Sunteți pe pagina 1din 2

RO TERMOMETRU CLINIC DIGITAL CU CITIRE RAPIDĂ

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE – NUVITA 1015


PRECAUŢII METODE EFICIENTE DE MĂSURARE A TEMPERATURII
• Pentru rezultate optime, nu utilizaţi termometrul cu citire rapidă pentru măsurare axială MĂSURAREA TEMPERATURII CORPORALE: Schimbările temperaturii corporale
CARACTERISTICI (sub braţ). Utilizaţi-l numai pentru măsurări ale temperaturii la nivel oral şi rectal. reprezintă unul din cei mai importanţi indicatori ai bolii. Este importantă
Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile înainte de utilizare • Nu fierbeţi sonda. Curăţaţi unitatea prin ştergere cu o cârpă uscată şi dezinfectaţi măsurarea corectă a temperaturii. Deşi termometrul digital este folosit în
sonda cu alcool etilic (spirt). mod asemănător cu termometrul din sticlă, este important să se respecte cu
CARACTERISTICI • Nu scăpaţi termometrul şi nu îl expuneţi unor şocuri puternice. Unitatea este casantă. stricteţe instrucţiunile de utilizare ale acestui termometru şi ca persoana care
• Măsurare rapidă orală şi rectală a temperaturii în aproximativ 30 secunde • Nu îndoiţi şi nu muşcaţi sonda. măsoară temperatura să înţeleagă principiile operaţiei.
la o utilizare corespunzătoare. • Depozitaţi unitatea ferită de lumina directă a soarelui, temperaturi ridicate,
• Afişaj din memorie pentru ultima temperatură măsurată. LCD (afişaj cu umiditate puternică sau praf. Performanţa acesteia ar putea fi afectată.
cristale lichide) digital, uşor de citit. • Încetaţi utilizarea termometrului dacă funcţionează anormal sau dacă afişajul se UTILIZARE ORALĂ
• Oprire automată după aproximativ 9 minute de neutilizare. defectează. Plasaţi sonda sub limba pacientului. Solicitaţi pacientului
• Indicator nivel scăzut baterie. • A nu se lăsa la îndemâna copiilor nesupravegheaţi. să ţină gura închisă atât timp cât termometrul realizează
• Acest dispozitiv este etanş. • Curăţaţi sonda termometrului înainte de depozitare. măsurarea. Prin această metodă, se consideră în general
• Nu încercaţi să dezasamblaţi unitatea decât în momentul schimbării bateriei. temperatură normală cea între 36,0°C şi 37,5°C (96,8°F şi
• Dacă termometrul a fost depozitat la temperaturi sub 0 grade, aşteptaţi ca acesta 99,5°F).
să se încălzească natural la temperatura camerei înainte de utilizare.  
• Performanţa dispozitivului poate fi afectată dacă este utilizat sau depozitat UTILIZARE RECTALĂ
la temperaturi şi domenii de umiditate diferite de cele precizate sau dacă Dacă medicul recomandă măsurarea temperaturii rectale, puteţi utiliza o
DATE TEHNICE
Buton de
temperatura pacientului este mai mică decât temperatura ambiantă (a camerei). apărătoare pentru sondă. Introduceţi termometrul în apărătoarea pentru
PORNIRE/ sondă. Lubrifiaţi învelişul sondei cu gel solubil în apă pentru o introducere
Cadru OPRIRE ÎNLOCUIREA BATERIEI uşoară. Nu folosiţi vaselină. Introduceţi în rect vârful sondei la mai puţin de ½
Senzor afişaj (ON/OFF) Capac baterii 1. La apariţia simbolului “ “,este necesară înlocuirea bateriei. ţoli. OPRIŢI-VĂ dacă întâmpinaţi rezistenţă. Unitatea de măsurare este chiar în
2. Trageţi capacul compartimentului bateriei în direcţia indicată. Dacă este vârful sondei şi nu este nevoie să introduceţi sonda adânc în rect. În general,
necesar, utilizaţi un obiect ascuţit cum ar fi o scobitoare sau o sondă izolată temperatura rectală este cu aprox. 0,5°C până la 1,0°C (1,0 până la 2,0°F) mai
pentru a scoate capacul compartimentului bateriei şi bateria veche. În această mare decât temperatura orală.
