Sunteți pe pagina 1din 33

Manual de utilizare

X70 MP4 Player

NOTA : Incarcati Mp4 inainte de folosire Functii MP4 suporta Mp3,WMA,WAV. Inclusiv WMA cu DRM(Digital Rights Management) Suporta USB 2.0 mult mai rapid decit USB 1.1 in comunicarea cu PC-ul. MP4 poate inregistra voce si radio FM-ul. MP4 beneficiaza de functia REPEAT. MP4 are player video, foto, agenda, transmitator FM, functie slide show, etc. MP4 se paote opri singur dupa o perioada presetata.

ACCESORII

CD instalare

Cablu USB

Casti

Manual

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Pornit/Oprit Play/Pauza Inainte/Volum + Inapoi/Volum Buton MENIU Inregistrare/Volum Ecran LCD Slot card micro SD Mufa USB Mufa casti Buton RETINE Resetare/Microfon Dispozitiv agatatoare

1. 2. 3.

Incarcare baterie Li polymer Conectati PC-ul si MP4 cu ajutorul cablului USB furnizat In timpul incarcarii indicatorul fluctueaza ,cind acesta s-a oprit inseamna ca bacteria este incarcata .Timpul aproximativ deincarcare este de 2 ore. Pentru incetarea incarcarii deconectati cablul

NOTE Inainte de prima utilizare incarcati MP4. Computerul trabie sa fie pornit si cablul conectat pentru a incarca. Nu supraincarcati bateria. PRECAUTII 1. Pericol de explozie daca bateria este incorect inlocuita.Inlocuiti doar cu o baterie de acelasi tip. 2. NU striviti ,dezasamblati,scurtcircuitati bateria,acest lucru paote duce la accidente ,arsuri,sau altele. 3. Bateria Li-polymer este consumabila .Se recomanda incarcarea acesteia chiar daca MP4 nu este folosit. Operatii de baza Pornire si redare muzica 1. Conectati castile 2. Mutati butonul HOLD in pozitia deschis 3. Apasati si tienti butonul pentru a porni aparatul .Acesta intra in meniul autoselectat MUSIC 4. Pentru a reveni la meniul principal:Tineti apasat butonul M. Pentru Pause/Play: apasati usor butonul Pentru a schimba melodiile apasati scurt / Pentru a opri MP4 tineti apasata butonul . NOTA: 1. Apasati RESET daca MP4 esueaza a porni. 2. Introduceti cardul micri SD in directia indicate. Nu introduceti sau scoateti cardul

cind aparatul este pornit. Ajustare VOLUM: Pentru a micsora sau amri volumul apasati

Adaugare /Stergere date: Puteti folosii MP4 si ca mediu de stocare USB. 1. Conectati PC-ul si MP4 cu ajutorul cablului furnizat. 2. Adaugati date si fisiere. . Deschideti documentele pe care ldoriti sa le introduceti in MP4. . Deschideti My Computer si gasiti mediul USB. . Selectati documentele si fisierele dorite si tragetile in fereastra mediului de stocare USB. (mai puteri transfera date si folosind functiile COPY-PASTE)

3. Pentru a sterge date dolositi comanda DELETE. Deconectarea MP4-ului de la PC urmati pasii pemtru a nu deteriora mediul de stocare 1. Apasati butonul mausului pe icoana aflata in coltul din dreapta a ecranului. 2. Apasati "Safely remove USB Mass storage Device Drive (X:)" din coloana. 3. Deconectati MP4-ul. Precautii: NU deconectati daca date din medoiul de stocare USB sunt redate de computer.

Nu deconectati sau apasati butonul M / cind se face transferul de documente in mediul de stocare USB,acest lucru paote duce la deteriorarea acestuia. Navigare meniu M pentru a intra in meniu,submeniu si intoarcere. Apasati / pentru a schimna meniurile. Apasati butonul ( ): Play, Pause, confirmare. 1. Tineti apasat butonul M pentru a intra in meniul principal. 2. Apasati / pentru a selecta (e.g. MUSIC, FILE, VOICE, PHOTO, FM, SETUP, VIDEO, EBOOK, FM Tx.). MUSIC Timeti apasat pentu a porni MP4 si a intra in meniul principal, selectati Music apasind . Selectati documentul si apasati pentu a reda. Submeniu muzica Apasati M pentu a intra in submeniu,apoi apasati / pentru a selecta : (e.g. File, Classified, Play List, Storage. Repeat, Equalizer, 3D, Slide Show, A-B, Play Rate). File 1. Selectati FILE si apasati pentu a intra. 2. Apasati / pentu a selecta melodia dorita. 3. ApasatiR/V pentu a putea selecta: Add to list"(adaugare in lista) or Delete(sterge). 4. Apasati pentu confirmare. 5. Puteti selecta o melodiesi apasata pentru a o reda.

