Sunteți pe pagina 1din 43

NOȚIUNI FUNDAMENTALE

CONF. DR.ING. OVIDIU-CONSTANTIN NOVAC


2020
OBIECTIVE

Informatică, informaţie, informatică medicală, informaţii medicale


Hardware și software
Internet
Date
Reprezentarea datelor
Operaţii şi unităţi de măsură
Informatica. Informatica medicală

Informatica
= ştiinţa care se ocupă cu studiul prelucrării informaţiei cu ajutorul
sistemelor de calcul
Informatica medicală
= ramura informaticii aplicată pe specificul medical
Ramurile informaticii medicale
1. Asistarea investigaţiilor medicale
2. Gestiunea datelor medicale
3. Prelucrarea semnalelor medicale
4. Prelucrarea imaginilor medicale
5. Gestiunea laboratoarelor de analize medicale
6. Asistarea deciziei medicale (diagnostic asistat de calculator, sisteme expert medicale)
7. Asistarea managementului medical
8. Asistarea cercetării medicale
9. Asistarea învăţământului şi educaţiei medicale
Sistemul de calcul
(PC – Personal Computer - calculatorul personal)

sistemul de calcul
= un ansamblu de hardware şi software destinat prelucrării informaţiilor
HARDWARE
Hardware = totalitatea componentelor fizice ale unui sistem de calcul
SOFTWARE
Software = totalitatea programelor ce pot să ruleze pe un sistem de calcul
Noțiunea de informație

Informația
= Comunicare, veste, știre care pune pe cineva la curent cu o situație. -
Cf. Dex ‘98
Informaţia
= o formulare susceptibilă de a aduce o "cunoştinţă".
INFORMAȚIILE MEDICALE

Informaţii despre:
• Pacienţi
• Ştiinţa medicală
• Resurse
• Date contabile
• Etc.
Date, informații, cunoștințe

Frecvent se utilizează cu un sens echivalent termenii


- "Transmitere şi prelucrare de date",
"transmitere şi prelucrare de informaţii„
ceea ce NU este în totalitate acelaşi lucru.
- Trebuie făcută distincţia între "date" şi "informaţii".
Omul si Calculatorul Personal (PC)
Omul prelucrează informaţii pe care le preia cu ajutorul simţurilor
Datele

• Datele = Informaţii codificate

• Informațiile = Date decodificate

• Cunoștiințele = Informații interpretate


Funcțiunile unui sistem de calcul

Transformarea informaţiilor în date


Prelucrarea datelor
Stocarea datelor
Transformarea datelor în informaţii
Echipamente periferice

Periferice de intrare

Periferice de ieșire
Funcțiunile unui sistem de calcul

• Prelucrarea datelor
• Transformarea diferitelor semnale (placa video, placa de sunet, etc.)
• Prelucrare efectivă - Procesorul
• Memorare – memoria RAM
• Comunicaţie – plăci de reţea, modemuri, etc.
• Stocare - pe diferite medii
 Flopy disk-uri, hard disk-uri
 CD DVD
 Memorii flash
 Bandă magnetică
Software-uri
Software-uri de bază
- BIOS
- Sistemul de Operare (SO) – Windows XP, 7, 8, 10, Phone, Android, iOS
- Drivere
Software-uri de aplicaţie
- Birotică – pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Acces)
- Prelucrări de imagine – Photoshop, 3DSMax, Blender, Maia
- Limbaje de programare – Basic, Pascal, C,C++,C#, Java
- Baze de date – SQL server, Oracle
- Medii de programare – Visual sudio NET, .COM, Delphi
- Statistică – SPSS,EPIINFO, STATA, STATISTICA, Q, etc
- Protecţie – Antivirus – Antispy – AVG ,NAV, etc.
- Jocuri - ....
FIȘIERUL

