Sunteți pe pagina 1din 1

[5F - Information Electr.


[Adaptation - 10] -> Channel 6 -> Change 0 to 1 
Save and Exit.

Next -

Press/Release car (turns red)


Press/Release setup (turns red)
Press/Hold car & setup at same time for approx 6 seconds (setup button red light goes out)
Release both buttons then press setup again.

To exit the Hidden Menu you need to restart the MMI -

Press and hold down the function keys (Setup), the control button (Joystick centre button)
and the control key at the top right simultaneously until the MMI system shuts down.
Release the keys and the MMI system reboots.

In primul rând meniul secret, trebuie să fie activate cu VCD prealabil. 

[5F -. Informații Electr] 


[Adaptare - 10] -> Canalul 6 -> Schimbarea 0 la 1 
Salvați și Exit. 

Next - 

Apăsați / masina de presă (devine roșu) 


Apăsați / configurare de presă (devine roșu) 
Apăsați / Țineți masina si configurare în același timp, pentru aproximativ 6 secunde (lumină
roșie buton de configurare se stinge) 
Eliberați ambele butoane apoi apăsați din nou de configurare. 

Pentru a ieși din meniul Hidden aveți nevoie pentru a reporni MMI - 

Țineți apăsat tastele funcționale (Setup), butonul de control (butonul central Joystick) și
tasta de control din partea de sus dreapta în același timp până când sistemul MMI se
oprește. Eliberați tastele și repornește sistemului MMI.