6. Apasati M pentru a reveni la lista precedenta. Classified 1. Selectati Classified si apasati pentru a intra. 2. Apasati / pentu a selcta No (nu) sau Yes(da). 3. Apasati pentru confirmare. NOTE: 1. Va dura pentru a construi lista clasificata, M pentru a renunta la procesul de clasificare 2. Dupa clasificare, in meniul Classifiedv-or aparea : Genre, Artist, Album, Title .

Pasi de folosire: 1. Conevtati MP4 la PC (Sistem de operare cerut: Windows 2000, XP, Vista). 2. Puneti Cd-ul in cititorul de CD si deschideti documentulClassifyMusic_V1.5. 3. Apasati aplicatia MFC MusicClassify.

4.

Descarcati muzica in MP4. 1). Apasati comanda Select Musicpentru a introduce fisiere (*.mp3, *.wma formats). 2). Apasati comanda Download Music pentru a descarca fisierele in mediul de

stocare.. 5. Apasati Delete music pentru a sterge lista . NOTE: 1. Aplicatia ClassifyMusic_V1.5poate clasifica muzica doar din mediul de stocare. 2. Pentru detalii referitoare la Classify Music AP, deschideti: CD disk ClassifyMusic_V1.5 folderMusic_Classification_AP. Play List Apasati oentru a intra si a vedea play listul (My List, *pla, *m3u, *wpl), deschidetit una din liste si selectati melodia dorita, puteti apasa pentru a o reda. NOTE: 1. Alcatuiti lista (except *pla play list) folosind fisiere aflatein mediul de stocare; 2. Trebuie sa puneti lista(*.m3u or *.wpl) in fisierul [Root\PLAYLIST] ; 3. Redarea se va intrerupe citeva secunde pina la incarcarea listei. Storage 1. Selectati meniul Storage si apasati pentru a intra. 2. Apasati / pentru a selecta Internal sau Micro SD/T-Flash. 3. Apasati pentru confirmare (pe LCD va aparea: Checking). Repeat 1. Selectati modul repeat si apasati pentru a intra. 2. Apasati / pentru a selecta optiunea dorita (e.g. No Repeat, Repeat One, Repeat All, Random All, Folder Normal, Folder Repeat, Folder Random). 3. Apasati pentu confirmare. Equalizer 1. Selectati modul Equalizer si apasati pentru a intra.

10

2. 3.

Apasati / pentru a selecta optiunea dorita (e.g. Normal, Pop, Rock, Classic, Jazz, Bass, Custom EQ). Apasati pentru confirmare.

Setare manuala EQ: puteti seta EQ dupa cum doriti, Doar trebuie sa alegeti una din setari aapsind butonul R/V apoi / pentru a regla. 3D 1. Selectati modul 3D si apasati pentru a intra. 2. Apasati / pentru a allege (e.g. Off(oprit), On(deschis) ). 3. Apasati pentru confirmare. Slide Show 1. Selectati modul Slide Show si apasati pentru a intra. 2. Apasati / pentru a selecta : Off, 5 Secunde, 10 Secunde, 15 Secunde, 30 Secunde, 60 Secunde 3. Apasati pentru confirmare 4. Puteti folosii aplicatia Slide Show pentru a va creea propiul Slide asemanator cu cel de pe un PC. Acasa paote rula dupa un timp in care utiliatorul nu a facut nici o actiune,imaginile vor fii deschise si rulate in Slide Show.se pot selecta diferite efecte vizuale 5. Slide Show AP Usage:

11

Creati Slide Show 1. Sistem cerut: Windows 2000, XP, Vista 1) Vedere Image File Name List toate imaginile . 2) Vedere Preview Window O imagine sau n effect visual. 3) Moduri Patru moduri: Normal, de la dreapta la stinga, de sus in jos,circular.

