Sunteți pe pagina 1din 3

FACTOLOGIA ȘI REZUMATUL CAZURILOR MONITORIZATE (ANEXE) DESCRIEREA EȘANTIONULUI AFILIEREA POLITICĂ / INTERESUL POLITIC ÎN PRIVINȚA CAZULUI MONITORIZAT

FAPTELE CAZULUI MONITORIZAT de indicat: REZUMATUL EVOLUȚIEI CAZULUI PE DURATA MONITORIZĂRII de indicat: GENUL VÎRSTA CALIFICAREA TEMEIUL PORNIRII UP RECUNOAȘTEREA PROCEDURA FUNCȚIA / AFILIEREA POLITICĂ de indicat: FUNCȚIA/ACTIVITATEA SUBIECTULUI INTERESUL POLITIC AL PUTERII FAȚĂ DE SCIMBAREA INTERESULUI POLITIC AL PUTERII
- numele persoanei, a.n., functia ocupata la momentul săvîrșirii faptelor, - detalii despre înaintarea învinuirii subiectului monitorizat și/sau a complicilor de indicat: de indicat: INFRACȚIUNILOR de indicat dacă u.p. a VINOVĂȚIEI de indicat: SIMPLIFICATĂ - partidul la care era afiliat subiectul FĂRĂ AFILIERE POLITICĂ de indicat: SUBIECTUL MONITORIZAT de indicat: FAȚĂ DE SUBIECTUL MONITORIZAT de indicat:
- descrierea faptelor în legătură cu care a început urmărirea penală, inclusiv în - informații despre aplicarea arestului și durata acestuia - fem - vîrsta în de indicat: fost pornită în baza: - da + de indicat: monitorizat lșa momentul pornirii u.p. - funcția deținută de subiectul monitorizat (în - în ce constă interesul Puterii în raport cu subiectul - evenimentele și data de schimbare a actorilor care
interacțiune cu alte persoane, - detalii despre transmiterea cazului în instanța de judecată și/sau a complicilor - masc ani la - articolele și - autosesizarea o.u.p. din - nu - - da + - calitatea de membru și/sau functie justiție, alte instituții publice, societate civilă, monitorizat constituie Puterea (de ex.: alegeri, schimbarea
- data la care a pornit u.p., - detalii despre cele mai importante evenimente pe parcursul judecării cazului momentul alineatele CP surse oficiale (rapoarte - nu - conducere în partid afaceri etc.) la momentul pornirii u.p. sau - de indicat atitudinea Puterii în raport cu acest caz alianței de guvernare, schimbarea Guvernului etc.)
- o.u.p care a pornit u.p. și (tergiversat, grăbit, închis, incidente etc.) pornirii u.p. ale altor autorități - funcția într-o instituție publică a subiectului anterior, în legătură cu care a fost pornită u.p. la momentul pornirii u.p: favorabilă sau nefavorabilă - schimbarea afilierii subiectului monitorizat în raport
DENUMIREA CAZULUI - încadrarea juridică a faptelor - încetarea/clasarea cauzei la etapa urmăririi penale și/sau a judecării publice, de ex.: raportul în legătură cu care a fost pornită u.p. - care sunt indiciile acestei atitudini a Puterii cu Puterea / noua Putere (de ex.: părăsirea unui
Nr.
MONITORIZAT (pe persoane) - soluțiile instanțelor de judecată (achitare/condamnare/încetare) și pedepsele Curții de Conturi, actul - dacă subiectul nu are afiliere politică, se (comentariile exponenților Puterii, mesajul partid politic, aderarea la un partid politic)
aplicate (cu indicarea aplicării pedepselor cu suspendare Inspecției Financiare, indică ”-” și se completează următorul corespunzător transmis prin resurse mediatice - atitudinea noii Puteri în raport cu acest caz:
raportul o.u.p etc.) compartiment afiliate Puterii link-uri etc.) favorabilă sau nefavorabilă
- autosesizarea o.u.p din - indiciile acestei atitudini a noii Puteri (comentariile
surse media (de indicat exponenților Puterii, mesajul corespunzător transmis
sursa media) prin resurse mediatice afiliate Puterii link-uri etc.)
