorate 9.100
personalului (14.600-5.500)
13 456 Decontări cu asociații 5.000 13 426 Drepturi de personal 3.000
14
privind capitalul neridicate
14 511 Valori de încasat 1.600 14 444 Impozit pe venituri de 1.300
natura salariilor
(800+500)
15 5121 Conturi la bancă în lei 31.500 15 462 Creditori diverși 9.200
(36.500-5000)
16 5311 Casa în lei 11.500 16 472 Venituri înregistrate în 2.000
avans
TOTAL ACTIV 181.950 = TOTAL PASIV 181.950
187.950-5.000=187.950-5.500+500
A-X =P-x+x`

III. Tema Nr.3


Se va întocmi un bilanţ iniţial cu 10-15 elemente în activ şi 10-15 elemente în pasiv, se vor enunţa 8
operaţiuni economico-financiare care să corespundă celor 8 egalităţi contabile, se vor înregistra în Registrul
Jurnal, după care se va întocmi Registrul Cartea Mare pentru toate conturile utilizate.

Nr.crt. Simbol Denumirea Suma Nr.crt Simbol Denumirea Suma


1 201 Cheltuieli de constituire 1.000 1 1012 Capital social vărsat 44.870
2 205 Brevete,licențe,mărci de 250 2 1061 Rezerve legale 12.000
fabrică
3 212 Construcții 52.000 3 1511 Provizioane pentru litigii 2.000
4 2131 Echipamente tehnologice 16.900 4 161 Împrumuturi din emisiune de 20.000
obligațiuni
5 214 Mobilier, aparatură birotică, 14.500 5 1621 Credit bancar pe termen lung 42.000
echipamente de protecţie a
valorilor umane şi materiale
şi alte active corporale
6 302 Materiale consumabile 2.000 6 2801 Amortizarea cheltuielilor de 200
constituire
7 303 Materiale de natura obiectelor 10.000 7 2812 Amortizarea construcțiilor 10.400
de inventar
8 357 Mărfuri aflate la terţi 800 8 2813 Amortizarea instalațiilor 3.380
tehnice,utilajelelor și
mijloacelor de transport
9 371 Mărfuri 21.000 9 401 Furnizori 21.200
10 381 Ambalaje 6.000 10 403 Efecte de plătit 2.300
11 4111 Clienți 17.000 11 421 Salarii datorate 15.600
13 425 Avansuri acordate 1.400 12 426 Drepturi de personal 2.000
personalului neridicate
14 511 Valori de încasat 1.600 13 444 Impozit pe venituri de natura 800
salariilor
15 5121 Conturi la bancă în lei 34.000 14 462 Creditori diverși 9.200
16 5311 Casa în lei 9.500 15 472 Venituri înregistrate în avans 2.000
TOTAL ACTIV 187.950 = TOTAL PASIV 187.950

Operaţiunea economică nr. 1


Se depun în contul bancar 2.000 RON din casă.
Conturi 5121 5311
Caracterul conturilor A A
15
Sensul modificării + -
D C

 Sporirea înregistrată în debitul contului de Activ 5121 ”Conturi la bancă în lei” cu 2.000
RON este egală cu reducerea consemnată în creditul contului de Activ 5311 „Casa în lei” cu
2.000 RON.

+A =-A
+x - x

Operaţiunea economică nr. 2


La sfârşitul lunii se consemnează salarii neridicate în valoare de de 1.000 RON.

Conturi 421 426


Caracterul conturilor P P
Sensul modificării - +
D C

 Reducerea înregistrată în debitul contului de Pasiv 421 ”Personal - salarii datorate” cu 1000
RON este egală cu sporirea consemnată în creditul contului de Pasiv 426 ”Drepturi de
personal neridicate” cu 1000 RON.

+P =-P
+x - x
Operaţiunea economică nr. 3
Se înregistrează încasarea unei sume în urma omiterii de obligațiuni în valoare de 500 RON.