12

4) Comanda Load Image Incarcare imagini. (*.jpg, *.gif, *.bmp) 5) Comanda Preview Prezinta efectele vzuale ale SLIde Show-ului. 6) Comanda Transform Transforma imaginilei in fisier Slode Show . 7) Comanda Cancel Anuleaza prezentare sau transformare. 8) comanda Delete Sterge imaginea selectata. 9) ComandaUp Muta imaginea selectata in sus. 10) Comanda Down Muta imaginea selectata in jos. 3. Pasi utilizare: 1) Setati configurare. (Panel Size, Panel Type, Language) . Puneti CDul in CD-ROMsi accesati folderul SlideShowMaker Apasati configuration settings , duupa cum indica si imaginile :

13

Puteti seta: Language, Panel Size, Panel Type.:

14

NOTa: Setati dimensiunea ecraului : 160x128. Salvati setarile.

15

2)

Apasati comandaLoad Image pentru a incarca imaginea(*.jpg, *.gif, *.bmp)

A-B 1. Selectati modul A-B si apasati pentru a intra. 2. apasatiR/V pentru a selecta punctual A, apasati inca o data R/V pentru a porni redarea A-B, apasati R/V pentru a anula redarea A-B. Play Rate 1. Selectati modul Play Rate si apasati pentru a intra .

16

Apasati / pentru a selecta viteza de redare dorita (e.g. 1.00X, 1.14X, 1.33X,1.60X,0.50X,0.67X, 0.80X). 3. Apasati pentru a confirma. NOTA: Daca fisierul este format WMA, acesta nu suporta modul Play Rate. 2. Fisiere 1. In meniul principal apasati / pentru a selecta modul FILE ,si intrati apasind . 2. Apasati / pentru a selecta fisierul dorit (including MTV files, music files, photo files, recorded files and TXT files, etc) 3. Apasati R/V pentru a intra in meniul Delete ,si apasati / No sauYes, apasati pentru confirmare. 4. Tineti apasat buronul M pentru arevenii la meniul principal. VOCE 1. In meniu apasati / pentru a selecta modul Voice ,si intrati apasind . 2. Apasati / pentru a selecta , si apasati pentru a reda inregistrarea dorita. 3. Tineti apasat R/V pentru a porni inregistrarea. 4. Apasati butonul M pentru a salva inregistrarea, apasati pentu a reda.

FOTO 1. In meniu apasati

pentru a selectamodul Photo si intrati apasind

17

Apasati / pentu a selecta fotografia dorita. Apasati R/V pentru a intra in meniul delete ,si apasati / No or Yes, apasati pentru confirmare. 4. Apasati butonul M pentru a reveii in lista de fotografii,selectati una si apasati pentru a le putea selecta. 5. Apasati inca o data pentru a vedea un cite una ,sau apasati / pentu inaite ,inapoi 6. Tineti apasat M pentru a reveni in meniu. NOTA: 1. MP4 suporta formate JPEG (Bestline & Progressive mode) si BMP fimage. 2. 3. Functia FM(Optional) 1. Apasati / pentru a selecta modul FM si apasati pentru a intra. 2. Apasati pentru a schimba pe Normal sau Presetat. 3. In modulNormal ,apasati / pentu a scana banda intre 87.5MHz si 108MHz. (la interval de 0.1 MHz); sau in modul Preset apasati / pentru a selecta un post presetat (se pot memora 30 de posturi). 4. In modul Normal, apasati M pentu a intra in submeniu: Save Preset, Auto Scan. Sau inmodul Preset, apasati M pentru a inta in submeniu: Delete, Auto Scan. Apasati pentru confirmare. 5. Puteti apasa R/V pentru a inregistra transmisia FM, apasati M pentu a salva inregistrarea. 6. TIneti apasat M pentru a revenii la meniul principal.

18

SETARI 1. In meniu apasati / pentru a selecta modul Setup,si intrati apasind . 2. Apasati / pentru a selecta: USB Mode, Power, Language, Display, Record, Sys Tools, Storage. 3. Apasati pentru confirmare. MOD USB Apasati

pentru a selecta USB Mode (MSC mode or MTP mode)

DRM 10(functie optionala) Ce este DRM? Un standard de protejare al produselor digitale care cripteaza datele pentru a putea fii utilizate de un singut utilizator.Pentru a putea copia date de pe un player pe altul trebuie folosit Windows Media Player 10. Cum sincronizati melodiile DRM cu playerul? 1. Localiati melodiile DRM pe internet si descarcatile in PC. 2. Redati melodiile descarcate,daca pot fii redate , descarcarea a avut succes, daca nu, trebuie descarcate iar. 3. Pentru a active functia DRM, sistemul de operare trebuie sa fie Windows XP SP2 sau versiune mai noua, instalat cu Windows Media player 10 inclus,. 4. Conectati MP4 cu support DRM la PC, acesta va afisa:

19

NOTA : sunt doua moduri de a transforma MP4 in modul MTP (1) In USB Mode selectati MTP mode si apasati pentru confirmare. (2) Dupa conectarea la PC tineti apasat butonulMtimp de 3 secunde si selectati MSC mode 5. si MTP (Media Transfer Protocol) mode sau functia DRM.