- plîngere/deununț (de
indicat persoana)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
FACTOLOGIA ȘI REZUMATUL CAZURILOR MONITORIZATE (ANEXE) DESCRIEREA EȘANTIONULUI AFILIEREA POLITICĂ / INTERESUL POLITIC ÎN PRIVINȚA CAZULUI MONITORIZAT
FAPTELE CAZULUI MONITORIZAT de indicat: REZUMATUL EVOLUȚIEI CAZULUI PE DURATA MONITORIZĂRII de indicat: GENUL VÎRSTA CALIFICAREA TEMEIUL PORNIRII UP RECUNOAȘTEREA PROCEDURA FUNCȚIA / AFILIEREA POLITICĂ de indicat: FUNCȚIA/ACTIVITATEA SUBIECTULUI INTERESUL POLITIC AL PUTERII FAȚĂ DE SCIMBAREA INTERESULUI POLITIC AL PUTERII
- numele persoanei, a.n., functia ocupata la momentul săvîrșirii faptelor, - detalii despre înaintarea învinuirii subiectului monitorizat și/sau a complicilor de indicat: de indicat: INFRACȚIUNILOR de indicat dacă u.p. a VINOVĂȚIEI de indicat: SIMPLIFICATĂ - partidul la care era afiliat subiectul FĂRĂ AFILIERE POLITICĂ de indicat: SUBIECTUL MONITORIZAT de indicat: FAȚĂ DE SUBIECTUL MONITORIZAT de indicat:
- descrierea faptelor în legătură cu care a început urmărirea penală, inclusiv în - informații despre aplicarea arestului și durata acestuia - fem - vîrsta în de indicat: fost pornită în baza: - da + de indicat: monitorizat lșa momentul pornirii u.p. - funcția deținută de subiectul monitorizat (în - în ce constă interesul Puterii în raport cu subiectul - evenimentele și data de schimbare a actorilor care
interacțiune cu alte persoane, - detalii despre transmiterea cazului în instanța de judecată și/sau a complicilor - masc ani la - articolele și - autosesizarea o.u.p. din - nu - - da + - calitatea de membru și/sau functie justiție, alte instituții publice, societate civilă, monitorizat constituie Puterea (de ex.: alegeri, schimbarea
- data la care a pornit u.p., - detalii despre cele mai importante evenimente pe parcursul judecării cazului momentul alineatele CP surse oficiale (rapoarte - nu - conducere în partid afaceri etc.) la momentul pornirii u.p. sau - de indicat atitudinea Puterii în raport cu acest caz alianței de guvernare, schimbarea Guvernului etc.)
- o.u.p care a pornit u.p. și (tergiversat, grăbit, închis, incidente etc.) pornirii u.p. ale altor autorități - funcția într-o instituție publică a subiectului anterior, în legătură cu care a fost pornită u.p. la momentul pornirii u.p: favorabilă sau nefavorabilă - schimbarea afilierii subiectului monitorizat în raport
DENUMIREA CAZULUI - încadrarea juridică a faptelor - încetarea/clasarea cauzei la etapa urmăririi penale și/sau a judecării publice, de ex.: raportul în legătură cu care a fost pornită u.p. - care sunt indiciile acestei atitudini a Puterii cu Puterea / noua Putere (de ex.: părăsirea unui
Nr.
MONITORIZAT (pe persoane) - soluțiile instanțelor de judecată (achitare/condamnare/încetare) și pedepsele Curții de Conturi, actul - dacă subiectul nu are afiliere politică, se (comentariile exponenților Puterii, mesajul partid politic, aderarea la un partid politic)
aplicate (cu indicarea aplicării pedepselor cu suspendare Inspecției Financiare, indică ”-” și se completează următorul corespunzător transmis prin resurse mediatice - atitudinea noii Puteri în raport cu acest caz:
raportul o.u.p etc.) compartiment afiliate Puterii link-uri etc.) favorabilă sau nefavorabilă
- autosesizarea o.u.p din - indiciile acestei atitudini a noii Puteri (comentariile
surse media (de indicat exponenților Puterii, mesajul corespunzător transmis
sursa media) prin resurse mediatice afiliate Puterii link-uri etc.)