Conturi 5121 161


Caracterul conturilor A P
Sensul modificării + +
D C

 Sporirea înregistrată în debitul contului de Activ 5121 ”Conturi la bănci în lei” cu 500 RON
este egală cu sporirea consemnată în creditul contului de Pasiv 161 „Împrumuturi din
emisiuni de obligațiuni” cu 500 RON.

+A =+P
+x + x
Operaţiunea economică nr. 4
Conform statutului de plată, se înregistrează plata datoriei faţă de furnizori în valoare de 3.000 RON.

Conturi 5121 401


Caracterul conturilor A P
Sensul modificării - -
16
C D

 Reducerea înregistrată în debitul contului de Pasiv 401 ”Furnizori” cu 3.000 RON este egală
cu reducerea consemnată în creditul contului de Activ 5121 ”Conturi la bănci în lei” cu 3.000
RON.

-P =-A
-x - x

Operaţiunea economică nr. 5


Conform extrasului de cont se încasează de la un client suma de 3.000 RON, contravaloarea facturii
fiind de 2.500 RON, suma achitată în plus urmând să se crediteze.

Conturi 4111 5121 462


Caracterul conturilor A A P
Sensul modificării - + +
C D C

 Sporirea înregistrată în debitul contului de Activ 5121 „Conturi la bănci în lei” cu 3.000 RON
este egală cu reducerea consemnată în debitul contului de Activ 4111 „Clienţi” cu 2.500 şi
sporirea de 500 RON consemnată în creditul contului de Pasiv 462 „Creditori diverşi”.

+A=-A
+P
+ X = - x”
+ x’

Operaţiunea economică nr. 6


Se încasează suma de 8. 000 RON de la clienți.

Conturi 4111 5311 401


Caracterul conturilor A A P
Sensul modificării - + -
C D D

 Reducerea înregistrată în debitul contului de Pasiv 4111 „Clienți” cu 8.000 RON şi sporirea
din debitul contului de Activ 5311 „Casa în lei” cu 4000 RON este egală cu reducerea
consemnată în creditul contului de Activ 401 „Furnizori” cu suma de 4000 RON.
+A=-A
-P
+ x’ = - X
- x”

17
Operaţiunea economică nr. 7
Se hotărăşte majorarea capitalului social cu 10.000 RON, şi anume 5.000 RON din rezerve legale şi
5.000 RON ca aport al acţionarilor.

Conturi 456 1011 1061


Caracterul conturilor A P P
Sensul modificării + + -
D C D

 Sporirea înregistrată în debitul contului de Activ 456 „Decontări cu acţionarii (asociaţii)


privind capitalul” cu 5.000 RON şi reducerea din debitul contului de Pasiv 1061 „Rezerve
legale” cu 5.000 RON este egală cu sporirea de 10.000 RON consemnată în creditul contului
de Pasiv 1011 „Capital subscris nevarsat”.

+A=+P
-P
+ x’ = + X
- x”

Operaţiunea economică nr. 8


Se plătesc salarii în suma de 5.000 RON

Conturi 5121 421 444


Caracterul conturilor A P P
Sensul modificării - - +
C D C

 Reducerea înregistrată în debitul contului de Pasiv 421 ”Salarii datorate” cu 5.500 RON este


egală cu reducerea consemnată în creditul contului de Activ 5121 „Conturi la bancă în lei” cu
5.000 RON şi sporirea creditului contului de Pasiv 444 ”Impozit pe venituri de natura
salariilor” cu suma de 500 RON.