Fişierul
= concept de bază în informatică definit ca o colecţie de sine stătătoare de înregistrări cu o
anumită structură.
Fișierele sunt stocate pe un suport fizic, cum ar fi discurile sau cardurile de memorie, în vederea
regăsirii şi citirii ulterioare a conţinutului lor.
Fişierul : denumire.extensie
Fișierele : conțin DATE
Fișierele : se organizează cu ajutorul folderelor (directoarelor)
SISTEMUL DE OPERARE
(SO)

Funcţiile SO (sistemului de operare) :


 Interfaţa cu utilizatorul
 Gestiunea fişierelor
 Gestiunea hardware-ului
 Tratarea erorilor
 Etc.
Internetul

Internet = “reţeaua reţelelor”

Aplicaţiile internetului:
Poştă electronică
Chat
Forum
E-commerce
E-meeting
Informare
Prezentare etc.
DATELE

Utilitatea = trăsătura caracteristică ce separă datele de informaţii, fapt care


implică existenţa unui receptor de informaţie care să-i înţeleagă
semnificaţia.
Date – Informații – Cunoștințe

10
3.141516
6
2/10
2/7
DATE – SISTEMUL BINAR

Sistemul binar, bazat pe stările de prezență sau absență a curentului electric într-un circuit
BIT (bit) = BInary digiT
BYTE (byte)= 8 biți grupați împreună
Sistemul binar are 2 simboluri care sunt utilizate pentru a reprezenta în binar numerele:
0 și 1
bitul (binary digit) = o singură cifră dintr-un număr binar
Fiecare cifra 1 sau 0 din numărul următor este un bit: 1100.0101
DATE – SISTEMUL BINAR

 un bit (b) este cea mai mică unitate de date – este cifra 0 sau 1

 1 nibble (-) = 4 biți (câmp de 4 biți, jumătate de byte)

 1 byte (B) = 8 biți (putem spune de asemenea 2 nibbles)


Date – Sistemul binar
Număr zecimal Număr binar
0 0000
Binar: Simboluri: 0 sau 1 1 0001
Corespondența (conversia) 2 0010
zecimal– binar: 3 0011
0= 0
4 0100
1= 1
5 0101
2 = 10
3 = 11 6 0110
4 = 100 7 0111
5 = 101 8 1000
6 = 110
9 1001
7 = 111
10 1010
8 =1000
9 =1001 11 1011
10 =1010 12 1100
13 1101
14 1110
15 1111
Sistemul binar
Operații în sistemul binar

Adunarea a două numere –


Reguli
0+0=0
0+1=1
1+0=1
1 + 1 = 10
EXEMPLU
1 1 0 1 1 0 1+
1 1 1 0 1 1 0
___________________
1 1 1 0 0 0 1 1
Operații în sistemul binar

Scăderea a două numere – reguli

0-0=0

1-0=1

1-1=0

10 – 1 = 1

EXEMPLU

10000-

101

1011
Unități de măsură a datelor

Bitul – b – stare 0 sau 1

Cea mai mică unitate de măsură a datelor este Byte-ul sau Octetul (B/O)
1B=1O = 8 biţi
Cantitatea de informație – memoria
(Sistemul binar)
Sistemul binar este utilizat pentru a exprima capacitatea de stocare:
1. INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Sistemul binar)
1 KibiByte (KiB) = 1,024 B = 1,024^1 B = 1,024 B
1 MebiByte (MiB) = 1,024 KB = 1,024^2 B = 1,048,576 B
1 GibiByte (GiB) = 1,024 MB = 1,024^3 B = 1,073,741,824 B
1 TebiByte (TiB) = 1,024 GB = 1,024^4 B = 1,099,511,627,776 B
1 Kibibit (Kib) = 1,024 b = 1,024^1 b = 1,024 b
1 Mebibit (Mib) = 1,024 Kb = 1,024^2 b = 1,048,576 b
1 Gibibit (Gib) = 1,024 Mb = 1,024^3 b = 1,073,741,824 b
1 Tebibit (Tib) = 1,024 Gb = 1,024^4 b = 1,099,511,627,776 b
Cantitatea de informație
(Sistemul zecimal)