operaţie, evitaţi folosirea obiectelor metalice ascuţite
3. Introduceţi o nouă baterie în locaşul bateriei. UTILIZARE AXIALĂ
4. Aşezaţi şi fixaţi ferm capacul compartimentului bateriei la locul său. Ştergeţi axila cu un prosop curat. Aşezaţi sonda în axila pacientului şi aveţi
AVERTISMENT: grijă ca acesta să ţină braţul strâns ferm pe corp. În general, temperatura
1. Eliminaţi bateria veche cu atenţie, nelăsând-o la îndemâna copiilor mici. axială este cu aprox. 0,5°C până la 1,0°C (1,0 până la 2,0°F) mai mică decât
Înghiţirea bateriei poate fi fatală. Dacă bateria este înghiţită, contactaţi imediat temperatura orală. Reţineţi că, pentru a obţine un rezultat mai bun la
Domeniu: 32,0~43,9 °C (90~109,9 °F) un spital pentru a fi scoasă. Nu aruncaţi bateria în foc. Aceasta poate exploda. măsurarea temperaturii axiale, este recomandat un timp de măsurare minim
Sub 32,0 °C (90,0 °F) apare L°C(°F) 2. Pentru eliminarea bateriei, vă rugăm să respectaţi normele naţionale. de 3~5 minute, ignorând semnalul sonor.
NOTĂ: Copiii trebuie supravegheaţi de către un adult pe toată durata
Peste 43,9 °C (109,9 °F) apare H°C(°F) procesului de înregistrare a temperaturii. După utilizare, termometrul digital
Rezoluţie: 0,1 °C(°F) MOD DE UTILIZARE trebuie depozitat într-un loc sigur, la care copiii mici nu pot ajunge. Dacă
1. Dezinfectaţi sonda cu alcool etilic (spirt) înainte de utilizare. veţi compara temperaturile a două termometre, este posibil să observaţi
Precizie: ±0,1°C (de la 34,0 °C la 42,0 °C); ±0,2 °C(alt domeniu) 2. Apăsaţi butonul PORNIRE/OPRIRE (ON/OFF). Pe afişaj va apărea or două valori diferite, deşi ambele termometre se încadrează in marjele de
±0,2 °F(de la 93,2 °F la 107,6 °F); ± 0,4°F(alt domeniu) precizie specifice. Diferenţele metodelor de luare a temperaturii şi marjele de
3. Eliberaţi comutatorul de alimentare şi pe afişaj va apărea intermitent L°C(L°F) cu °C(°F). toleranţă ale termometrului poate duce la variaţii de aproape 0,1°C (0,2°F).
Afişaj: Afişaj cu cristale lichide 3 1/ 2 cifre
4. Aşezaţi sonda în poziţia dorită (oral, axial sau rectal).
Baterie: (inclusă) Baterie micro-alcalină 192, LR41 1,55 V 5. Atunci când indicaţia gradelor °C(°F) de pe afişaj nu mai clipeşte, este indicată
Consum de putere: 0,15 miliwaţi în mod de măsurare temperatura corectă: INDICAŢII DE EROARE
Valoarea de temperatură indicată nu se va schimba după ce semnul °C(°F)
Durata de viaţă utilă a Operare continuă timp de peste 200 de ore încetează să mai clipească. P: Dacă temperatura este mai mare de 43 °C/109,4 °F, LCD-ul
bateriei: 6. Unitatea se va închide automat după 9 minute (aprox.). Totuşi, pentru a afişează “Hi”
Dimensiuni: 150 mm x 32 mm x 15 mm prelungi durata de viaţa a bateriei, este recomandată oprirea termometrului S: Verificaţi din nou subiectul măsurării înainte de a relua măsurarea.
prin apăsarea butonului de PORNIRE/OPRIRE (ON/OFF) după ce s-a notat P: Dacă temperatura este mai mică de 32 °C/89,6 °F, LCD-ul va afişa
Greutate: Aprox. 18 grame, inclusiv bateria
temperatura. încontinuu “Lo”
Avertizor sonor: Semnal sonor de aprox. 8 secunde la atingerea S: Verificaţi din nou subiectul măsurării înainte de a relua măsurarea.
temperaturii de vârf
Caracteristici speciale: P: Informare cu privire la momentul înlocuirii bateriei
Memorie: Memoria încorporată permite afişarea ultimei valori S: Înlocuiţi bateria
Alarmă de temperatură normală: Când temperatura de vârf este înregistrată şi
măsurate poate fi citită, se aude o alarmă. Alarma “Temperatură normală” (patru bipuri P: Dacă termometrul întâmpină greutăţi şi nu poate măsura
Regim de lucru: Temperatură: 10 ~ 40 °C(50 ~ 104 °F) rapide urmate de o pauză) se va emite repetat timp de aprox. 8 secunde. temperatura, LCD-ul va afişa “Err”
Umiditate relativă: 15 ~ 95% fără condens Pentru modele cu Alarmă de febră: Dacă temperatura este mai mare de 37,5°C S: Verificaţi bateria şi reluaţi măsurarea.