-P=-A
+P
- X = - x"
+ x'
Registrul Jurnal
Nr. D C SD SC
crt.
1. % = 891 187.900
201 1.000
205 250
212 52.000
2131 16.900
214 14.500
302 2.000
303 10.000
357 800
371 21.000
18
381 6.000
4111 17.000
425 1.400
511 1.600
5121 34.000
5311 9.500
Înregistrat deschiderea conturilor de Activ
2. 891 = % 187.900
1012 44.870
1061 12.000
1511 2.000
161 20.000
1621 42.000

2801 200
2812 10.400
2813 3.380
401 21.200
403 2.300
421 15.600
426 2.000
444 800
462 9.200
472 2.000
Înregistrat deschiderea conturilor de Pasiv
3. 5121 = 5311 2.000 2.000
Înregistrat depunerea în cont la bancă din casa în lei a 2.000 RON +A =-A

4. 421 = 426 1.000 1.000


Înregistrat salarii neridicate în valoare de de 1000 RON. +P = -P

5. 5121 = 161 500 500


Înregistrat încasarea unei sume din omiterea de obligațiuni în valoare +A =+P
de 500 RON.
6 401 = 5121 3.000 3.000
Înregistrat plata datoriei faţă de furnizori în valoare de 3.000 RON. -P =-A

7. 5121 = % 3.000
4111 2.500
462 500
Înregistrat încasarea de la un client a sumei de 3.000 RON, +A=-A
contravaloarea facturii fiind de 2.500 RON, suma achitată în plus +P
urmând a se credita.
8. % = 4111 8.000
401 4.000
5311 4.000
Înregistrat încasarea sumei de 8.000 RON de la clienți,plata - P = - A
unei facturi de 4.000 RON furnizorilor și depunerea restului 4.000 -A
RON în casă.
j9. % = 1011 10.000
456 5.000
1061 5.000
Înregistrat majorarea capitalului social cu 10.000 RON, şi anume + A = + P
5.000 RON din rezerve legale şi 5.000 RON ca aport al acţionarilor. -P

10. 421 = % 5.500


5121 5.000
444 500
19
Înregistrat plata salariilor în valoare de 5.000 RON -P=-A
+P

