Sunteți pe pagina 1din 23

STATISTICĂ DESCRIPTIVĂ

PARTEA I
CONF. DR.ING. OVIDIU-CONSTANTIN NOVAC
Obiective educaționale

 Prezentarea diferitelor modele teoretice pentru culegerea datelor


 Realizarea tabelului de frecvență și a tabelului claselor de frecvență
 Realizarea histogramei
Identificarea tipului și realizarea corectă a reprezentării grafice pentru:
o distribuție,
o comparație,
o evoluție
o corelație
Statistica descriptivă

 Culegerea de date
 Prezentarea datelor
 Calculul parametrilor sintetici
Culegerea de date

- Este prima etapă a unei cercetări

Pentru o cercetare clinică, procesul de culegere a datelor ţine cont de :


o Obiectivele propuse
o Tipul studiului
o Modalităţile de alegere a subiecţilor
o Resursele financiare şi umane disponibile
o Procedura folosită
o Accesul la date
Studiu statistic
19 19 20 21 21 21
Dorim să avem o idee referitor la vârsta studenților înscriși 21 20 23 19 19
19 19 18 25 19
la profilul RI, N, F a MEDD, a Universității din Oradea – 27 19 20 37 23
19 22 18 20 20
An I Datele culese se găsesc în tabelul următor: 19 20 22 19 35
19 18 20 19 19
19 19 19 18 19
20 20 20 20 20
20 19 19 19 20
20 19 19 20 19
19 21 18 20 19
22 20 21 19 19
19 20 24 21 18
19 20 20 18 19
20 19 20 19 20
25 20 21 21 19
Seria statistică ordonată
Serie statistică Serie statistică ordonată
19 19 20 21 21 21 18 19 19 20 21 37
21 20 23 19 19 18 19 19 20 21
19 19 18 25 19 18 19 19 20 21
27 19 20 37 23 18 19 19 20 21
19 22 18 20 20 18 19 19 20 21
19 20 22 19 35 18 19 19 20 21
19 18 20 19 19 18 19 19 20 21
19 19 19 18 19 19 19 20 20 22
20 20 20 20 20 19 19 20 20 22
20 19 19 19 20 19 19 20 20 22
20 19 19 20 19 19 19 20 20 23
19 21 18 20 19 19 19 20 20 23
22 20 21 19 19 19 19 20 20 24
19 20 24 21 18 19 19 20 20 25
19 20 20 18 19 19 19 20 20 25
20 19 20 19 20 19 19 20 21 27
25 20 21 21 19 19 19 20 21 35
Tabel Vârsta - Frecvență
Vârsta Frecvența
18 7
19 34
20 25
21 9
22 3
23 2
24 1
25 2
27 1
35 1
37 1
Histograma

Histograma vârstei
Realizare în Excel
Tabel de frecvență complet
FA – Frecvență absolută ; FR – Frecvență Relativă; F% - Frecvență procentuală;
CC – Cumulat crescător; CD – Cumulat descrescător

Varsta FA FR F% FACC FACD FRCC FRCD F%CC F%CD


18 7 7/86 8.14% 7 86 7/86 86/86=1 8.14% 100.00%
19 34 34/86 39.53% 41 79 41/86 79/86 47.67% 91.86%
20 25 25/86 29.07% 66 45 66/86 45/86 76.74% 52.33%
21 9 9/86 10.47% 75 20 75/86 20/86 87.21% 23.26%
22 3 3/86 3.49% 78 11 78/86 11/86 90.70% 12.79%
23 2 2/86 2.33% 80 8 80/86 8/86 93.02% 9.30%
24 1 1/86 1.16% 81 6 81/86 6/86 94.19% 6.98%
25 2 2/86 2.33% 83 5 83/86 5/86 96.51% 5.81%
27 1 1/86 1.16% 84 3 84/86 3/86 97.67% 3.49%
35 1 1/86 1.16% 85 2 85/86 2/86 98.84% 2.33%
37 1 1/86 1.16% 86 1 86/86=1 1/86 100.00% 1.16%
Studiu statistic
Se doreşte efectuarea unui studiu vizând valorile TAS (Tens. Arterială Sistolică) pentru 400 de persoane
Serie statistică neordonată:
Studiu statistic
Serie statistică ordonată:
Studiu statistic
Tabelă de frecvenţă: Valoare = Valoarea TAS, Frecvența = nr. de apariții în serie
Studiu statistic

 Tabelul claselor de frecvenţă


Frecvențe

Frecvența absolută – numărul de elemente din serie care aparțin clasei


Frecvența relativă – frecvența absolută raportată la talia seriei (FA/T)
Frecvență procentuală – procentul din talia seriei reprezentat de către frecvența absolută
Frecvența (absolută) cumulată crescător – numărul de elemente de valoare mai mică sau
egală decât marginea superioară a clasei
Frecvență (absolută) cumulată descrescător – numărul de elemente de valoare mai mare sau
egală decât marginea inferioară a clasei
Histograma TAS pe clase de frecvențe
Reprezentări grafice

Grafic – metodă prin care se reprezintă prin desen o mărime, variaţia unei mărimi
sau raportul dintre două sau mai multe mărimi variabile (DEX online 2016)

În funcţie de scopul reprezentării grafice şi de tipul variabilelor studiate se va


alege reprezentarea grafică corespunzătoare
Mod de realizare în Microsoft Office - Excel

 Se selectează datele ce dorim să le reprezentăm grafic


 Se alege tipul de grafic
 Se setează elementele suplimentare
Variabilele calitative - frecvenţă

Frecvenţa relativă – grafic de repartiţie (distribuţie) –


- graficul de tip PIE

Este reprezentarea grafică a seriei statistice sub


forma tabelului de frecvenţă, nicidecum a seriei
statistice brute.
Variabilele calitative - frecvenţă
Frecvenţa absolută – Comparaţie - Grafic de tip COLUMN sau BAR
Variabilele cantitative continue
EVOLUŢIE – Grafic de tip LINE
Variabilele cantitative – serii multivariate
Corelaţie
Grafic boxplot – Analiză salar la debut

MEDIA – 2113
DS – 860
700 - 1500 - 2000 - 2300 – 5000

RI
MEDIE: 2177.778
DS: 980.7114

BFK
MEDIE:2084.746
DS: 806.1859