(99,5°F), alarma de febră (un bip rapid continuu timp de aprox. 8 secunde)
Condiţii de Temperatură: -20~ 60 °C(-4 ~ 140 °F) va suna atunci când temperatura măsurată este înregistrată. De asemenea, P: Probleme - S: soluţii
depozitare: Umiditate relativă: 15 ~ 95% fără condens rezultatul va continua să fie afişat până când termometrul este oprit. INSTRUCŢIUNI DE CURĂŢARE
Garanţia calităţii: Certificare ISO 13485 Pentru modelele cu posibilitate de schimbare în Celsius / Fahrenheit: După Pentru a curăţa termometrul, spălaţi vârful cu o soluţie de detergent
Conform cu ASTM-E1112, EN12470-3, EN60601-1 pornirea termometrului, modul Celsius sau Fahrenheit poate fi schimbat în neagresiv şi apă rece.
primele 5 secunde prin apăsarea butonului de PORNIRE/OPRIRE (ON/OFF). Dezinfectaţi termometrul ştergând senzorul şi tija inferioară cu o cârpă
Clasificarea REŢINEŢI: Dezinfectaţi întotdeauna termometrul înainte de utilizare.
produsului: Echipament tip BF înmuiată într-o soluţie antiseptică de uz casnic, cum este spirtul.
GARANŢIE LIMITATĂ
IMUNITATE ELECTROMAGNETICĂ
Acest termometru are garanţie de un an de la data achiziţionării în cazul
unui defect de producţie, la o utilizare normală, în cadrul uzului casnic. Termometrul digital este destinat utilizării în mediul electromagnetic specificat în continuare. Clientul sau utilizatorul termometrului digital trebuie să
Respectarea strictă a instrucţiunilor va asigura o funcţionare fiabilă. Dacă se asigure că este utilizat într-un astfel de mediu.
termometrul nu funcţionează corect, verificaţi în primul rând bateria (con-
sultaţi instrucţiunile de înlocuire a bateriei). Înlocuiţi-o dacă este necesar. Test de imunitate Nivel test IEC Nivel de Informaţii orientative privind mediul electromagnetic
60601 conformitate
INFORMAŢII ORIENTATIVE ŞI DECLARAŢIA PRODUCĂTORULUI Radiated RF 3 V/m da 3 V/m Echipamentul de comunicare RF portabil şi mobil nu trebuie să fie utilizat mai aproape
Echipamentele de comunicaţie radio portabile şi mobile pot afecta IEC 61000-4-3 80MHz a 2,5GHz de orice parte a termometrului digital, inclusiv cablurile, decât distanţa de separare
dispozitivul. recomandată, calculată pe baza ecuaţiei aplicabile frecvenţei transmiţătorului.
Utilizatorul acestui dispozitiv trebuie să fie protejat prin mijloace speciale
de protecţie la undele electromagnetice, iar instalarea şi punerea în funcţi- Distanţa de separare recomandată
une trebuie făcute conform informaţiilor EMC furnizate mai jos. D = 1,2 √P 80 MHz până la 800 MHz
d = 2,3√P 800 MHz până la 2,5 Ghz
EMISII ELECTROMAGNETICE Unde P este puterea de ieşire maximă a transmiţătorului în waţi (W) conform fabricantului
Termometrul digital este destinat utilizării în mediul electromagnetic transmiţătorului, iar d este distanţa de separare recomandată, exprimată în metri (m).
specificat în continuare. Clientul sau utilizatorul termometrului digital
trebuie să se asigure că este utilizat într-un astfel de mediu. Intensităţile câmpurilor generate de transmiţătoare RF fixe, stabilite printr-un studiu de
electromagnetism în teren,a trebuie să fie sub nivelul de conformitate în fiecare domeniu de
Test de emisii Conformitate Mediul electromagnetic - frecvenţă.b
informaţii orientative Este posibil să survină interferenţe în apropierea echipamentelor marcate cu simbolul
Emisii RF CISPR 11 Grupa 1 Termometrul digital utilizează următor:
energie RF doar pentru
funcţionarea sa internă. Prin NOTĂ 1 La 80 MHz şi 800 MHz, este valabil domeniul de frecvenţă superior.
urmare emisiile sale RF sunt NOTĂ 2 Este posibil ca aceste informaţii orientative să nu fie valabile în toate situaţiile. Propagarea electromagnetică este afectată de absorbţia şi
foarte scăzute şi nu este reflectarea din structuri, obiecte şi oameni.