Apasati OK pentru a porni sincronizarea, PC-ul va afisa:

20

6. Selectati Manual sau Automatic supa cum doriti, de exemplu, selectati Manual si apasati Finish, va afisa:

21

7.

Adaugati melodiile care doriti sa le sincronizati in lista.

22

8. Puteti selecta mediul : NAND Flash sauMicro SD/T-Flash, dupa cum arata si imaginea alaturata:

23

9.

Apasati Start Sync

24

25

10.

Vor fii afisate melodiile sincronizate.

Power 1. Selectati modul Power si intrati apasaind , puteti selecta: Auto off (auto-oprire) Always on(mereu pornit). 2. Puteti selecta timpul de auto-oprire: OFF, 5 Minute, 10 Minute, 30 Minute, si apasati pentru a salva setarile.

26

Limbaj Apasati / pentru a selecta limbajul dorit: English, French, German, Italian, Spanish, Portuguese, Polish, Russia, CHI (Simp), CHI (Trad). Afisaj 1. Apasati / si selectati Brightness sau Backlight ,intrati apasind . 2. Apasati / pentru a seta .Salvati apasind . Nota:Luminozitatea standard este setata la maxim,apasati / pentru a o regla. Inregistrare Apasati / pentru: Quality, VAD, AGC. Calitate: Apasati / pentru a selecta Long Time Normal Quality High Quality. VAD , AGC: Apasati / pentru a deschide sau inchide functiile. Unelte Apasati / pentru a selecta: Format, Reset, Refresh, File Sort, Sys info. Formatare: Apasati / pentru a selecta Quick sau Complete si apasati pentru a incepe formatarea . Reset: Selectati No sau Yespentru a revenii la setarile din fabrica. Refresh:

27

1. 2.

Apasati Refreshpentru a intra in acest mod,apoi selectati Yes. Apasati pentru confirmare.

No sau

Stocare 1. Apasati Storage si apoi pentru a intra.Apasati / Internal sau Micro SD/T-Flash. 2. Apasati pentru confirmare (LCDul va afisa : Checking).

pentru a selecta

VIDEO Pentru a putea reda fisiere video trebuie sa le transformati in fisiere MTV. 1. 1. 2. Convertor MTV Video Puneti CDul in CD-Rom,deschideti VideoConverter_V2.9 Apasati VideoConvert Dupa cum indica si imaginile de mai jos:

28

Pasi ai conversiei: 1. Apasati Input Video si selectati fisierul pe care doriti sa-l onvertiti pentru player.

29

2. 3. 4.

Selectati Advanced Setting si setati Output Video Quality (Include High Quality, Normal Quality, Medium Quality, Low Quality). SelectatiOutput Frame Size la 160x128. Standard Output Audio Quality .

5.

Convertorul MTV video permite utilizatorului sa,selecteze fisierele video si audio dorite. Pentru aceasta selectati Input Music si apasati pentru a inlocui fundalul audio original al video clipului..

30

6.

Convertorul MTV permite conversia unui singur segment din video clip.pentru aceasta selectati intervalul dorit.

7. 2. 1 2

Apasati Start Conversion pentru a porni convesia. Redare fisiere MTV Video In meniu apasati / pentru a selecta modul Video,si intrati apasind Apasati butonul M pentru a intra in submeniul: Repeat

Specificatii tehnice

31

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Name Capacitate memorie Interfata USB Ecran LCD Baterie S/N Audio Freq. Range EQ Fisiere suportate FM Sistem fisiere Umiditate Temperatura de folosire

Description Suporta card Micro SD/T-Flash Card, maxim 2G; Memorie Flash incorporate: 2/4/8GB USB2.0 (High Speed) 1.8 (128X160) Li-Polymer 85dB 20Hz 20kHz NORMAL, POP, ROCK,CLASSIC, JAZZ, BASS, Custom EQ MP3 , WMA, MTV, BMP , JPG 87.50 ---- 108.00MHz(Normal) 30 posturi presetate FAT16, FAT32 10%75% 5OC ----35 OC (41 OF---95 OF)

Ver: 1.01

SRX-X70MP2G / SRX-X70MP4G / SRX-X70MP8G

32

S-ar putea să vă placă și