Se utilizează, în special pentru exprimarea capacităţii de stocare a informaţiei, şi


următorii multipli ai bitului:
1 Byte = 8 Biţi Byte-ul - Octetul
1 KB = 1000 B (octeţi) KiloByte-ul zecimal
1 MB =1000 KB MegaByte-ul zecimal
1 GB = 1000 MB GigaByte-ul zecimal
1 TB = 1000 GB TeraByte-ul zecimal
Cantitatea de informație
(Sistemul zecimal)
Utilizat în special pentru exprimarea capacităţii de stocare a informaţiei (comecială) :
2. Sistemul International de Unitati (International System of Units) (Sistemul zecimal)
1 KiloByte (KB) = 1,000 B = 1,000^1 B = 1,000 B
1 MegaByte (MB) = 1,000 KB = 1,000^2 B = 1,000,000 B
1 GigaByte (GB) = 1,000 MB = 1,000^3 B = 1,000,000,000 B
1 TeraByte (GB) = 1,000 GB = 1,000^4 B = 1,000,000,000,000 B
1 Kilobit (Kb) = 1,000 b = 1,000^1 b = 1,000 b
1 Megabit (Mb) = 1,000 Kb = 1,000^2 b = 1,000,000 b
1 Gigabit (Gb) = 1,000 Mb = 1,000^3 b = 1,000,000,000 b
1 Terabit (Tb) = 1,000 Gb = 1,000^4 b = 1,000,000,000,000 b
Sistemul binar și sistemul zecimal
Dispozitive
Sistemul binar și sistemul zecimal
Dispozitive

700 MiB = 734,003,200 Bytes


Sistemul binar și sistemul zecimal
Viteza de transmitere a datelor

Comercial: b(iți)
Reprezentare internă: B(ytes)
Viteza de transmitere a datelor

Sistemul binar: hardware, memorie flash (stick), etc.


Sistemul comercial: CD, DVD, etc.
Viteza de download/upload: … MBPS = Mega Bytes Per Second (Mega biți pe secundă)
Viteza de procesare a datelor:
o MIPS = Millions of Instructions Per Second (Milioane de Instrucții Pe Secundă)
o FLOPS = Floating-Point Operations Per Second (operații în virgulă flotană pe secundă)
 Microprocesoarele au 4 FLOPS/ciclu ⟶ 2.5Ghz = 10 miliarde FLOPS = 10 GFLOPS
Reprezentarea datelor medicale

Dată numerică (tensiunea arterială, temperatura, concentraţia de hemoglobină în sânge),

Dată calitativă sau logică (bolnav/sănătos, da/nu, etc.),

Dată exprimată sub forma unui text (literal) (diagnosticul, descrierea unui simptom, indicaţii
terapeutice etc.),
Tipuri de date

tipul de dată numerică:


Întreg mic fără semn reprezentat pe 1B
Întreg mic cu semn reprezentat pe 1B
Întreg pe 4B etc.

Tipul de dată logică: (true/false) – 1B


Tipul de dată de tip caracter – reprezentat pe 1B
Codificarea textelor - Codul ASCII

• ASCII (American Standard Code


for Information Interchange)
• 7 biți pentru reprezentarea a
128 charactere
• Este cel mai utilizat cod (schemă)
pentru codificarea caracterelor
Reprezentarea datelor medicale

Sub forma unor date calendaristice sau momente (data şi ora debutului şi
sfârşitului unei intervenţii chirurgicale, data internării unui pacient, etc.)
Diagrame,
Sunete (Informatie audio),
Imagini,
Video.
Tipuri de date

dată calendaristică: zz/ll/aaaa – 8B


dată de tip timp: hh/mm/ss/min – 8B
dată de tip imagine: (BMP, JPG, etc.)
dată de tip sunet: (WMA, MP3, etc.)
dată de tip video: (AVI, WMF, etc.)
Vă mulțumesc pentru atenție