TOTAL RULAJE 32.500 32.500

Registrul Cartea Mare

D 1011 C D 1012 C
0 Sic 44.870 Sic

Rd 0 10.000 (Op. 9) Rc Rd 0 0 Rc

Tsd 0 10.000 Tsc Tsd 0 44.870 Tsc

Sfc 10.000 Sfc 44.870

D 1061 C D 1511 C
7.000 Sic 2.000 Sic

Rd (Op. 9) 5.000 0 Rc Rd 0 0 Rc

Tsd 0 2.000 Tsc Tsd 0 2.000 Tsc

Sfc 2.000 Sfc 2.000

D 161 C D 1621 C
20.000 Sic Sid 42.000 Sic

Rd 0 500(op.5) Rc Rd 0 0 Rc

Tsd 0 20.500 Tsc Tsd 0 42.000 Tsc

Sfc 20.500 Sfc 42.000

D 201 C D 205 C
Sid 1.000 Sid 250

Rd 0 0 Rc Rd 0 0 Rc

Tsd 1.000 0 Tsc Tsd 250 0 Tsc

1.000 Sfd 250 Sfd

D 212 C D 2131 C

20
Sid 52.000 Sid 16.900

Rd 0 0 Rc Rd 0 0 Rc

Tsd 52.000 0 Tsc Tsd 16.900 0 Tsc

0 52.000 Sfd 16.900 Sfd

D 214 C D 2801 C
Sid 14.500 200 Sic

Rd 0 0 Rc Rd 0 0 Rc

Tsd 14.500 0 Tsc Tsd 0 200 Tsc

14.500 Sfd Sfc 200

D 2812 C D 2813 C
10.400 3.380 Sic

Rd 0 0 Rc Rd 0 0 Rc

Tsd 0 10.400 Tsc Tsd 0 3.380 Tsc

Sfc 10.400 Sfc 3.380

D 302 C D 303 C
Sid 2.000 c 10.000

Rd 0 0 Rc Rd 0 0 Rc

Tsd 2.000 0 Tsc Tsd 10.000 0 Tsc

2.000 Sfd 10.000 Sfd

D 357 C D 371 C
Sid 800 Sid 21.000

Rd 0 0 Rc Rd 0 0 Rc

Tsd 800 0 Tsc Tsd 21.000 0 Tsc

800 Sfd 21.000 Sfd

D 381 C D 401 C
Sid 6.000 21.200 Sic

Rd 0 0 Rc Rd 3.000 (op.5) 0 Rc
4.000(op.8)
Tsd 6.000 0 Tsc Tsd 7.000 21.200 Tsc

6.000 Sfd Sfc 14 .200

D 403 C D 4111 C
21
2.300 Sic Sid 17.000

Rd 0 0 Rc Rd 0 2.500(op.7) Rc
8.000(op.8)
Tsd 2.300 Tsc Tsd 17.000 10.500 Tsc

Sfc 2.300 6.500 Sfd

D 421 C D 425 C
15.600 Sic Sid 1.400

Rd 1.000(op.4) 5.000 (op.10) Rc Rd 0 0 Rc

Tsd 1.000 10.600 Tsc Tsd 1.400 0 Tsc

Sfc 9.600 1.400 Sfd

D 426 C D 444 C
2.000 Sic 800 Sic

Rd 0 1.000(op.4) Rc Rd 0 500(op.10) Rc

Tsd 0 1.000 Tsc Tsd 0 1.300 Tsc

Sfc 1.000 Sfc 1.300

D 462 C D 472 C
9.200 Sic 2.000 Sic

Rd 0 500 (Op. 7) Rc Rd 0 0 Rc

Tsd 0 9.700 Tsc Tsd 2.000 Tsc

Sfc 9.700 Sfc 2.000

D 5121 C D 5311 C

Sid 34.000 Sid 9.500

Rd 2.000(op.3) 3.000(op.6) Rc Rd 4.000(op.8) 2.000(op.3) Rc


500(op.5)
3.000(op.7)
5.000(op.10)
Tsd 44.500 3.000 Tsc Tsd 13.500 2.000 Tsc

41.500 Sfd 11.500 Sfd

22
IV. Tema Nr.4
Se concepe o problemă care să scoată în evidenţă modul în care funcţionează un cont sintetic din Planul general
de conturi, prin diferite înregistrări în Registrul Jurnal, cont sintetic care să se dezvolte în mai multe conturi
analitice. După înregistrarea în Registrul Jurnal se vor completa: Fişa de cont sintetic, Fişele conturilor analitice şi
Balanţa de verificare analitică a contului sintetic.

La începutul lunii mai contul 345-Produse finite prezintă urmatoarea situație :

Nr. Denumire Simbol cont analitic Unitate de Cantitate


de Cost unitar Cost total
Crt. produs masura
1 A 345.01 Kg. 500 50 25.000
2 B 345.02 Buc 2.000 40,5 81.000
3 C 345.03 Buc. 1.200 30,25 36.300
4 D 345.04 Kg. 500 50 25.000
5 E 345.05 Kg 2.100 20 42.000
Total - - - - 209.300

În cursul lunii mai au loc urmatoarele operațiuni:


1) Se receptioneaza conform bonului de predare nr. 31 din 2 mai produse finite obtinute din productia proprie, evaluate la cost de
productie prestabilit, astfel :
Produsul A – 300 kg a 50 lei kg = 15.000 lei
Produsul D – 300 kg a 50 lei kg = 15.000 lei
Produsul E – 1.200 Kg a 20 lei Kg = 24.000 lei
TOTAL = 54.000 lei
2) Conform facturii nr. 15 din 10 mai se livreaza clientului S produse finite conform urmatoarelor situatii :
Produsul A – 100 kg a 70 lei kg. (pret de vanzare) = 7.000 lei
Produsul B – 1.300 buc. a 50 lei buc. (pret de vanzare) = 65.000 lei
Produsul D - 100 kg. a 65 lei kg. (pret de vanzare) = 6.500 lei
TOTAL = 78.500
3) Se aduc cu dispozitia de livrare nr. 12 din 17 mai produse finite aflate temporar in custodia unui tert astfel :

