Sunteți pe pagina 1din 2

Activitate 2.2.a.

O lectură conștientă a programei


Identificați o competență specifică din programele disciplinelor de primar  pe care
o găsiți mai greu de dezvoltat la elevii dvs. Prezentați aici în mod sintetic (în maxim o
pagină) care sunt provocările principale cu care va confruntați. Faceți apel la
experiența de la clasă.
În cadrul unei activități online sincron (activitate de webinar), împărtășiți din
experiența de la clasă, evidențiind activitățile de învățare propuse și impactul asupra
achizițiilor elevilor.

Competența de comunicare în limba maternă este o competență esențială; în


absența ei nu se poate construi nici cunoașterea, nici învățarea, nici relaționarea cu cei
din jur. Competența de comunicare în limba română este un element cheie pentru
reușita persoanei și pentru dezvoltarea altor competențe cheie, pentru o învățare pe
parcursul întregii vieți.
La disciplina Limba și literatura română, clasa a III-a, dacă ne referim la
competența generală 3 - „Receptarea de mesaje scrise în diverse contexte de
comunicare”, una din provocările cu care ne confruntăm, vizând experiența la clasă,
este legată de competența specifică 3.6. – aprecierea valorii cărților.
Principala provocare cu care ne confruntăm este legată de faptul că generațiile
actuale de elevi nu mai citesc suficient. Lectura suplimentară este adesea refuzată de
școlari, din cauză că nu găsesc motivația pentru a face acest lucru cu pasiune și
însuflețire.
Este nevoie de măiestria noastră de dascăli ca să putem explica elevilor de este
nevoie de lectură suplimentară în viața lor. Trebuie să-i facem să înțeleagă că lectura
dezvoltă imaginația și creativitatea, că trezește în noi sentimente diverse și profunde,
că ne arată experiențe variate, ne prezintă personaje cu care uneori ne identificăm și
de care ne legăm sufletește, ne aduce în fața ochilor crâmpeie din vieți trecute.
Lectura ne face să înțelegem cine suntem noi și de unde ne tragem. Mai mult decât
atât, prin lectură, învățăm să gândim, dobândim curajul de a hotărî ce și cum vrem să
fim, cum să evoluăm. Cu răbdare și măiestrie putem forma abilități de lectură
conștientă pentru elevii aflați în plină dezvoltare și putem să-i îndrumăm către
lecturile potrivite vârstei și pasiunilor lor.
Pentru realizarea acestei competențe putem utiliza următoarele activități de
învățare:
 Activități în parteneriat cu biblioteca școlii;
 Derularea, pe parcursul întregului an școlar a unui proiect educativ „Grădina
noastră” care presupune prezentarea cărților citite și realizarea unei flori ( pentru
fiecare carte citită și prezentată) care va lipită pe panoul special amenajat.
Proiectul se finalizează cu acordarea de diplome acelora dintre elevi care au făcut
să înflorească cât mai multe flori în ,,grădina clasei”.
 Puterea exemplului - o pauză în care putem citi cu toții (profesori și elevi) o
scurtă lectură;
 Organizarea unei întâlniri cu un scriitor ( dacă este posibil);
 Amenajarea unei minibiblioteci în sala de clasă;
 Amenajarea unui colț de lectură în sala de clasă;
 Donarea unor cărți bibliotecii școlii;
 Organizarea de „șezători literare”, care să se finalizeze cu realizarea „propriei
cărți”, expoziție cu lucrările elevilor.
Una din metodele utilizate pentru formarea acestei competențe este lectura
explicativă, desfășurată după următorul algoritm:
a) Pregătirea pentru citire/lectură;
b) Lectura integrală a textului;
c) Citirea textului pe fragmente, analiza și extragerea ideilor principale,
alcătuirea planului de idei;
d) Citirea planului de idei și realizarea unei conversații generalizatoare,
cu scopul de a reface sinteza ideatică a textului, de a atrage atenția
asupra personajelor, asupra aspectelor educative și a expresivității
textului;
e) Refacerea sintezei textului, care poate fi realizată prin citire integrală
sau povestire.
Lectura explicativă este calea cea mai eficientă de a-i învăța pe elevi cum să
învețe, cu ajutorul cărții.