- plîngere/deununț (de
indicat persoana)
FACTOLOGIA ȘI REZUMATUL CAZURILOR MONITORIZATE (ANEXE) DESCRIEREA EȘANTIONULUI AFILIEREA POLITICĂ / INTERESUL POLITIC ÎN PRIVINȚA CAZULUI MONITORIZAT
FAPTELE CAZULUI MONITORIZAT de indicat: REZUMATUL EVOLUȚIEI CAZULUI PE DURATA MONITORIZĂRII de indicat: GENUL VÎRSTA CALIFICAREA TEMEIUL PORNIRII UP RECUNOAȘTEREA PROCEDURA FUNCȚIA / AFILIEREA POLITICĂ de indicat: FUNCȚIA/ACTIVITATEA SUBIECTULUI INTERESUL POLITIC AL PUTERII FAȚĂ DE SCIMBAREA INTERESULUI POLITIC AL PUTERII
- numele persoanei, a.n., functia ocupata la momentul săvîrșirii faptelor, - detalii despre înaintarea învinuirii subiectului monitorizat și/sau a complicilor de indicat: de indicat: INFRACȚIUNILOR de indicat dacă u.p. a VINOVĂȚIEI de indicat: SIMPLIFICATĂ - partidul la care era afiliat subiectul FĂRĂ AFILIERE POLITICĂ de indicat: SUBIECTUL MONITORIZAT de indicat: FAȚĂ DE SUBIECTUL MONITORIZAT de indicat:
- descrierea faptelor în legătură cu care a început urmărirea penală, inclusiv în - informații despre aplicarea arestului și durata acestuia - fem - vîrsta în de indicat: fost pornită în baza: - da + de indicat: monitorizat lșa momentul pornirii u.p. - funcția deținută de subiectul monitorizat (în - în ce constă interesul Puterii în raport cu subiectul - evenimentele și data de schimbare a actorilor care
interacțiune cu alte persoane, - detalii despre transmiterea cazului în instanța de judecată și/sau a complicilor - masc ani la - articolele și - autosesizarea o.u.p. din - nu - - da + - calitatea de membru și/sau functie justiție, alte instituții publice, societate civilă, monitorizat constituie Puterea (de ex.: alegeri, schimbarea
- data la care a pornit u.p., - detalii despre cele mai importante evenimente pe parcursul judecării cazului momentul alineatele CP surse oficiale (rapoarte - nu - conducere în partid afaceri etc.) la momentul pornirii u.p. sau - de indicat atitudinea Puterii în raport cu acest caz alianței de guvernare, schimbarea Guvernului etc.)
- o.u.p care a pornit u.p. și (tergiversat, grăbit, închis, incidente etc.) pornirii u.p. ale altor autorități - funcția într-o instituție publică a subiectului anterior, în legătură cu care a fost pornită u.p. la momentul pornirii u.p: favorabilă sau nefavorabilă - schimbarea afilierii subiectului monitorizat în raport
DENUMIREA CAZULUI - încadrarea juridică a faptelor - încetarea/clasarea cauzei la etapa urmăririi penale și/sau a judecării publice, de ex.: raportul în legătură cu care a fost pornită u.p. - care sunt indiciile acestei atitudini a Puterii cu Puterea / noua Putere (de ex.: părăsirea unui
Nr.
MONITORIZAT (pe persoane) - soluțiile instanțelor de judecată (achitare/condamnare/încetare) și pedepsele Curții de Conturi, actul - dacă subiectul nu are afiliere politică, se (comentariile exponenților Puterii, mesajul partid politic, aderarea la un partid politic)
aplicate (cu indicarea aplicării pedepselor cu suspendare Inspecției Financiare, indică ”-” și se completează următorul corespunzător transmis prin resurse mediatice - atitudinea noii Puteri în raport cu acest caz:
raportul o.u.p etc.) compartiment afiliate Puterii link-uri etc.) favorabilă sau nefavorabilă
- autosesizarea o.u.p din - indiciile acestei atitudini a noii Puteri (comentariile
surse media (de indicat exponenților Puterii, mesajul corespunzător transmis
sursa media) prin resurse mediatice afiliate Puterii link-uri etc.)
- plîngere/deununț (de
indicat persoana)