23
Produsul C – 500 buc. a 30,25 lei buc. = 15.125 lei
Produsul D – 350 kg. a 50 lei kg. = 17.500 lei
TOTAL = 32.625 lei

4) Cu ocazia inventarierii magaziei de produse finite, se constata conform listelor de inventariere intocmite la 20 mai urmatoarele lipsuri
imputabile de produse finite :
Produsul B – 25 buc a 45 lei buc (pret de imputare) = 1.125 lei
Produsul C – 30 buc. a 35 lei buc. (pret de imputare) = 1.050 lei
Produsul E – 20 Kg. a 25 lei Kg. (pret de imputare) = 500 lei
TOTAL = 2.675 lei
5) Se transfera cu bonul de transfer nr.10 din 24 mai magazinului propriu de desfacere urmatoarele produse finite :
Produsul A – 300 kg. a 50 lei buc. = 15.000 lei
Produsul C – 180 buc. a 30,25 lei buc. = 5.445 lei
Produsul D – 100 kg. a 50 lei kg. = 5.000 lei
Produsul E – 160 Kg. a 20 lei Kg. = 3.200 lei
TOTAL = 28.645 lei
Nr. D C SD SC
crt.
1. 345 = 711 54.000 54.000
345.1: 300 x 50 = 15.000
345.4: 300 x 50 = 15.000
345.5: 1.200 x 20 = 24.000
Se înregitrează recepționarea produselor finite obținute, evaluate la cost de producție prestabilit de
54.000 lei, conform bonului de predare nr. 31.
2a 4111 = % 93.415
7015 78.500
4427 14.915
Înregistrat livrarea către clientul S a unor produse finite evaluate la un preț de vânzare negocit de
78.500 lei, TVA 19%, conform facturii nr. 15.
2b 711 = 345 62.650 62.650
345.1: 100 x 50 = 5.000
345.2: 1.300 x 40,5 = 52.650
345.4: 100 x 50 = 5.000
Înregistrat descărcarea gestiunii cu produsele finite vândute clientului S, cost de producție ptrestabilit
de 62.650 lei, conform facturii nr. 15
3. 345 = 354 32.625 32.625
345.3 : 500 x 30,25 = 15.125
345.4 :350 x 50 = 17.500
Înregistrat recepționarea produselor finite aduse din custodia unui terț, cu avizul de însoțire a
mărfii nr.12.
4a. 4282 = % 3.183,25
758 2675
4427 508,25
Înregistrat impunerea sumei de 2.675 lei, privind produsele finite constatate lipsă.
4b 711 = 345 2.320 2.320
345.2: 25 x 40,5 = 1.012,5
345.3: 30 x 30,25=907,5
345.5: 20 x 20 = 400
Înregistrat descărcarea gestiunii cu produsele finite constatate lipsă la inventariere, preț de înregistrare
de 2.320 lei
5 371 = % 44.313,815
345 28.645
345.1: 300 x 50 =15.000
345.3: 180 x 30,25 = 5.445
345.4: 100 x 50= 5.000
345.5: 160 x 20 = 3.200
378 8.593,5
24
(28.645 x 30%)
4428 7.075,315
(28.645+ 30.630) x 19%
Înregistrat transferul din depozitul de produse finite în magazinul propriu (unde devin mărfuri), a unor
produse finite evaluate la preț de înregistrare de 28.645 lei, cota de adaos comercial 30 %, TVA 19%.
Societatea comercială "X".... Simbol cont Pagina
(Unitatea) FIŞĂ DE CONT PENTRU OPERAŢII DIVERSE 345 1
...Produse finite .........................................................

