Sunteți pe pagina 1din 1

* M?n?stirea Chi?

toleni
* M?n?stirea C?l?r??euca
* M?n?stirea H�ncu
* M?n?stirea Japca
* M?n?stirea Nicoreni
* M?n?stirea V?rz?re?ti
* M?n?stirea Chi?telni?a
* M?n?stirea Zlo?i
* M?n?stirea Veveri?a
* M?n?stirea Bocancea
* M?n?stirea Sire?i
* M?n?stirea Frumoasa
* M?n?stirea Condri?a
* M?n?stirea Saharna
* M?n?stirea Dobru?a
* M?n?stirea H�rbov??
* M?n?stirea ?ig?ne?ti
* M?n?stirea C?priana
* M?n?stirea H�rj?uca
* M?n?stirea ?ipova
* M?n?stirea Butuceni
* M?n?stirea Rudi
* M?n?stirea Hirova

Alte m?n?stiri in Moldova

M?n?stirile din Moldova nu se limiteaz? doar la cele men?ionate mai sus. Sunt ?i
alte complexe monahale de aceea?i importan?? at�t pentru cre?tini c�t ?i pentru
turi?ti. Pe moment �ns? Moldova.ORG nu a reu?it s? dezvolte con?inutul acestora.
Dac? v? sunt cunoscute alte loca?uri sfinte care nu se reg?sesc �n list?, dac? ave?
i careva sugestii, corect?ri, complet?ri (text, imagine), v? invit?m s? o face?i
prin e-mail la adresa info@moldova.org.

M?n?stirea Cos?u?i
M?n?stirea Curchi
M?n?stirea Noul Neam?
M?n?stirea Pripiceni-Curchi
M?n?stirea R?ciula
M?n?stirea Suruceni
M?n?stirea Tab?ra