probabil să interfereze cu
echipamentele electronice din Intensitatea câmpului generat de transmiţătoare fixe, cum ar fi staţii pentru telefoane radio (celulare/fără fir) şi posturi de radio mobile terestre,
apropierea sa. posturi de radioamatori, emisii radio AM şi FM şi emisii TV nu pot fi preconizate teoretic cu precizie. Pentru a evalua mediul electromagnetic realizat de
transmiţătoare RF fixe, trebuie să se ia în calcul realizarea unui studiu de electromagnetism în teren. Dacă intensitatea câmpului măsurat în locul în care
Emisii RF CISPR 11 Clasa B Termometrul digital este este utilizat termometrul digital depăşeşte nivelul de conformitate RF aplicabil de mai sus, termometrul digital trebuie să fie urmărit, pentru a se verifica
adecvat utilizării în toate funcţionarea normală. Dacă se constată o funcţionare anormală, este posibil să fie necesare măsuri suplimentare, precum reorientarea sau reamplasarea
Emisii armonice IEC Nu este cazul mediile, exceptându-le pe
61000-3-2 termometrului digital.
cele domestice şi cele direct La depăşirea domeniului de frecvenţă de 150 kHz - 80 MHz, intensităţile câmpului trebuie să fie sub 3 V/m.
Fluctuaţii de tensiune/ Nu este cazul conectate la reţeaua publică de
emisii intermitente IEC alimentare electrică de joasă
61000-3-3 tensiune care furnizează curent
electric clădirilor utilizate în
Urmatoarele situatii se exclud din termenul legal de garantie de 24 de luni:
scopuri domestice.
1. Costurile legate de inlocuirea si/sau reparatia pieselor accesorii sau
AVERTISMENT: The symbol on this product means that it is an electronic product   costruile legate de ingrijirea comuna a produsului.
2. Costurile si riscurile implicate in transportul produsului la si de la magazin
IMUNITATE ELECTROMAGNETICĂ and following the European directive 2002/96/EC. The electronic products have to
be disposed at your local recycling centre for safe treatment. de unde s-a achizitionat produsul sau centrul de colectare al produsului in
Termometrul digital este destinat utilizării în mediul electromagnetic
specificat în continuare. Clientul sau utilizatorul termometrului digital   perioada de garantie.
3. Distrugerile cauzate sau produse de instalarea sau utilizarea
trebuie să se asigure că este utilizat într-un astfel de mediu. necorespunzatoare in neconcordanta cu instructiunile din manual.
Test de Nivel test Nivel de Informaţii orientative privind 4. Distrugerile cauzate de distrugerile naturale, accidente sau conditii
GARANTIE- TERMENI SI CONDITII adverse incompatibile cu produsul.
imunitate IEC 60601 conformitate mediul electromagnetic
In concordanta cu legislatia in vigoare, producatorul ofera clientului un termen 5. Defecte care au efecte neglijabile asupra performantelor produsului.
Descărcare ± 6 kV ± 6 kV Podelele trebuie să fie de garantie de 24 de luni in cepand cu data de achizitie a produsului, data
electrostatică contact Contact din lemn, beton sau plăci Producătorul, distribuitorul și toate părțile implicate în vânzare nu își asumă
inscrisa pe bonul de casa.
(DES) IEC ceramice. Dacă podelele sunt nicio răspundere pentru pierderi și daune economice de la orice defecțiune
Nu fac obiectul garantiei de 24 de luni uramtoarele parti identificate ca si
61000-4-2 acoperite cu material sintetic, a produsului. În conformitate cu reglementările în vigoare producătorul,
“consumabile” (ex. baterii, capete de periuta sau alte parti consumabile).
± 8 kV Air umiditatea relativă trebuie să distribuitorul și toate părțile implicate în vânzarea nu răspund în niciun caz
Garantia de 24 de luni se pierde daca:
fie de cel puţin 30%. de daune, inclusiv, cele directe, indirecte, pierderi de venituri nete, pierderi
1. Produsul a suferit deteriorari estetice din cauza utilziarii necorespunzatoare si
de economii și daune suplimentare si alte detalii consecințe dincolo de
Câmp 3 A/m 3 A/m Câmpurile magnetice de nerespectarii instructiunilor din manualul de utilizare. prejudiciile cauzate de încălcarea de garanție, contractul, răspundere strictă,
magnetic frecvenţă electrică trebuie 2. Produsul a fost modificat si s-a intervenit asupra lui.
ilegalitate sau din alte cauze, care rezultă din utilizarea sau imposibilitatea
de frecvenţă să aibă niveluri caracteristice 3. Motivul erorilor aparute este ingrijirea necorespunzaotare a componentelor
de utilizare a produsului și/sau hârtiei și a documentelor electronice, inclusiv
electrică amplasării tipice într-un individuale sau/si accesoriilor furnizate (ex. Oxidare/scalare cauzata de lipsa de serviciu.
(50/60 Hz) mediu comercial sau retentia de lichide, sedimente ce pot bloca senzorii, scurgerile de lochid
IEC61000-4-8 spitalicesc tipic. coroziv din baterii). Pentru informații suplimentare cu privire la vizita de servicii de ajutor site-ul
www.nuvitababy.com