Data Document EXPLICAŢII Simbol cont Debit Credit D/ Sold


coresponde C
Felul Nr. nt

01.0 Sold Initial 209.300


5 D
02.0 B.P. 31 Recepționat produse finite 711 54.000
5
10.0 FAC 15 Vândut produse clientului S 711 93.415
5 T
17.0 AVI 1 Înregistrat produse aduse din custodie 354 32.625
5 Z 2
20.0 L.IV. 8 Înregistrat lipsa imputabilă de 711 3.183,25
5 produse finite
24.0 B.T. 10 Înregistrat transfer de produse finite 371 44.313,815
5 în magazinul propriu
RULAJ 86.625 140.912,065
TOTAL SUME 295.925 140.912,065 D 241.637,9
35

FIŞĂ DE CONT ANALITIC PENTRU VALORI U Preţ Cod Gestiunea Pagina


MATERIALE / unitar
Produsul A M
K 50 Simbol cont 1
G 345.01
Data Document Cantitatea Valoarea Simbol cont
Felul Nr. Intrată Ieşită Stoc Debit Credit Sold corespondent
01.0 500 25.000
5
02.0 B.P. 31 300 800 15.000 40.000 711
5
10.0 FAC 15 100 700 7.000 33.000 711
5 T
24.0 B.T. 10 350 400 15.000 28.000 371
5
Rulaj 300 400 15.000 22.000
Total sume 800 400 400 40.000 22.000 18.000

FIŞĂ DE CONT ANALITIC PENTRU VALORI U/M Preţ Cod Gestiunea Pagina
MATERIALE unitar
Produsul B
BUC 40,5 Simbol cont 1
345.02
Data Document Cantitatea Valoarea Simbol cont

25
Felul Nr. Intrată Ieşită Stoc Debit Credit Sold corespondent
01.05 2000 81.000
10.05 FACT 15 1.300 700 65.000 16.000 711

20.05 L.IV. 8 25 675 1.125 14.875 711

Rulaj - 1325 - 66.125


Total sume 2.000 1325 675 81.000 66.125 14.875

FIŞĂ DE CONT ANALITIC PENTRU VALORI U/M Preţ Cod Gestiune Pagina
MATERIALE unitar a
Produsul C
BUC. 30,25 Simbol 1
cont
345.0
3
Data Document Cantitatea Valoarea Simbol cont
Felul Nr Intrată Ieşită Stoc Debit Credit Sold Corespondent
.
01.0 12 36.300
5 00
17.0 AVI 12 500 1700 15.125 51.425 354
5 Z
20.0 L.IV 8 30 1670 1.050 50.375 711
5 .
24.0 B.T. 10 180 1490 5.445 44.930 371
5
Rulaj 500 210 15.125 6495
Total sume 1700 210 1490 51.425 6495 44.930

FIŞĂ DE CONT ANALITIC PENTRU VALORI U/M Preţ Cod Gestiunea Pagina
MATERIALE unitar
Produsul D
KG. 50 Simbol cont 1
345.04
Data Document Cantitatea Valoarea Simbol cont
Felul Nr. Intrată Ieşită Stoc Debit Credit Sold corespondent
01.05 500 25.000
02.0 B.P. 31 300 800 15.000 40.000 711
5
10.0 FAC 15 100 700 6.500 33.500 711
5 T
17.0 AVI 12 350 1050 17.500 51.000 354
5 Z
24.0 B.T. 10 100 950 5.000 46.000 371
5
Rulaj 650 200 32.500 11.500
Total sume 1.150 200 950 32.500 11.500 46.000

FIŞĂ DE CONT ANALITIC PENTRU VALORI U/M Preţ Cod Gestiunea Pagina
MATERIALE unitar
Produsul E
KG 20 Simbol cont 1
345.05
Data Document Cantitatea Valoarea Simbol cont
Felul Nr. Intrată Ieşită Stoc Debit Credit Sold corespondent

26
01.0 2.10 42.000
5 0
02.0 B.P. 3 1.200 3.300 24.000 66.000 711
5 1
20.0 L.IV. 8 20 3.280 400 65.600 711
5
24.0 B.T. 10 160 3.120 3.200 62.400 371
5
Rulaj 1.200 180 24.000 3.600
Total sume 1.200 180 3.120 24.000 3.600 62.400

27